Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sungur TEZCAN

Mühendislik Fakültesi > Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Lisans

  • 1997-2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğ Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü

Yüksek Lisans

  • 2001-2004 Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Doktora

  • 2004- Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

İş Deneyimi

  • Şubat 2002- Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi

Doğum Yeri

  • İskenderun 05.11.1979

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • İlgi Alanları: Yüksek Gerilim Tekniği, Gaz Elektroniği, Elektronegatif Gaz Karışımları, Yapay Sinir Ağları İlgilenilenilen Teknik Konular: Yüksek Gerilim Tekniği, Güç Sistem Analzi, Elektrik Santralleri, Aydınlatma Tekniği, İletim Hatları, Enerji Dağıtımı İlgilenilenilen Sosyal Konular: Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Arkeoloji