Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sungur TEZCAN

Mühendislik Fakültesi > Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Prediction of Voltages in N2 + SF6 gas mixtures IEEE Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 2006
 • Calculation of Breakdown Voltages in Ar + SF6 using an Artificial Neural Network IEEE Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena, 2005
 • Prediction of Breakdown in Air Using an Artificial Neural Network TPE-06 3rd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, 2006

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Rotor açısı kararlılığının analizi ve optimizasyon tekniklerinin uygulanması (2015)
 • Dağıtılmış üretim üniteleri için akıllı yöntemlerle adalaşmanın algılanması (2014)
 • Hidrolik santraller için PSS-E ile türkiye'de havza planlaması (2014)
 • Güç sistemin frekans kontrolü ve modellenmesi (2014)
 • Rüzgar santrallerinin yapısı ve şebeke entegrasyonu (2014)

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2013). JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
 • (2012). Dielectric breakdown properties of SF6-N-2 mixtures in the temperature range 300-3000K

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • İbrahim Eke, Süleyman Sungur Tezcan, Coşkun Çelik (2017). Filled Fonksiyon Kullanarak Vana Etkili Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin Çözülmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, 2(429-438).
 • Dincer M.S., Samet Biricik, Tezcan S.S., and Bektas S. (2017). Back diffusion of electrons in argon subjected to uniform time invariant orthogonal electric and magnetic fields. Physics of Plasmas, 24
 • Süleyman Sungur Tezcan, Mustafa Sezai Dincer, and Senol Bektas (2016). Effective ionization coefficients, limiting electric fields, and electron energy distributions in CF3I + CF4 + Ar ternary gas mixtures. Physics of Plasmas, 23(073507).
 • Süleyman Sungur TEZCAN, Hıdır DÜZKAYA, Mustafa Sezai DİNCER, Huseyin R. HIZIROGLU, (2016). Assessment of electron swarm parameters and limiting electric fields in SF6+CF4+Ar gas mixtures. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 23(1996-2005).
 • S. S. Tezcan; M. S. Dincer; S. Bektas; H. R. Hiziroglu (2013). Boltzmann analysis of electron swarm parameters in binary CF4+ Ar mixtures. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 20(98 - 103).
 • S. Tezcan; M. Akcayol; Ozgur Ozerdem; M. Dincer (2010). Calculation of Electron Energy Distribution Functions From Electron Swarm Parameters Using Artificial Neural Network in SF6 and Argon. IEEE Transactions on Plasma Science , 38(2332 - 2339).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • zakirhussain FARHAD, Ibrahim EKE , Suleyman Sungur TEZCAN, Shah Jahan SAFI (2018). A Robust PID Power System Stabilizer Design of Single Machine Infinite Bus System using Firefly Algorithm. Gazı Unıversity Journal of Science, 31(155 - 172).
 • Shah Jahan Safi, Suleyman Sungur Tezcan, Ibrahim Eke, Zakirhussain Farhad (2018). Gravitational Search Algorithm (GSA) based PID Controller Design for Two Area Multi-Source Power System Load Frequency Control (LFC). Gazı Unıversity Journal of Science, 31(139 - 153).
 • M.S. Dincer; S.S. Tezcan; S. Korjani (2014). USING TV-ACPSO FOR ISLANDING DETECTION AND CONTROLLING BASED MICROTURBINE NETWORK SYSTEM. International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering” (IJTPE), 6(145-152).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gökhan ATABEY, Süleyman Sungur TEZCAN (2017). Rüzgâr Santrallerinin Modellenmesi ve Rüzgâr Santrallerinin İletim Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, 5(197-212).
 • Hıdır DÜZKAYA, Süleyman Sungur TEZCAN (2017). CF4 Gaz Karışımlarında Delinme Geriliminin Ölçülmesi ve Hesaplanması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi PART C: TASARIM VE TEKNOLOJİ, 5(185-195).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Sf6+Cf4 Ve Sf6+Cf4+Ar Gaz Karısımında Kritik Elektrik Alan Degerlerinin Ölçülmesi Ve Boltzmann Denklemlerinin Çözülmesi Ile Elektron Çığ Parametrelerinin Hesaplanması (2014) TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TUBİTAK)
 • SF6+CF4 ve SF6+CF4+Ar gaz karışımında kritik elektrik alan değerlerinin ölçülmesi ve Boltzmann denklemlerinin çözülmesi ile elektron çığ parametrelerinin hesaplanması (2014) TUBİTAK
 • Yüksek Gerilim Yaşlandırma Test ve Deney Hücresinin Kurulması (2006) Gazi Üniversitesi BAP
 • Yüksek Gerilim Kısmi Deşarj Ölçüm ve Test Sisteminin ve Test Deney Hücresinin Tasarımı ve Uygulanması (2003) Gazi Üniversitesi BAP
 • Yüksek Gerilim Laboratuarına Eğitim Amacıyla Bir Darbe Gerilimi Üretici Generatör ve Ölçüm Sisteminin Kurulması (2003) Gazi Üniversitesi BAP
 • Elektrostatik Toz Tutucu Dizayn ve Konstrüksiyonu (2002) Gazi Üniversitesi BAP