Doç. Dr. Semra Saraçoğlu

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > İngiliz Dili Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 1, 2015. ‘Biographical Self-Reflexivity in the Postmodernist Novels of One British and One Turkish Writer-John Fowles and Orhan Pamuk’. , 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics
 • 1, 2012. ‘A Jungian Analysis of Narcism, Homosexuality, and Schizophrenia in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray’, The 12th International Language Literature and Stylistics Conference,
 • 1, 2009. “The Narrative Techniques of Elizabeth Gaskell’s Mary Barton and Charles Dickens’s Hard Times”, Uluslar arası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Uluslar arası Kongresi
 • 1, 2009. ‘Teaching Poetry in ELT classes A Sample Example-Andrew Marvell’s “To His Coy Mistress”. , The First International Congress of Educational Research,
 • 1, 2007. ‘Kısa Öykünün Dil Öğretimine Katkıları ve Bir Örnek Çalışma’., Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2016). The Use of Children's Literature in English Language Teaching Classes . Çocuk Edebiyatının Dil Sınıflarında Kullanımı Almanya. LAP LAMBERT Academic Publishing.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • (2006). Contributions of Teaching Short Stories to Language Teaching: A Sample Analysis.. Education and Science , 31(140)(18-25.).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2013). “The Narrative Techniques of Elizabeth Gaskell’s Mary Barton and Charles Dickens’s Hard Times”.. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (Azmi Yüksel Özel Sayısı)(145- 166).
 • (2013). “The Use of Children’s Literature in English Classes”. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi , 14a(549-551).
 • (2006). George Eliot’s Attitude to ‘Woman Question’ in The Mill on the Floss.. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 26/1( 227-235).
 • (2006). “A New ‘Form ‘ derived out of ‘Formlessness’ in Doris Lessing’s The Golden Notebook”. Ekev Akademi Dergisi , 26(141-146).
 • Semra Saraçoğlu (2005). Orhan Pamukun 'Kar' Adlı Romanında Metafiction (Üstkurmaca). Littera, 16(117-126).