Doç. Dr. Salih Şahin

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Coğrafya Eğitimi

Yüksek Lisans Tezi: Kızılırmak Üzerindeki İbik Boğazı (Osmancık Güneyi) ve çevresinde Fiziki Coğrafya Araştırmaları

Doktora Tezi: Bartın İlinin Beşeri Coğrafyası

Master thesis: Ibik Gorge (Osmancık South) and around Physical Geography Research

Doctorate thesis:  Human Geography of Bartın