Doç. Dr. Salih Şahin

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Coğrafya Eğitimi

Bilim Sanat Merkezlerinde görev yapan Coğrafya ve Tarih öğretmenlerine yönelik Bilimsel Proje Danışmanlığı Kursu

Bu proje, öğrencileri bilimsel araştırma yapmaya yönlendirmeyi, bilimin gençler ve toplum tarafından benimsenmesini sağlamayı ve genç araştırmacılar yetiştirebilmeyi amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda proje aracılığıyla, Bilim Sanat Merkezlerinde görev yapan Coğrafya ve Tarih öğretmenlerinin bilimsel araştırma projesi yürütebilme ve bilimsel proje danışmanlığı yapabilme becerilerinin gelistirilmesi amaçlanmaktadır.
Proje sonunda öğretmenlere İlk ve Orta Öğretim düzeyinde bir projenin hazırlanma süreci için aşağıda verilen bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
Bu kapsamda alt amaçlar şu şekilde belirtilebilir:
a. Bilimsel arastırma yöntemlerinin basamaklarını tanımlama,
b. Proje hazırlama sürecini planlayabilme,
c. Projenin amaç ve kapsamını belirleyebilme,
d. Proje çalısma takvimi ve proje bütçesini olusturabilme,
e. Projenin yürütülmesi sırasında, ekibinin esgüdümünü saglayabilecek, ortaya çıkabilecek sorunların çözümünü kolaylastırıcı yönlendirmeler yapabilme,
f. Proje metni olusturma ve proje özetini yazabilme.

Son yıllardaki eğitim yaklaşımları çerçevesinde etkin ve kalıcı izli öğrenmelerin gerçeklesmesi en önemli hususlardan biridir.
Bireyleri bilimsel araştırma yapmaya yönlendirmek, bilimin gençler ve toplum tarafından benimsenmesini sağlamak ve genç araştırmacılar yetistirebilmek eğitim faaliyetlerinin önemli amaçlarındandır.
Bu kapsamda en temel amacı ögrencilerin yeteneklerinin farkına vararak, yaratıcı düsünen, olası sorunlara çözüm üreten, proje hazırlayan ve özellikle çağdas bireyler olarak yetişmeleri için, Bilim Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere proje hazırlama konusunda eğitim verilmesinin önemli bir husus oldugu düşünülmektedir.

Bu kapsamda Bilim Sanat Merkezlerindeki üstün yetenekli bireylerin proje hazırlamalarında danısmanlık yapabilmek için öncelikle bu merkezlerde görev yapan ögretmenlerin, proje hazırlama ve proje yöneticiligi konusunda yetismis olmaları beklenir.
Bu nedenle proje kapsamında söz konusu merkezlerde görev yapan ögretmenlerin proje hazırlama sürecini yönetme konusunda yetistirilmesi gerekmektedir.
Kursta egitim verecek, ögretim üyeleri hem müfredatlarda çalışmış hem de alanında uzman kimselerden olusmaktadır.

The Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe, 2011

The Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe Project is a result of bilateral cooperation of Gazi University and Nicolaus Copernicus University in exchanging groups of teacher training students. It’s main objectives are inspiring and motivating students to promote mutual awareness of each other’s cultural geography and history within the overall Europe. It is possible due to the international workshops. Such workshops enable participants to introduce their cultural and natural heritage and to understand how important these heritage is to identify European identity and to find ways of sustainable development of countries, regions and local environments. Exchange of ideas at the international workshops is a perfect way to experience different cultures and habits. Such results can be used later on during geography and history teaching. It is a perfect way to reveal different and similar cultural heritage of the EU countries. Main target groups are academic teachers, students and teachers from Turkey, Poland, Czech Republic,Lithuania and Portugal. These various countries can provide different perspectives of the same subject. Main activities of the CHISE Project are workshops. During these workshops participants will not only conduct lessons, but also many discussions will be held. Main subject of these debates will be connected with participants’ curricula. Also some fieldworks will be done in order to teach about the cultural heritage of the participant countries. As a result of the activities a Moodle platform will be created. Participants will also prepare PowerPoint presentations, which will be later used as a teaching tool.

https://sites.google.com/site/chiseproject/ 

The Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe, 2012

The Cultural Heritage and Its Sustainability in Europe, 2013