Doç. Dr. Salih Şahin

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi > Coğrafya Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ebru Gençtürk, "Twenty Years Union of Scientist of Bulgaria– Branch Smolyan" he Internet And Information Literacy In The Geography Teaching, Jubilee National Scientific Conference with International Participation Smolyan, Bulgaristan
 • Servet Karabağ Mustafa Öztürk, Coğrafya Eğitimi (Skills Education through Geography Curriculum in Turkey), CHANGING GEOGRAPHIES: INNOVATIVE CURRICULA Londra, İngiltere
 • Servet Karabağ Mustafa Şahin, Coğrafya Eğitimi (The Place of New Geography Curriculum in Developing Students" World Perception), CHANGING GEOGRAPHIES: INNOVATIVE CURRICULA Londra İngiltere
 • Servet Karabağ Mustafa Öztürk, Avrupada Coğrafya Eğitimi, "Teaching Geography in and about Europe" Torun, Polonya
 • Servet Karabağ, Küresel Değişimler, Bölgesel Meydan Okumalar (An Evaluation Of The New Turkish Geography Curriculum In Secondary Level: Radical Shift In Turkish Geography Education), Global Changes and Regional Challenges Sofya, Bulgaristan
 • Servet Karabağ, Coğrafya Eğitimi (Evaluates of Geography and Geography Education in Turkey), Changing Horizons In Geography Education Torun, Polonya
 • "Avrupa Birliği Sürecindeki Türkiye"de Bölgesel Farklılıklar" (Türkiye"nin Nüfus Gelişiminde Bölgesel Farklılıklar), IV.Ulusal Coğrafya Sempozyumu Ankara
 • Servet Karabağ Mustafa Öztürk, Coğrafya Eğitimi (Changing the Nature of Subject: A Critical Approach to Geography Curriculum), CHANGING GEOGRAPHIES: INNOVATIVE CURRICULA Londra, İngiltere
 • Türkiyede 1999 Depremlerinin Etkili Olduğu Yörede Nüfus Gelişimi, Ulusal Coğrafya Kongresi 2005 İstanbul
 • Nurcan Demiralp Servet Karabağ, Geographical Views On Education For Sustainable Development, Geographical Views On Geographical Views On Education For Sustainable Development Lucerne, İsviçre
 • Rüya Bayar, Twenty Years Union of Scientist of Bulgaria– Branch Smolyan (Turkey"s Agricultural Policies During The Accession Process To The EU), Jubilee National Scientific Conference with International Participation Smolyan, Bulgaristan

Seminer

 • Yeni Coğrafya Müfredatı Tanıtım Semineri Çorum
 • Yeni Coğrafya Müfredatı Tanıtım Semineri Iğdır
 • Yeni Coğrafya Müfredatı Tanıtım Semineri İstanbul
 • I. Coğrafya Müfredatı Semineri Yozgat

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • GÖÇ ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
 • Sosyal Bilgiler Dersinde Sınıf Dışı Etkinliklerin Öğrenci Başarısına Etkisi
 • Lise Coğrafya Öğrencilerinin Coğrafya Dersinden Beklentileri
 • Akademik Çelişki Tekniğinin Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Başarı ile Güdü Üzerindeki Etkileri
 • Lise 1 Coğrafya Derslerinde Kavram Haritalarının Başarıya Etkisi
 • Coğrafya Öğretiminde Yaratıcı Düşünme Teknikleri Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi
 • İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerindeki Harita, Grafik ve Şekillerin Kavranma Düzeyi
 • Vatan Sevgisi ve Yurttaşlık Bilinci Oluşturmada Lise Coğrafya Derslerinin Yerinin Değerlendirilmesi
 • Ortaöğretim Kurumlarında Coğrafya Dersi Müfredat Programı İle Üniversite Sınavlarında Çıkan Coğrafya Sorularının Karşılaştırılması
 • Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünce
 • Coğrafya Öğretiminde Grafiklerin Etkili ve Yerinde Kullanımı
 • Lise I. sınıf öğrencilerinin iç kuvvetler konularındaki temel kavramları öğrenme düzeylerinin tespiti ve bu düzeyin yükseltilmesi

Dersler

 • Beşeri Coğrafya Öğretimi (2015-2016)
 • Nüfus Coğrafyası (2015-2016)
 • Coğrafyaya Giriş (2015-2016)
 • Coğrafi Metodoloji (2015-2016)
 • Coğrafya Biliminin Tarihi Gelişimi ve Metodolojisi (2015-2016)
 • Yerleşme Coğrafyası (2015-2016)
 • Türkiye Beşeri Coğrafyası (2015-2016)
 • Kültür Coğrafyası (2015-2016)
 • Ulaşım Coğrafyası (2015-2016)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Ramazan özey, Yılmaz Arı, Süleyman İncekara, Seçil Alkış, Servet Karabağ, Mehmet Ünlü, Salih Şahin, Ahmet Karaburun, Ali Demirci, Mehmet Karakuyu, İlhan Kaya, Deniz Ekinci, Fikret Tuna. (2010). Coğrafya eğitiminde Kavram ve Değişimler. Coğrafya eğitim ve öğretim süreciyle ilgili konular çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Türkiye. Pegem Akademi.
 • Margaret Keane, Maria Villanueva, Anne Butimer, Mustafa Öztürk, Danuta Pirog, Mireia Baylina,Kliment Naydanov, Herculano Cachinho, Christian Matzka, Gerry OReilly. (2009). Thinking European(s). Avrupayı anlama, Avrupalılık imajı, kimlik ve mekan algısı, Avrupaya göç, Coğrafya programlarında Avrupalılık kavramı. İngiltere. Cambridge Scholars.
 • (2007). Geçmiş Günümüz ve Gelecekte NÜFUS GERÇEĞİ. Türkiye. Gazi Kitabevi.
 • (2004). Coğrafya İnternet Rehberi. Türkiye. Asil Yayın Dağıtım.
 • Yrd. Doç. Dr. Servet Karabağ. (2003). Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Türkiye. Gazi Kitabevi.

Editörlük

 • (2007). Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi,

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2008). Avrupa Birliğinde Demografik Dönüşümler ve Türk Nüfusun Geleceği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:12,S:2(187205).
 • Arş. Gör. Ebru Gençtürk, Öğretmen Tülay Budanur (2007). Coğrafya Öğretiminde Uygun Grafik Seçimi ve Kullanımının Öğrenme Üzerindeki Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, C:15,S:1(sf:293-302).
 • Yrd. Doç. Dr. Servet Karabağ (2006). Avrupalı Türklerin Jeopolitiği. TÜRK YURDU, C:26,S:224(syf:).
 • (2002). Tosya-Osmancık ve Kargı İlçelerinde Çeltik Ziraatı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.22, S:3(syf:19-35).
 • (2001). Türkiyede Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı ve Mısır Üretimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:21, S:1(syf:73-90).
 • (2001). Türkiyede Tuğla Kiremit Sanayinin Genel Görünümü ve Çorum İli Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:21,S:2(syf:19-41).
 • (2000). Devlet İstatistik Enstitüsünün Coğrafya Araştırmalarındaki Yeri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:20,S:2(Syf:1-11).
 • (1998). Osmancıkın Kuruluş ve Gelişmesini Etkileyen Faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi, Yıl:4,S:5(Sf:161-170).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Bilim Sanat Merkezlerinde görev yapan Coğrafya ve Tarih öğretmenlerine yönelik Bilimsel Proje Danışmanlığı Kursu (2012) TÜBİTAK
 • The CULTURAL HERITAGE AND ITS SUSTAINABILITY IN EUROPE (CHiSE) (2012) Avrupa Birliği- Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ajans
 • Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi (2010) Gazi Üniversitesi
 • Coğrafya Öğretmenlerinin İnternet Kullanım Düzeyleri (2009) Gazi Üniversitesi