Prof. Dr. Şengül ÖZDEK

Tıp Fakültesi > Cerrahi Tıp Bilimleri > Göz Hastalıkları

Maküla dejenerasyonunda görmenin değerlendirilmesi

Maküla dejenerasyonlu hastalarda görsel fonksiyonu daha iyi değerlendirebilecek yeni bir cihazın geliştirilmesi.