Doç. Dr. Sevil Özger İlhan

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Tıbbi Farmakoloji

E-Posta

  • soilhan@gazi.edu.tr
  • soilhan@hotmail.com

Adres

  • Farmakoloji Anabilim Dalı:

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kat 3, Farmakoloji Anabilim Dalı, 06510, Beşevler Ankara Tel: +90.312.2024622

     

  • Dekanlık:

    Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kat 6., 06510, Beşevler, Ankara Tel: +90.312.2135705 Faks: +90.312.2124647