Doç. Dr. Sevil Özger İlhan

Tıp Fakültesi > Dahili Tıp Bilimleri > Tıbbi Farmakoloji

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • İlhan MN, Özger İlhan S, Doğukan M, Çelebi Z, Özkan S, Aksakal FN., Halk Sağlığı, X. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Van
 • Özger İlhan S, İlhan MN., Antiaging, 1. Antiaging ve Estetik Tıp Kongresi, Antalya
 • Özger İlhan S, Taner Y., Baltacı V., Psikiyatri, Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi, KKTC
 • Ozger İlhan S., Sarioglu Y., Vural İ. M., Barun S., Dilekoz E., Ercan S., Farmakoloji, 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi İzmir
 • Ozger İlhan S., Vural İ. M., Sarioglu Y., Barun S., Dilekoz E., Ercan S., Farmakoloji, 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir
 • Ozger İlhan S., Doğukan M.N., Hülür Ü., Mollahaliloğlu S., Farmakoloji, 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi İzmir
 • Ozger S., Barun S., Dilekoz E., Ercan S., Sarioglu Y., Farmakoloji, Turkish Pharmacological Society 17. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve 1. Klinik Farmakoloji SempozyumuTürk-Hollanda Farmakoloji Dernekleri Ortak Toplantısı Antalya
 • Barun S., Vural İ. M., Ozger S., Ercan S., Sarioglu Y., Farmakoloji, 17. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve 1. Klinik Farmakoloji SempozyumuTürk-Hollanda Farmakoloji Dernekleri Ortak Toplantısı Antalya
 • Gunes A., Sarioglu Y., Uluoglu C., Ceyhan M., Ozger S., Zengil H., Crono-Biology, 1st Crono-Biology World Congress Sapporo-Japonya,
 • Ozger S., Sarioglu Y., Vural İ. M., Barun S., Ercan S., Farmakoloji, 17. Ulusal Farmakoloji Kongresi ve 1. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Türk-Hollanda Farmakoloji Dernekleri Ortak Toplantısı, Antalya
 • Çelepçıkay B.L., Ozger İlhan S., Hülür Ü., Mollahaliloğlu S., Farmakoloji, 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir, 27 Eylül - 01 Ekim 2005. İzmir
 • Doğukan M.N., Ozger İlhan S., Hülür Ü., Mollahaliloğlu S., Halk Sağlığı, 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Ankara
 • Dilekoz E., Barun S., Ozger İlhan S., Vural İ. M., Sarioglu Y., Ercan S., Farmakoloji, 18. Ulusal Farmakoloji Kongresi, İzmir,
 • İlhan MN, Durukan E., Özger İlhan S, Aksakal FN, Özkan S, Bumin M.A.., Halk Sağlığı, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara
 • Etik Ç., Özger İlhan S, Işık Taner Y., Taner E., Işık E., Psikiyatri, Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi, KKTC,

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Hemşirelik Uygulamalarında İlaç Güvenliliği ve İlaç Etkileşimleri Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri Geliştirme Toplantısı I, Ankara
 • Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri Geliştirme Toplantısı II Ankara
 • Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri 2003 Revizyon Toplantısı, Ankara
 • Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştayı Ankara
 • Evidence, Money Drug Selection: A short course in pharmacoeconomics, WHO Essential Drugs and Medicines Policy İstanbul

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Farmakoloji (2007-2008)
 • Farmakoloji (Hemşirelik Yüksekokulu) (2008-2009)
 • Psikoliji uygulamalarında Psikofarmakolojinin temelleri (2008-2009)
 • Hemşireliğe özel farmakoloji (2009-2010)
 • farmakoloji (2008-2009)
 • Farmakoloji (Hemşirelik Yüksekokulu) (2009-2010)
 • hemşireliğe özel farmakoloji (2010-2011)
 • Farmakoloji (Hemşirelik Yüksekokulu) (2007-2008)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Anuvarbekova A, Fincan GS, Vural IM, Ozger SI, Ercan ZS, Utkan T, Sarioglu Y. (2010). Investigation of enhancement effects of nicotine on cholinergic neurotransmission in isolated rabbit gastric fundus: role of antioxidants.. Auton Autacoid Pharmacol., 30(3)(179-84.).
 • Dr. Yasemen IŞIK TANER, Dr. Sevil ÖZGER İLHAN (2010). Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanımının Farkları. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 3(1)(39-46).
 • Ilhan MN, Durukan E, Ilhan SO, Aksakal FN, Ozkan S, Bumin MA. (2009). Self-medication with antibiotics: questionnaire survey among primary care center attendants.. Pharmacoepidemiol Drug Saf., 18(12)(1150-7.).
 • Ozger Ilhan S, Sarioglu Y, Vural IM, Dileköz E, Oztürk GS, Ercan ZS. (2008). Hydrogen peroxide and antioxidizing enzymes involved in modulation of transient facilitatory effects of nicotine on neurogenic contractile responses in rat gastric fundus.. Eur J Pharmacol., 587(1-3)(267-72.).
 • İlhan Ozger S, Vural IM, Dilekoz E, Ozturk GS, Sarioglu Y. (2007). Enhancement effects of nicotine on neurogenic contractile responses in rabbit gastric fundus. 2007 Apr 30;561(1-3):182-188.. Eur J Pharmacol., 561(1-3)(182-188.).
 • Ozger S, Barun S, Vural IM, Ercan ZS, Sarioglu Y. (2005). Effects of platelet-activating factor on nitrergic transmission in rabbit corpus cavernosum.. Int J Urol., 12(6)(570-573).