Prof. Dr. Sis Yaman

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Çağman Aksoy, Yelda Paltun, Sis Darendeliler Yaman, 2016. Farklı İrrigasyon Sistemlerinin Dentin Tübüllerinden Ca(OH)2 Kaldırma Etkinliğinin CLSM ile Değerlendirilmesi, Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi
 • Serkan Aktuna, Sis Darendeliler Yaman, Melin Şahin , 2014. Çeşitli Post ve Adeziv Rezin Siman Uygulanan Üst Ön Keser Dişteki Gerilme Dağılımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi , Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Endodonti kongresi
 • Ö İlke Atasoy ULUSOY, Yelda Nayır, Kezban Çelik, Sis Darendeliler Yaman , 2012. EDTA ve Maleik Asit Kullanımının Ardından Farklı Kök Kanal Patları İle Doldurulan Kanalların Apikal Mikrosızıntısı , Türk Endodonti Derneği 11.Uluslararası Endodonti Kongresi
 • Suat Özcan , Serkan Aktuna, Sis Darendeliler Yaman, Oya Bala , 2010. Push-out Bond Strength of Fiber Posts Luted Using Different Adhesive Resin Cements , 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society
 • Ö İlke Ulusoy, Yelda Nayir, Sis Darendeliler Yaman , 2010. Farklı Kök Kanal Dolgularının Kök Ucu Rezeksiyonu İle Zayıflamış Köklerin Fraktür Dayanıklılığına Etkisi, Türk Endodonti Derneği 10. Uluslararsı Endodonti Kongresi
 • M. Murat Koçak, Sibel Koçak, Serkan Aktuna, Sis Darendeliler Yaman, 2009. Mineral Trioksit Agregat ve Cam İyonomer Simanın Ağartma İşlemlerinde Koronal Bariyer Olarak Kullanımlarının Değerlendirilmesi, Gazi Ün. Diş Hek. Fak. 14. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Bilgi Şöleni
 • M.Murat Koçak, Sibel Koçak, Sis Darendeliler Yaman,E.A. Kılıç, O Bedir, 2009. Kök Ucu Dolgu Maddelerinin Minimum Bakterisidal Konsantrasyonlarının İn Vitro Değerlendirilmesi , Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Endodonti Sempozyumu Antalya-Side, Türkiye
 • Berrin Işık, Sis Yaman, Serkan Aktuna, A. Turan, 2008. Profilaktik Uygulanan Lornoksikam ve Gabapentinin Postendodontik Ağrı Üzerine Analjezik Etkinliği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Sempozyumu Antalya, Türkiye
 • M.Murat Koçak, Özgür Er, Baran Can Sağlam,Sis Darendeliler Yaman, 2008. Farklı Ana Kon ile Kombine Olarak Kullanılan Epiphany Kök Kanal Dolgusunun Apikal Sızıntısı , Türk Endodonti Derneği 3.Bilimsel Endodonti Sempozyumu Antalya, Türkiye
 • Murat Koçak, Suat Özcan, Özgür Uzun, Sis Darendeliler Yaman, 2008. Kök Kanallarının Biomekanik Preparasyonunda Kullanılan Üç Farklı Enstrüman Sistemi Kombinasyonunun Genişletme Özelliklerinin İncelenmesi , Türk Endodonti Derneği 3.Bilimsel Endodonti Sempozyumu Antalya, Türkiye
 • Elif Kaya, İlkay Peker, Sis Darendeliler Yaman, 2007. Mikrodonti Klinik Rapor , Oral Diagnoz Maksillo Fasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyum İstanbul, Türkiye
 • Suat Özcan, M. Murat Koçak, Sibel Tazegül, Sis Yaman, Mine Betül Üçtaşlı, 2004. Endodontide Kullanılan Farklı Geçici Restoratif Materyallerin Sızıntısı , 1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Kültür Merkezi
 • Özgür Er, Serkan Çınar, Sis Darendeliler Yaman, 2004. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Bilimsel Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Özgür Er, Sis Darendeliler Yaman, Hülya Erten, 2004. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Özgür Er, Murat Koçak, Sis Darendeliler Yaman, 2004. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Endodonti Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Özgür Er, Muvaffak Hasan, 2002. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Özgür Er, Özgür Topuz, Murat Koçak, Sis Darendeliler Yaman, 2002. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Cumhur Aydın, 2002. Türk Endodonti Derneği 8. Uluslararası Bilimsel Kongresi
 • Sis Darendeliler Yaman, Özgül Karacaer,Özgür Er, Tarkan Çalışkan, 2001. Diş Hekimliği, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi Ankara, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Özgür Er, Özgür Uzun, 2001. Diş Hekimliği, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi Ankara, Türkiye
 • Özgül Karacaer, Sis Darendeliler Yaman,Zeliha Değim, 2001. Diş Hekimliği, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi Ankara, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun alaçam,Yavuz Yaman, 2000. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Bilimsel Kongresi İstanbul, Türkiye
 • Dilek Şen, Sis Darendeliler Yaman, Emre Bodrumlu, Cumhur Aydın, Gülten Alan Karabay, 2000. Dişhekimliği, TDB 7. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Mersin, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Cumhur Aydın, Melin Şahin, Emin türköz, 1999. Dişhekimliği, 4th Congress of the Balkan Stomatological Society İstanbul, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Yavuz Yaman, 1996. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Kongresi İzmir, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Yavuz Yaman, 1996. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Kongresi İzmir, Türkiye
 • Hülya Erten Can, Sis Darendeliler Yaman, 1996. Endodonti, Türk Endodonti Derneği 5. Bilimsel Kongresi İzmir, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, 1993. Analysis of Stress Distribution in a Maxillary Central Incisor having variable Root Canal Geometry and Subjected to Vertical Condensation by Using Three-dimensional Finite Element Method, Endodonti Derneği III. Bilimsel Kongresi İstanbul,Türkiye
 • Tayfun Alaçam, Güliz Görgül,Sis Darendeliler, Oya Bala, 1990. Endodontik Tedavi Sonrası Ağrı Kontrolünde Naproksen Sodyumun Kullanılması, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi III.Bilimsel Kongresi Ankara, Türkiye
 • Sis Darendeliler Yaman, Tamer Kınoğlu,Tayfun Alaçam, 1989. Dişhekimliği, GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi 1. Bilimsel Kongresi Ankara, Türkiye
 • Özgür Er, Özgür Topuz, Murat Koçak, Sis Darendeliler Yaman, Endodonti, Türk Endodonti Derneği 8.Uluslararası Bilimsel Kongresi İstanbul,Türkiye
 • Suat Özcan, Murat Koçak, Sibel Tazegül, Sis Darendeliler Yaman, Mine Üçtaşlı, Diş Hekimliği, Birinci Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu Isparta, Türkiye
 • Elif Kaya, Sis Darendeliler Yaman, Dişhekimliği, Oral Diagnoz Maksillo Fasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyum İstanbul,Türkiye

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Endodontide Yenilikler Ankara, Türkiye(2009)
 • Kök Kanallarının Hazırlanmasında ve Doldurulmasında Farklı Yaklaşımlar Mersin, Türkiye(2005)
 • Kök Kanallarının Hazırlanmasında ve Doldurulmasında Farklı Yaklaşımlar Adana, Türkiye(2005)
 • Kök Kanal Tedavisi Gereçlerinde Son Gelişmeler Ankara,Türkiye(2002)
 • Dünden Bugüne Endodontide Kullanılan Kök Kanal Aletleri Ankara, Türkiye(2000)
 • Endodontide Kullanılan Kök Kanal Aletleri Ankara(2000)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Çeşitli Post ve AdezivRezin Siman Uygulanan Üst Ön Keser Dişteki Gerilme Dağılımının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi (2013)
 • Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit ve Sjögren Sendromlu Hastalarda TME Kinik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi (2009)
 • Farklı Kök Kanal Aletleri İle Hazırlanan Kök Kanallarında Çeşitli Dolgu Materyallerinin Tıkama Özelliklerinin Koronal ve Apikal Mikrosızıntı ile Değerlendirilmesi (2007)
 • Devamlı Dalga Kondenzasyon Yöntemi İle Uygulanan Kök Kanal Dolgu Tekniğinde Kök Yüzeyinde Oluşan Isı Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi (2004)
 • Nikel Titanyum ve Paslanmaz Çelik Enstrümanlar İle Yapılan Kök Kanal Preparasyonunun Apikal Sızdırmazlığına Olan Etkisinin Farklı Dolgu Teknikleri Kullanılarak Değerlendirilmesi (2001)

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2009). OPERATIVE DENTISTRY, Influence of Post and Resin Cement on Stress Distribution of Maxillary Central Incisors Restored with Direct Resin Composite
 • (2009). J of Clinical rehabilitative tissue engineering research, Fiber post-core restoration for three types of incisor crown defects;finite element analysis of stress
 • (2009). COMPUTER METHODS IN BIOMECHANICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING, Optimal Mechanical Design of Anatomical Post-systems for Endodontic Restoration
 • (2009). j of Oral Rehabilition, Effect of post materialsand lenght on the stress distribution of endodontically treated maxillary central incisors.A 3D finite element analysis
 • (2009). Journal of Prosthodontics, Impact of Interproximal Groove Placement and Remaining Coronal Tooth Structure on the Fracture Resistance of Endodontically Treated Maxillary Anterior Teeth
 • (2008). Journal of Indian Prosthodontist Society, Influence of Cavity Preparations and Restorative Procedures on Stress Distribution by Finite Element Method
 • (2008). Journal of Indian Prosthodontist Society, Influence of Cavity Preparations and Restorative Procedures on Stress Distribution by Finite Element Method
 • (2008). JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A,, The Suitability of Different FEA Models for Studying Root Fractures Caused by Wedge Effect
 • (2008). JOURNAL OF DENTAL RESEARCH, Microtensile Specimen Attachment and Shape - Finite Element Analysis
 • (2007). Collegium Antropologicum, 3-D Stress Analysis in First Maxillary Premolar
 • (2007). JOURNAL OF BIOMECHANICS, Mechanical Behaviour of Endodontic Restorations with Multiple Prefabricated Posts: A Finite-element Approach
 • (2007). Acta Veterinaria, Anatomically Based 3D Geometric Modeling of Specific Biological Structures
 • (2007). MEDICAL ENGINEERING PHYSICS, Effect of Material Properties of Composite Restoration on the Strength of the Restoration-dentine Interface due to Polymerization Shrinkage, Thermal and Occlusal Loading
 • (2007). Journal of Adhesive Dentistry, Three-dimensional Finite Element Analysis of Stress and Strain Distributions in Post-and-core Treated Maxillary Central Incisors
 • (2007). DENTAL MATERIALS, Three-dimensional Finite Element Analysis of Strain and Stress Distributions in Endodontically Treated Maxillary Central Incisors Restored with Different Post, Core and Crown Materials
 • (2006). JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, Fracture resistance of crowned incisors with different post systems and luting agents
 • (2006). JOURNAL OF ENDODONTICS, Coronal Leakage of Teeth Root-filled with Gutta-PerchaResilon Root Canal Filling material
 • (2006). Journal of Indian Prosthodontist Society, Effect of the post geometry and material on the stress distribution of restored upper central incisors using 3D finite element models. Stress distribution on incisors with posts
 • (2006). Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics, Influence of Instrument Taper on the Resistance to Fracture of Endodontically Treated Roots
 • (2006). Journal of Indian Prosthodontist Society, Effect of the post geometry and material on the stress distribution of restored upper central incisors using 3D finite element models. Stress distribution on incisors with posts
 • (2006). DENTAL MATERIALS, Structural Optimization of Dental Restorations Using the Principle of Adaptive Growth
 • (2006). Operative Dentistry, Effect of Rotary Instrumentation on Composite Bond Strength with Simulated Pulpal Pressure
 • (2006). DENTAL MATERIALS, Evaluation of the Biomechanical Behavior of Maxillary Central Incisors Restored by Means of Endocrowns Compared to a Natural Tooth: A 3D Static Linear Finite Elements Analysis
 • (2006). Chinese Journal of Biomedical Engineering, A 3-dimension finite element mechanical analysis on DO defect restoration of the mandibular first molar
 • (2006). Journal of Indian Prosthodontist Society, Effect of the post geometry and material on the stress distribution of restored upper central incisors using 3D finite element models. Stress distribution on incisors with posts
 • (2006). CHINESE MEDICAL JOURNAL, Three-dimensional Finite Element Analysis of Weakened Roots Restored with Different Cements in Combination with Titanium Alloy Posts
 • (2005). Journal of Oral Rehabilitation, Fracture Resistance of Class II Packable Composite Restorations with and without Flowable Liners
 • (2005). Journal of Oral Rehabilitation, Fracture Resistance of Class II Packable Composite Restorations with and without Flowable Liner
 • (2005). ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA, The Influence of Shrinkage and Moisture Diffusion on Idealized Tooth Structure Involving Debonding Damage
 • (2005). Journal of Biomechanics, Finite Element Analysis of a New Customized Composite Post System for Endodontically Treated Teeth
 • (2005). Journal of Prosthetic Dentistry, Finite Element Analysis of Stresses in Endodontically Treated, Dowel-Restored Teeth
 • (2005). DENTAL MATERIALS, Influence of Tooth Preparation Design on the Stress Distribution in a Maxillary Central Incisors Restored by Means of a Alumina Porcelain Veneers: A 3D- Finite Element Analysis
 • (2005). DENTAL MATERIALS, 3D FEA of Cemented Steel, Glass and Carbon Posts in a Maxillary Incisor
 • (2005). Journal of the Formosan Medical Association, Effects of various periodontal ligament elastic moduli on the stress distribution of a central incisor and surrounding alveolar bone
 • (2005). Ph.D. Thesis, Avaliaç259;o biomecânica da distribuiç259;o de tens337;es em pinos pré-fabricados e em dentes anteriores reconstruídos com diferentes retentores intra-radiculares analisados pelo método dos elementos finites
 • (2005). Journal of Biomedical Materials Research - Part B Applied Biomaterials, Towards automated 3D finite modeling of direct fiber reinforced composite dental bridge
 • (2005). Journal of Oral Rehabilitation, 3D finite element model and cervical lesion formation in normal occlusion and in malocclusion
 • (2005). American Journal of Dentistry, Influence of Cavity Configuration on the Adhesion of Two Resin-Based Composites to Pulpal Floor Dentin
 • (2005). M.Sc. Thesis, Avaliação da distribuição de tensões nas facetas estéticas de porcelana pelo método de elementos finitos
 • (2004). JOURNAL OF ENDODONTICS, Evaluation of the Root Canal Configurations of the Mandibular and Maxillary Permanent Teeth by Gender in the Turkish Papulation
 • (2004). Biomaterials, Fibre reinforced composite dental bridge: Part I: Experimental investigation
 • (2004). M.Sc. Thesis, Analise pelo método de elementos finitos, da distribuição de tensões em dente com e sem remanescente coronário, utilizando diferentes sistemas de pinos intra-radiculares
 • (2004). Biomaterials, Fibre reinforced composite dental bridge. Part II: Numerical investigation
 • (2004). DENTAL MATERIALS, Stress Distributions in Adhesively Cemented Ceramic and Resin-composite Class II Inlay Restorations: A 3D-FEA Study
 • (2004). Biomaterials, Fibre reinforced composite dental bridge.part I experimental investigation
 • (2003). Journal of Endodontics, Patterns of Vertical Root Fracture: Factors Affecting Stress Distribution in the Root Canal
 • (2003). Journal of Endodontics, Finite Element Analysis and Strain-Gauge Studies of Vertical Root Fracture
 • (2003). POLYM ADVAN TECHNOL, Fracture Strength of Class II Slot Cavities Restored with Polymerizable Restorative Materials
 • (2003). AM J DENT, Micro-shear Bond Strengths of Adhesive Resins to Coronal Dentin versus the Floor of the Pulp Chamber
 • (2003). Journal of Oral Rehabilitation, Finite element analysis of the possible mechanism of cervical lesion formation by occlusal force
 • (2003). M. Sc. Thesis, STRESS ANALYSIS IN A DENTIN RESTORED BY ENDODONTIC POSTS MADE OF DIFFERENT MATERIALS
 • (2003). Journal of Prosthetic Dentistry, Effects of Post-core Design and Ferrule on Fracture Resistance of Endodontically Treated Maxillary Central Incisors
 • (2003). Internatinal Endodontic Journal, Measurement of periapical pressure created by occlusal loading
 • (2003). International Endodontic Journal, Measurement of periapical pressure created by occlusal loading
 • (2003). POLYM ADVAN TECHNOL, Fracture Strength of Class II Slot Cavities Restored with Polymerizable Restorative Materials
 • (2003). J ORAL REHABIL, Stress Analysis of an Upper Central Incisor Restored with Different Posts
 • (2002). Dental Materials, The effect of load cycling on the nanoleakage of dentin bonding systems
 • (2002). Biomaterials, Finite Element Analysis of a Glass Fibre Reinforced Composite Endodontic Post
 • (2002). Journal of Oral Rehabilitation, A calculation of stress distribution in metal-porcelain crowns by using three-dimensional finite element method
 • (2002). Australian Dental Journal, Strains in the marginal ridge during occlusal loading
 • (2002). Dent Mater, Effect of Adhesive Layer Properties on Stress Distribution in Composite Restorations- A 3D Finite Element Analysis
 • (2002). Journal of Endodontics, Evaluation of two post core systems using two different methods (fracture strength test and a finite element analysis)
 • (2002). Bioengineering, Proceedings of the Northeast Conference, Mechanical behavior of bioactive composite bone tissue substitutes for dental reconstruction
 • (2002). Journal of Oral Rehabilition, A calculation of stress distribution in metal- porcelain crowns by using three dimensional finite element model
 • (2002). conference, The interfacial bond strength of commercially available titanium screws inserted into hydroxyapatite/polymethylmethacrylate composite Bioengineering, Proceedings of the Northeast Conference
 • (2002). Dental materials, The effect of load cyclic on the nanoleakage of dentin bonding systems
 • (2002). Med Sci Sport Exer, The Effect of Mouthguard Design on Stresses in the Tooth-bone Complex
 • (2001). International Journal of Prosthodontics, Generation of 3-D Finite Element Models of Restored Human Teeth Using Micro-CT Techniques
 • (2001). Angle Orthodontist, A Finite Element Model of Apical Force Distribution Orthodontic Tooth Movement
 • (2001). Finite Elements in Analysis and Design, Mechanical Performance of Endodontically Treated Teeth
 • (2001). Angle Orthodontist, A Finite Element Model of Apical Force Distribution Orthodontic Tooth Movement
 • (2001). Composites Science and Technology, Biomedical applications of polymer-composite materials: A review
 • (2001). J Biomech, 3D- Finite Element Analysis of Cusp Movements in a Human Upper Premolar Restored with Adhesive Resin-based Composites
 • (2000). METMBS00: PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING TECHNIQUES IN MEDICINE AND BIOLOGICAL SCIENCES, Experimental Investigation on the Behavior of Upper Central Incisors Reconstructed with Carbon Fiber Posts International Conference on Mathematics and Engineering Techniques in Medicine and Biological Sciences (METMBS 00), Las Vegas, Nevada, USA, 26-29 June 2000.
 • (2000). AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, Alveolar Bone Resorption and the Center of Resistance Modification- (3-D Analysis by Means of the Finite Element Method)
 • (2000). Dental Materials, Strain patterns in cervical enamel of teeth subjected to occlusal loading
 • (1999). Journal of Oral Rehabilitation, Analysis of a restored maxillary second premolar tooth by using three-dimensional finite element method
 • (1999). Modelling, Measurement and Control C,, Three-dimensional finite element stress analysis of endodontically treated premolars restored with various materials
 • (1999). British Dental Journal, Additional Studies on the Distribution of Stresses During Vertical Compaction of Gutta-Percha in the Root-Canal
 • (1999). Modelling, Measurement and Control C, Three-dimensional finite element stress analysis of endodontically treated premolars restored with various materials
 • (1998). British Dental Journal, Stress Analysis During Root-canal Filling by Vertical and Lateral Condensation Procedures. A 3-Dimensional Finite Element Model of Maxillary Canine Tooth
 • (1998). Dental Materials, The Influence of Cross-sectional Shape and Surface Area on the Microtensile Bond Test
 • (1997). Critical Reviews in Oral Biology and Medicine, Modeling the mechanical behavior of the jaws and their related structures by finite element (FE) analysis
 • (1997). Critical Reviews in Oral Biology and Medicine, Modelling the Mechanical Behaviour of the Jaws and Their Related Structures by Finite-Element Analysis

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Berrin Işık, Sis Darendeliler Yaman, Serkan Aktuna, Alparslan Turan (2014). Analgesic Efficacy of Prophylactic Gabapentin and Lornoxicam in Preventing Postendodontic Pain.. Pain Medicine , 15(2150-5).
 • Özgür İlke Atasoy Ulusoy, Yelda Nayır, Kezban Çelik, Sis Darendeliler Yaman (2014). Apical Microleakage of Different Root Canal Sealers After Use of Maleic Acid and EDTA as Final Irrigations. Brazilian Oral Research , 28(1-6).
 • M Murat Koçak, Sibel Koçak, Serkan Aktuna, Jale Görücü, Sis Darendeliler Yaman (2011). Sealing ability of retrofilling materials following various root-end cavity preparation techniques . Lasers Med Sci, 26(4)(427-431).
 • Özgür İlke Atasoy Ulusoy, Yelda Nayır, Sis Darendeliler Yaman (2011). Effect of different root canal sealers on fracture strength of simulated immature roots . Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology , 112(4)(544-547).
 • M Murat Koçak, Sis Darendeliler Yaman (2009). Comparison of apical and coronal sealing in canals having tapered cones prepared with a rotary NITI system and stainless stell instruments. Journal of Oral Science , 51(1)(103-107).
 • İlkay Peker, Elif Kaya, Sis Darendeliler Yaman (2009). Clinic and radiographical evaluation of non-syndromic hypodontia and hyperdontia in permanent dentition. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 14(8)(393-397).
 • Özgür Er, Sis Darendeliler Yaman,Muvaffak Hasan (2007). Finite element analysis of the effects of thermal obturation in maxillary canine teeth.. Oral Surgrey Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontics, 104:2(277-286).
 • Sis Darendeliler Yaman, Özgür Er, Mehmet Yetmez and Gülten Alan Karabay (2004). In vitro Inhibition of Caries-like Lesions with Fluoride-releasing Materials. Journal of Oral Science, 46(45-50).
 • Sis Darendeliler Yaman, Özgül Karacaer, Melin Şahin (2004). Stress Distribution of Post-Core Applications in Maxillary Central Incisors. Journal of Biomaterals Applications, 18:3(163-177).
 • Sis Darendeliler Yaman, Melin Şahin, Cumhur Aydın (2003). Finite Element Analysis of Strength Characteristics of Various Resin Based Restorative Materials in Class V Cavities. Journal of Oral Rehabilition, 30:6(630-641).
 • Sis Darendeliler Yaman, Mehmet Yetmez, Emin Türköz, Nuri Akkaş (2000). Fracture Resistance of Class II Approximal Slot Restorations. The Journal of Prosthetic Dentistry, 84(297-302).
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Yavuz Yaman (1998). Analysis of Stress Distribution in a Maxillary Central Incisor Subjected to Various Post and Core Applications. Journal of Endodontics, 24:2(107-111).
 • İnci Karaca, Sis Darendeliler Yaman, Dilek Uğar, Levent Aral, Aysel Arıcıoğlu, Ferruh İşman (1997). An Investigation of Serum Alkaline Phosphatase, Calcium and Phosphate Levels after Intraosseous Implantation of Pyrost in Humans. Biochemical Archives, 13(69-74).
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam and Yavuz Yaman (1995). Analysis of Stress Distribution in a Vertically Condensed Maxillary Central Incisor Root Canal. Journal of Endodontics, 21:6(321-335).
 • Sis Darendeliler, Haluk Darendeliler, Tamer Kınoğlu (1992). Analysis of a central maxillary incisor by using a three-dimensional finite element method. Journal of Oral Rehabilition, 19(371-383).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Elif Yıldızer Keriş, Sis Darendeliler Yaman, Mehmet Derya Demirağ, Şeminur Haznedaroğlu (2016). Temporomandibular joint findings in patients with rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and primary Sjögren’s syndrome. . Journal of Investigative and Clinical Dentistry, (1-7).
 • Kocak MM, Kocak S, Oktay EA, Kilic A, Yaman SD (2013). In vitro Evaluation of the Minimum Bactericidal Concentrarions of Different Root-End Filling Materials . J Contemp Dent Pract., 14(371-4).
 • Suat Özcan, Serkan Aktuna, Yelda Nayir, Sis Darendeliler Yaman, Oya Bala (2013). Push out bond strength of fiber posts luted using different adhesive resin cements. Journal of Restorative Dentistry , 1(75-80).
 • Mustafa Murat Koçak , Sis Darendeliler Yaman (2012). Sealing ability of lateral compaction and tapered single cone gutta-percha techniques in root canals prepared with stainless steel and rotary nickel titanium instruments. Journal of Clinical Experimental Dentistry, 4(e156-9).
 • Mustafa Murat Koçak, Özgür Er, Baran Can Sağlam, Sis Darendeliler Yaman (2008). Apical Leakage of Epiphany Root Canal Sealer Combined with Different Master Cones. European Journal of Dentistry, 2(91-95).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Yelda Nayir, Sis Darendeliler Yaman (2011). Tekrarlanan Kanal Tedavileri. GÜ Dişhek Fak Derg , 28(3)(209-216).
 • Özgür İlke Atasoy ULUSOY, Yelda Nayır, Sis Darendeliler Yaman, Güliz Görgül (2010). Farklı kök Kanal Patlarının Apikal Mikrosızıntılarının Değerlendirilmesi’ . Ankara Ün. Dişhek. Fak. Derg., 372)(67-70).
 • M.Murat Koçak, Elif Kaya, Sis Darendeliler Yaman (2007). Maksiler Lateral Kesici Dişte Tip 3 Dens İnvaginatus";un Cerrahi Olmayan Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu. Akademik Dental Diş hekimliği Dergisi, 9:1-2(86-88).
 • M.Murat Koçak, Özgür Er, Sis Darendeliler Yaman (2006). Furkasyon Perforasyonu Tedavisinde Mineral Trioksit Aggregat Kullanımı; Olgu Bildirimi. Atatürk Üniverrsitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, supply(91-94).
 • Özgül Karacaer, Sis Darendeliler Yaman, Zeynep Şafak Teksin (2002). Rezin Bazlı Restoratif Materyallerin Farklı pH Değerlerinde Çözünümü’ . GÜ Dişhek Fak Derg , 19(1)(1-4).
 • Sis Darendeliler Yaman (2002). Endodontide Kullanılan Kök Kanal Aletleri. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 19:1(51-57).
 • Sis Darendeliler Yaman, Özgür Er, Cumhur Aydın (2001). Nikel Titanyum ve Paslanmaz Çelik Enstrümanlarla Yapılan Kök Kanal Preparasyonunun karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 6(11-15).
 • Sis Darendeliler Yaman, Cumhur Aydın, Emre Bodrumlu, Özgür Er, Gülten Alan (2001). Class II Kompozit Rezin Restorasyonlarda Retansiyon Oluklarının Mikrosızıntı Üzerine Etkisi. Atatürk Üniverrsitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 11:2(20-24).
 • Sis Darendeliler Yaman, Özgül Karacaer (2001). Üst Ön Keser Dişlerde Post-Core Uygulamalarındaki Gerilme Dağılımı. Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 28:3(257-263).
 • Sis Darendeliler Yaman (2001). Class V Kavitelerde Kullanılan Çeşitli Restorasyon Malzemelerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 11:1(32-40).
 • Özgül Karacaer, Sis Darendeliler Yaman, Zeliha Gül Değim (2001). Poliasit-Modifiye Kompozit Rezinlerin (Compomer) Su Emilimi ve Çözünürlüğü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 5(24-27).
 • Özgül Karacaer, Sis Darendeliler Yaman, Zeliha Gül Değim (2001). Kompozit Rezin Materyallerin Su Emilimi ve Çözünürlüğü. Atatürk Üniverrsitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 3(7-10).
 • Sis Darendeliler Yaman (2000). Class V Kavitelerde Kullanılan Çeşitli Rezin Bazlı Restorasyon Malzemelerinin Mukavemet Özelliklerinin Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 17:3(31-36).
 • Hülya Can, Sis Darendeliler Yaman, Kahraman Güngör, Tayfun Alaçam, Mukadder Can (1999). Kron İçi Bariyer Materyallerinin Ağartma Ajanlarının Sızıntısı Üzerine Etkinlikleri. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 16:3(13-16).
 • Hülya Can, Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Gürol Emekdaş, Kemal Irmak (1997). Bazı Kök Kanal Dolgu Patların Koronal Mikrosızıntılarının Bakteri Penetrasyon Yöntemi ile Değerlendirilmesi"; . Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 3(162,166).
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Yavuz Yaman (1996). Çeşitli Post-Core ve Porselen Kron Uygulanmış Üst Ön Keser Dişte Oluşan Gerilme Dağılımının 3-Boyutlu Sonlu Elemenlar Yöntemi ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 8:2(111-116).
 • Hülya Can, Sis Darendeliler Yaman, Tamer Kınoğlu, Mukadder Can (1996). Diabetus Mellituslu Bireylerde Dental, Biyokimyasal ve İmmünolojik Yönden Değerlendirme. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 8:1(57-62).
 • Hülya Can, Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Mukadder Can (1996). İrigasyon Solüsyonlarının Dentin Permabilitesine Etkisi. Türkiye Klinikleri Dişhekimliği Bilimleri Dergisi, 2:2(130-133).
 • Sis Darendeliler Yaman, Hülya Can, Tayfun Alaçam (1996). Alt ve Üst Büyük Azı Dişlerin Kök Kanal Morfolojilerinin Şeffaflaştırma Yöntemi ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 8:1(67-73).
 • Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Yavuz Yaman (1996). Çelik ve Titanyum Post Uygulanmış Üst Ön Keser Dişte Oluşan Gerilme Dağılımının 3-Boyutlu Sonlu Elemenlar Yöntemi ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 8:2(41-45).
 • Kahraman Güngör, Hülya Can, Sis Darendeliler Yaman, Tayfun Alaçam, Mukadder Can (1996). Sistemik Etkenlerle Dişlerde Oluşan Renklenmelerin NigthGuard Yöntemi Uygulanarak Ağartılması. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 8:2(59-62).
 • Sis Darendeliler Yaman (1995). Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Dişhekimliğindeki Uygulamalar. Atatürk Üniverrsitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 5:1(87-96).
 • Hülya Can, Sis Darendeliler Yaman, Tamer Kınoğlu, Mukadder Can (1994). Erozyonun Önlenmesinde Antiasit İlaçların Etkisi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 11:2(49-55).
 • Sis Darendeliler Yaman, Hülya Can, Tayfun Alaçam, Deniz Erdoğan, Gülten Alan (1994). Direkt ve İndirekt Kompozit Restorasyonlardaki Mikrosızıntının Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 11:2(15-20).
 • Sis Darendeliler Yaman (1992). Ön Diş Restorasyonlarında Çeşitli Mine Preparasyon Teknikleri ve Pin Kullanımının Tutuculuk ve Dayanıklılık Üzerindeki Etkisinin 3-Boyutlu Sonlu Elemenlar Yöntemi ile İncelenmesi. Gazi üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 9:2(15-28).
 • Sis Darendeliler Yaman, Oya Bala, Tayfun Alaçam, Tamer Kınoğlu (1992). Ön Diş Kırıklarının Orjinal Diş Parçası Kullanılarak Yapılan Restorasyonu. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 9:2(199-205).
 • Sis Darendeliler Yaman, İnci Karaca, Nedim Sultan (1992). Sabun ve Dezenfaktanların El Dezenfeksiyonuna Etkisi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 9:2(189-197).
 • Tayfun Alaçam, Güliz Görgül, Sis Darendeliler, Oya Bala (1991). Endodontik Tedavi Sonrası Ağrı Kontrolünde Naproksen Sodyumun Kullanılması. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 8:2(1-19).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Endodontide Mineral Trioxide Aggregate Kullanımı (2005) BAP
 • Kök Kanallarının Doldurulmasında Thermafil Obturator Kullanımı (2003) BAP
 • Kök Kanallarının Genişletilmesinde Profile Rotary İnstrument Sistem Kullanımı (2001) BAP