Arş. Gör. Dr. Sinem Üner

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Kimya Eğitimi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayse Yalcin-Celik, Hakki Kadayifci, Sinem Uner & Nurcan Turan-Oluk (2017). Challenges faced by pre-service chemistry teachers teaching in a laboratory and their solution proposals. European Journal of Teacher Education, 40 (2)(210-230).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sinem ÜNER, Adnan KAN, Hüseyin AKKUŞ (2017). Nükleer Santrale Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4 (1)(33 - 48).
 • Ayşe YALÇIN-ÇELİK, Nurcan TURAN-OLUK, Sinem ÜNER, Burcu ULUTAŞ & Hüseyin AKKUŞ (2017). Kimya Öğretmen Adaylarının Asitlik Kavramı İle İlgili Anlamalarının Çizimlerle Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(103-124 ).
 • Hüseyin AKKUŞ, Sinem ÜNER (2017). Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Becerilerine Mikroöğretimin Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1)(202 - 230).
 • Dizem CAN, Sinem ÜNER & Hüseyin AKKUŞ (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlıklarının Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (2)(23-35).
 • Sinem ÜNER & Hüseyin AKKUŞ (2016). Pedagojik Formasyon Programının Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik İmajlarına Etkisi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (2)(23-37 ).
 • Burcu ULUTAŞ, Sinem ÜNER, Nurcan TURAN OLUK, Ayşe YALÇIN ÇELİK & Hüseyin AKKUŞ (2015). Türkiye’deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi: 2000-2013. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 16 (2)(141-160 ).
 • Hüseyin AKKUŞ, Sinem ÜNER & Özge KAZAK (2014). ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN ORTAÖĞRETİM KİMYA DERS KİTAPLARINDAN NASIL FAYDALANDIKLARI VE DERS KİTAPLARININ İÇERİĞİ HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Kastamonu Eğitim Dergisi , 22 (3)(1035-1048).
 • Sinem ÜNER, Hüseyin AKKUŞ & Fatma KORMALI (2014). Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarındaki ve Sınavlarındaki Soruların Bilişsel Düzeyi ve Öğrencilerin Bilişsel Düzeyiyle İlişkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 15 (1)(137-154 ).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Sinem Üner, Hüseyin Akkuş, Fatma Kormalı, Fen Eğitimi, European Science Education Reserach Association İstanbul
 • Sinem ÜNER, Hüseyin AKKUŞ, Cultural and Human Values in Science an Technology Education, XIV. IOSTE Symposium; Cultural and Human Values in Science an Technology Education Bled, Slovenya
 • Özge KAZAK, Hüseyin AKKUŞ, Sinem ÜNER, LİSE KİMYA DERS KİTAPLARI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi İZMİR
 • Sinem ÜNER, Hüseyin AKKUŞ, KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ SORULARIN BİLİŞSEL DÜZEYİNİ BELİRLEYEBİLME BECERİLERİ, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi İZMİR
 • Sinem Üner, Hüseyin Akkuş, Determining the Cognitive Levels of Questions That Pre-Service Chemistry Teachers Plan to Use, III. World Conference on Educational Sciences, WCES İstanbul

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil