Yrd. Doç. Dr. Sibel ÇAŞKURLU

Lisans

  • A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü 1998 mezunu

Yüksek Lisans

  • 2001 yılında G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Programını \"Mal Ticareti Açısından Kuzey-Güney Ticareti ve Türkiye\" başlıklı tez çalışması ile tamamlamıştır.

Doktora

  • G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Doktora Programını Şubat 2008\'de \" Uluslararası İşbölümü, Teknoloji ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme\" başlıklı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

İş Deneyimi

  • Mayıs 1999 - Eylül 2018 arası beri G.Ü İ.İ.B.F İktisat Bölümünde Araştırma Görevlisi

    Eylül 2018'den itibaren Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 

Doğum Yeri

  • Ankara, 1974

Yabancı Diller

  • İngilizce ve Almanca

İlgi Alanları

  • Uluslararası İktisat, Kalkınma