Yrd. Doç. Dr. Sibel ÇAŞKURLU

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Tarım Ekonomistleri Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri “Dünya Tarım ve Ticareti Politikaları: 3. Gıda Rejimi ve Türkiye” konulu konferansta davetli konuşmacı. (22 Mart 2012, İzmir)(2012)
 • “The Articulation Process of Turkish Agriculture to the Third Global Food Regime”, XIII. World Congress of Rural Sociology, “The New Rural World –From Crises to Opportunities”, July 29-4 August 2012, Lisbon, Portugal(2012)
 • “Türk Tarımının Üçüncü Gıda Rejimine Eklemlenme Süreci” adlı tebliğ çalışması, Türk Sosyal Bilimciler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 14–16 Aralık 2011, ODTÜ, Ankara.(2011)
 • “Küreselleşen Sermaye, Yalnızlaşan Emek” adlı tebliğ çalışması, 3. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, ICOPEC, “Emek Piyasaları Ve İstihdam”, 15–17 Eylül 2011, Kocaeli.(2011)
 • “Küresel Değer Zincirlerine Eklemlenmenin İşgücü Piyasalarına Yansımaları: Gemi İnşası Küresel Değer Zincirinde Bir Halka Olarak Tuzla Tersaneleri” adlı tebliğ çalışması, 2. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı, ICOPEC, “Kriz ve Kalkınma”, 16–18 Eylül (2010)
 • ”Küreselleşen İşgücünün Krizi ve Küresel Eşitsizlik” adlı tebliğ çalışması, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2. Uluslararası Ekonomi Konferansı, “Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar Ve Fırsatlar”, 1–3 Eylül 2010, Girne, KKTC.(2010)
 • “Küresel Gelir Dağılımını Belirlemeye Yönelik Dünya Sistemci Bir Model Çalışması” adlı tebliğ çalışması, Ekonomik Yaklaşım Kongreler Dizisi VI, “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Türkiye’ye Yansımaları”, 4–6 Kasım 2009, Ankara.(2009)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • LLP Erasmus (2012)(2011 - 2012 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

 • İngilizce ÜDS / 91
 • Almanca KMK 2 (ÜDS Eşleniği) / 95

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2011). Sibel Çaşkurlu. “Global Food Crisis: The Third Food Regime, Global Capital and the Developing Countries”, Globalization, Dimensions&Impacts, Global Studies Series Vol.1, ed. Şiriner, İ., Lubomir Nenicka., Ijopec Publication, London 2011, s.155-181. (Kitapta bölüm).
 • (2011). Sibel Çaşkurlu. “Küresel Değer Zincirlerine Eklemlenmenin İşgücü Piyasalarına Yansımaları: Gemi İnşası Küresel Değer Zincirinde Bir Halka Olarak Tuzla Tersaneleri”, Political Economy, Crisis and Development /Politik İktisat, Kriz ve kalkınma, ed. Şiriner, İ., Morady, F. vd., Ijopec Publication, London 2011, s. 289-314. (Kitapta bölüm).

Atıf

 • (2012). SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Oyun Hakkının Uzağında Yaşamak: Türkiye’de İçgöç ve Çocuk Emeği

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2012). Türk Tarımının Üçüncü Gıda Rejimine Eklemlenme Süreci. Mülkiye, 36(3)(65-107).
 • (2011). Uluslararası Piyasaların Asimetrik Yapısı ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Küreselleşen Üretim, Ticaret ve Rekabete İlişkin Yeni Sorunlar. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri, Sayı:36, Yıl:18, Cilt:9
 • (2010). Küreselleşen Dünyada Rekabete İlişkin Uluslararası Sorunlar: Çokuluslu Şirketlerin Artan Gücü ve Gelişmekte Olan Ülkeler. Gazi İİBF Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2
 • (2010). Küreselleşen İşgücünün Krizi ve Küresel Eşitsizlik. Ekonomik Yaklaşım, Sayı:77, Cilt:21(49–100).
 • (2009). Küresel Gelir Dağılımını Belirlemeye Yönelik Dünya Sistemci Bir Model Çalışması. Ekonomik Yaklaşım, Sayı: 73, Cilt:20(13–37).
 • (2005). TRIPS’le Nereye, İlaç Sektörü Örneğinde Bir Değerlendirme. Ekonomik Yaklaşım, Sayı: 55, Cilt: 16(109–123).
 • (2002). ÇUŞ’ların Serbest(leşen) Ticareti. Ekonomik Yaklaşım, Sayı:42–43, Cilt:13(87–103).
 • (2001). Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri Ya Da Modern Bir Kırmızı Başlıklı Kız Masalı. Mülkiye, Cilt: XXV(163–184).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2013). Toprak Gaspları. Perspectives, 6(26-30).