Prof. Dr. Gül AKYILMAZ

Eski Hukukumuzda Gerçek Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Yazan: Murat Şen

İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Şura

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Yazan: Nuran Koyuncu

Osmanlı Devleti'nde Siyasal İktidarın Meşruluk Temelleri

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Yazan: Yılmaz Yurtseven

Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Yazan: Ahmet Kılınç, Devam ediyor

Osmanlı Devleti'nde Merkeziyetçilik Prensibi ve Hukuk Sistemine Etkileri

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan: Nuran Ay

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İlkeler Işığıında İşkence Yasağı ve Türkiyedeki Uygulaması

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan: Burcu Aykar, 2010.

Avrupa Biliği Adalet Divanı Önünde Yargılama Süreci

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan: Burcu Kolik 2010.

82 Anayasasına Göre Ayrımcılık Yasağı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan: Fazıl Altınordu

İdari Yargıda Yürütmenin Durduruması

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan: H.Ali Kandil, 2007

Osmanlı Ceza Hukukunda Tekerrür

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan: Berna Durmuş, devam ediyor.

Türk Dış Politikasında Belirleyici Faktörler Ekseninde Özal'ınn Dış Politikası

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi 2002 Yazan: Hasan MOR

2007 Anayasal Değişikleri Sonrası Cumhurbaşkanının Anayasal Durumu

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi Yazan: Taner YILDIZ, Devam Ediyor.

Mahalli İdare Birlikleri

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Vehbi BAKIR

Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukukunda Tazir Suç ve Cezaları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan: Yılmaz Yurtseven

Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Edinme Hakkının İstisnaları

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Maviye YILMAZOĞLU

Uluslar arası Deniz Hukukunda Karasularında Zararsız Geçiş Hakkı

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Mehmet ÇÖKELEK

Avrupa Adalet Divanı Kararları ve Önkarar Prosedürü

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Mehmet SUBAŞI

Avrupa Birliğinin 95/46 Sayılı Yönergesi Işığında Kişisel Bilgilerin Korunması

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Murat UYGUN

1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması ve 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararları

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:R. Gökhan BASAN

İdari Yaptırımlarda Ölçülülük İlkesi

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Sakine ARIK

İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Süre Sorunu

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Selma GÖKTAŞ

82 Anayasasına Göre Sosyal Devlet İlkesi

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Suat UZUN

Lozan Antlaşmasında Yer Alan Düzenlemeler Kapsamında Heybeliada Ruhban Okulu ve Günümüze Yansımaları

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Yazan:Şule ERKAN