Doç. Dr. Sezgin Aydın

Fen Fakültesi > Fizik

Lisans

 • Gazi Ünv. Fen Edb. Fizik Bölümü

Yüksek Lisans

 • Duffing Denklemi, Temmuz 2004, Gazi Ünv. Fen Bil. Ens. Fizik Bölümü

Doktora

 • Bor Tabanlı Nanoyapıların Yapısal Özellikleri, Temmuz 2010, Gazi Ünv. Fen Bil. Ens. Fizik Bölümü

Doğum Yeri

 • 29.09.1980

Yabancı Diller

 • İngilizce

İlgi Alanları

 • * Fizikte Matematik Metotlar.

  * Lineer olmayan titreşimler.

  * Farklı potansiyellere sahip kuantum sistemlerinin nümerik çözümleri.

  * Nanoteknoloji.

  * Yoğunluk fonksiyonel Teorisi (DFT).

  * Bor, Karbon ve Azot tabanlı 2D ve 3D nanoyapılar.

  * Elemental Bor kristalleri ve bor içerikli kristal yapılar.

  * Kristallerin mekanik, elektronik ve optik özellikleri.

  * Sertlik Teorileri.

  * Kristallerin basınç altındaki davranışları.

  * Süperiletkenlik.

  * Evolutionary search with CALYPSO and XTALOPT.

  * 2D ve 3D malzemelerde Hidrojen depolama.

  * Materials Studio (CASTEP, DMol, Forcite)

  * ABINIT, QUANTUM ESPRESSO, ELK 

  * Katıhal Fiziği.

  * Materyal Fiziği.

  * Bilgisayar teknolojileri ve cluster sistemler.