Doç. Dr. Sezgin Aydın

Fen Fakültesi > Fizik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Sezgin Aydın, 2018. Boron-Doped Magnesium Oxide, IMSMATEC Çeşme, İZMİR
 • Sezgin Aydın, 2018. MgB2-tipi Düzlemsel Bor katmanına sahip MgAlB4 bileşiğinin K, Ca, Sc ve Ti ile Katkılanması , VII. YMF-İzmir İYTE
 • A. Duran, and S. Aydin, 2017. First-Principles Study On the Stability of Body-Centered B-C-N Compounds and Their Electronic Properties, ICSMD, Selçuk University Konya
 • A. Duran, and S. Aydin, 2017. First-Principles Properties of metal-doped beryllium sulfur: Be0.50M0.50S (M=Cr, Mn, Fe, Co, and Ni), ICSMD, Selçuk University Konya
 • A. Duran, and S. Aydin, 2016. The Effect of Metal-doping on Structural, Elastic and Electronic Properties of Beryllium Sulfide: Be0.75M0.25S (M=Cr, Mn, Fe, Co, and Ni), WITAM2016 Kırşehir
 • A. Duran, and S. Aydin, 2016. The Investigation of Structural, Elastic and Magnetic Properties of Metal-Doped Beryllium Selenide: Be0.50M0.50Se (M=Cr, Mn, Fe, Co, and Ni), WITAM2016 Kırşehir
 • İrem Alp, Sezgin Aydin, Yasemin Çiftci, 2016. Hydrogen adsorption geometries on magnesium-decorated planar ThMoB4-type graphene allotrope: A first-principles study, European Advanced Materials Stockholm İSVEÇ
 • İrem Alp, Sezgin Aydin, Yasemin Çiftci, 2016. Hydrogen storage on nano-level optimized pentaheptite graphene allotrope with sodium decoration, 12.th Nanoscience and Nanotechnology Conference Kocaeli TÜRKİYE
 • Sezgin Aydın, 2016. (B, C ve N) karma zincirlere sahip bor-karbür bileşiklerinin kararlılıklarının incelenmesi, Adım Fizik Günleri V Eskişehir Osmangazi Ünv
 • İrem Alp, Yasemin Çiftci, Sezgin Aydin, 2016. Ag-dekore edilmiş ThMoB4-tipi Grafen Allotropunun Hidrojen Depolama Özelliklerinin İlk-İlkeler Yöntemi ile İncelenmesi, YMF-22 Ankara Ünv.
 • Şinasi Ellialtıoğlu, C. Tayran, S. Aydın, M. Çakmak, 2015. Structural, Mechanical, And Electronic Properties of XAlB4 (X=Li, Mg, Ca, and Na), 9th BPU Istanbul
 • Sezgin Aydın, 2015. ScB2C Bileşiğinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi, Adım Fizik Günleri IV Dumlupınar Ünv
 • Aynur TATAR, Yasemin Ö. ÇİFTCİ, Sezgin AYDIN, 2015. PaC2 Bileşiğinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Basınç Etkisi, Adım Fizik Günleri IV Dumlupınar Ünv
 • Yasemin Öztekin Çiftci, Aynur Tatar, Sezgin Aydın, Cansu Çoban, 2015. PrC2 Bileşiğinin İlk-İlkeler Hesaplamalarıyla İncelenmesi, Adım Fizik Günleri IV Dumlupınar Ünv
 • Sezgin Aydın, 2015. hR24-WB3-tipi X2B3C3 (X=W, Mo, Tc) Bileşiklerinin Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi, YMF-21 Gazi Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2015. Hipotetik β-LiAlB4 ve γ-LiAlB4 Bileşiklerinin İlk-prensiplerle İncelenmesi, YMF-21 Gazi Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2015. Karbon-katkılı p-BN, YMF-21 Gazi Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2015. Geçiş Metallerinin BC2N Katmanına Bağlanma Özelliklerinin İlk Prensiplerle İncelenmesi, YMF-21 Gazi Ünv.
 • Onur Çakıl, Sezgin Aydın, 2015. V, Zr ve Hf-dekore edilmiş BC2N Katmanının Hidrojen Depolama Özelliklerinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi, YMF-21 Gazi Ünv.
 • C.Tayran, S.Aydın, M. Çakmak, Ş. Ellialtıoğlu, 2014. Structural and electronic properties of Li-intercalated AA-stacking bilayer-graphene: a first-principles study, TFD 31. Fizik Kongresi Bodrum
 • C.Tayran, S.Aydın, M. Çakmak, Ş. Ellialtıoğlu, 2014. X(=Li, Na, Ca, B, Al, Si, Ge, Ag, Au)-intercalated AA-stacking bilayer-graphene, TFD 31. Fizik Kongresi Bodrum
 • C.Tayran, S.Aydın, M. Çakmak, Ş. Ellialtıoğlu, 2014. The structural and electronic properties of X (Li, Ag, Au)-intercalated AB-stacking bilayer-graphene, European Conference on Surface Science (ECOSS) Antalya
 • Ali Özbay, Sezgin Aydın ve Mehmet Şimşek, 2014. Li, Na ve Mg İyon Katkılı Tabakalı Bor Karbür Bataryaların Yapısal ve Elektronik Özellikleri, YMF-20 Hacettepe Ünv.
 • Ceren Tayran, Sezgin Aydın, Mehmet Çakmak, Şinasi Ellialtıoğlu, 2014. Li-Katkılı Üç-Tabakalı Grafen Sistemlerinin Yapısal ve Elektronik Özellikleri, YMF-20 Hacettepe Ünv.
 • Yasemin Ö. Çiftci, Aynur Ö. Tatar, Sezgin Aydın, 2014. Cu3Au-Tipi Co3Pt ve CoPt3 Bileşiklerinin Yapısal, Elastik, Elektronik ve Dinamik Özelliklerinin İlk Prensiplerle İncelenmesi, YMF-20 Hacettepe Ünv.
 • Aynur Ö. Tatar, Sezgin Aydın, Yasemin Ö. Çiftci, 2014. Ni3Pt ve NiPt3 Bileşiklerinin İlk Prensip Hesaplamalarla Yapısal, Elastik, Elektronik ve Dinamik Özelliklerinin İncelenmesi, YMF-20 Hacettepe Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2014. Bor ve Azot Katkılı Hipotetik sp2-bağlı C-20 Yapısının İlk-Prensiplerle İncelenmesi, YMF-20 Hacettepe Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2014. Bor Katkılı Naftalin’in İlk-Prensiplerle İncelenmesi, YMF-20 Hacettepe Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2014. Basıncın Katı-Hal Hidrojen Depolama Materyali Mg(BH4)2’nin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi, YMF-20 Hacettepe Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2013. Ti3B4 bileşiğinin Karakteristik Elektronik Özellikleri, YMF-19 Bilkent Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2013. Mo2B ve Mo3B2 bileşiklerinin yapısal, elektronik, elastik ve mekanik özelliklerinin ilk-prensiplerle incelenmesi, YMF-19 Bilkent Ünv.
 • Sezgin Aydın, 2013. Li2Pt3X (X=B, C ve N) bileşiklerinin ilk-prensiplerle incelenmesi, YMF-19 Bilkent Ünv.
 • Sezgin Aydın, Aynur Tatar, Yasemin Öztekin Çiftci, 2013. XB3 (X=Os, Re ve W) bileşiklerinin yapısal, elektronik ve mekanik özelliklerinin ilk-prensiplerle incelenmesi, YMF-19 Bilkent Ünv.
 • Sezgin Aydın, Aynur Tatar, Yasemin Öztekin Çiftci, 2013. OsB3 bileşiğinin basınç altında ilk-prensiplerle incelenmesi, YMF-19 Bilkent Ünv.
 • Aynur Tatar, Sezgin Aydın, 2013. Hf2AX (A= Li, Mg, X= B, C ve N ) Bileşiklerinin İlk Prensipler ile İncelenmesi, YMF-19 Bilkent Ünv.
 • Duygu Aktaş, Sezgin Aydın, Mehmet Şimşek, 2013. Li, Na ve Mg Katkılı Amonyum Boran (XNH2BH3-NH3BH3, X=Li, Na, Mg) Bileşiklerinin ilk-prensiplerle incelenmesi, YMF-19 Bilkent Ünv.
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2012. Aluminyum Karbitkarboborat (Al3BC3)'ta Nitrojen Etkisinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi, Yoğun Madde Fiziği IYTE/İzmir
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2012. Basınç Altında Aluminyum Karbitkarboborat (Al3BC3)'ın Yapısal ve Elektronik Özellikleri, Yoğun Madde Fiziği IYTE/İzmir
 • A.Tatar, Y.O.Çiftçi, S.Aydın, 2012. UB2 Kristalinin Yapısal, Elastik, Elektronik ve Termodinamik Özellikleri, Adım Fizik Günleri Pamukkale Ünv./Denizli
 • Y.O.Çiftçi, A.Tatar, S.Aydın, 2011. The investigations of structural, elastic and thermodynamic properties in ThC compound by first-principles, TFD 28.Fizik Kongresi Bodrum
 • A.Tatar, Y.O.Çiftçi, S.Aydın, 2011. First-Principles Study of structural, elastic, electronic, bonding and hardness behaviour in PaC compound, TFD 28.Fizik Kongresi Bodrum
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2011. First-Principles Study of Hypothetical Boron Crystals: Bn(n=13, 14), 17.th International Symposium on boron, borides and related materials Istanbul
 • M. ŞİMŞEK, S. AYDIN, 2011. First-Principles Calculations of Two Dimensional Boron Sheets, 17.th International Symposium on boron, borides and related materials Istanbul
 • S.Aydın, A.Tatar, Y.O.Çiftçi, 2011. Bazı Nadir Toprak Elementi Hexaboritlerin (REB6, RE=La ve Pr) Bağlanma ve Sertlik Karakteristiklerinin İlk-Prensipler Yoluyla İncelenmesi, 18.Yoğun Madde Fiziği ODTU/Ankara
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2011. Bor-karbür tipi B12NXN, X=Be, Mg Kristallerinin Yapısal, Elektronik ve Mekanik Özelliklerinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi, 18.Yoğun Madde Fiziği ODTU/Ankara
 • A.Tatar, Y.O.Çiftçi, S.Aydın, 2011. CaF2-tipi PaN2 Kristalinin Yapısal, Elastik, Elektronik ve Termodinamik Özellikleri, 18.Yoğun Madde Fiziği ODTU/Ankara
 • Y.O.Çiftçi, A.Tatar, S.Aydın, 2011. Yüksek Basınç Altında UC2 Kristalinin Yapısal, Elektronik ve Elastik Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi ile İncelenmesi, 18.Yoğun Madde Fiziği ODTU/Ankara
 • S. Şahin, Y. Ö. Çiftci, K. Çolakoğlu, S. Aydın, E. Deligöz, 2011. Üçlü ZnSnAs2 yarıiletken bileşiğinin elektronik, termodinamik ve optik özelliklerinin ab inito metot ile hesaplanması, 18. YMF Ankara Toplantısı ODTU
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2010. The investigation of structural, electronic and mechanical properties of LiPt3B: first-principles study, 6.Nanoscience and Nanotechnology Conference Çeşme/İZMİR
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2010. The mechanical properties of CaX6 (X=B and C), New Trends In Nanotechnology And Nonlinear Dynamical System Çankaya Ünv./Ankara
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2010. Varsayımsal B15 kristalinin ilk-prensiplerle incelenmesi, 17.Yoğun Madde Fiziği Ankara Ünv./Ankara
 • S.Aydın, A.Tatar, Y.O.Çiftçi, 2010. Study of structural, elastic, electronic, bonding and hardness behavior in UC compound by first-principles, TFD 28.Fizik Kongresi Bodrum
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2010. TiB12 kristalinin termodinamik özellikleri, TFD 28.Fizik Kongresi Bodrum
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2010. TiB12 kristalinin yapısal, elektronik ve elastik özelliklerinin ilk-prensiplerle incelenmesi, TFD 28.Fizik Kongresi Bodrum
 • A.Tatar, S.Aydın, 2009. The Structural, Mechanical And Electronic Properties Of LiX6(X=C,B): A First Principle Study, TFD 26.Fizik Kongresi Bodrum
 • A.Tatar, S.Aydın, 2009. Thermodynamic Properties Of UB6 Under High Temperature and Pressure, TFD 26.Fizik Kongresi Bodrum
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2009. Higher Order Birch-Murnaghan Equation Of State For Alpha-Boron, TFD 26.Fizik Kongresi Bodrum
 • S.Aydın, 2009. First-Principles Calculations of Ground State And Magnetic Properties of Cr2AlN, TFD 26.Fizik Kongresi Bodrum
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2009. The Thermodynamic Properties of Alpha-Boron From First-Principles Calculations, TFD 26.Fizik Kongresi Bodrum
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2009. ZrB12 Bileşiğinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi, 16.Yoğun Madde Fiziği Gazi Ünv./Ankara
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2009. ReB3 Bileşiğinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi, 16.Yoğun Madde Fiziği Gazi Ünv./Ankara
 • A.Tatar, S.Aydın, 2009. Yüksek Sıcaklık ve Yüksek Basınç Altında Uranyum Hekzaborit (UB6) Kristalinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi, 16. Yoğun Madde Fiziği Gazi Ünv./Ankara
 • S. AYDIN, Z.NAZLICAN, M. ŞİMŞEK, 2009. TiB ve TiB2 Bileşiklerinin Yapısal, Mekanik ve Elektronik Özelliklerinin İlk-Prensipler Yaklaşımı ile İncelenmesi, 16.Yoğun Madde Fiziği Gazi Ünv./Ankara
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2008. Bor Karbür (B12C3)-Tipi B12C-X-C (X=Al, Ga, In, Tl) Bileşiklerinin Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi Yaklaşımı ile İncelenmesi, 15.Yoğun Madde Fiziği Ankara
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2008. WB4-Tipi XB4 (X=V, Cr, Mn) Bileşiklerinin Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin İlk-Prensipler Yaklaşımı ile İncelenmesi, 15.Yoğun Madde Fiziği Ankara
 • S. AYDIN, Z.NAZLICAN, M. ŞİMŞEK, 2008. AlB2-Tipi XB2 (X=Ti, V, Zr, Nb) Bileşiklerinin Mekanik ve Elektronik Özelliklerinin İlk-Prensipler Yaklaşımı ile İncelenmesi, 15.Yoğun Madde Fiziği Ankara
 • M. ŞİMŞEK, S. AYDIN, 2008. Silisyum Karbürün Borla Kaplanması, II. Ulusal Bor Çalıştayı MTA/Ankara
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2008. İlk-Prensipler Yaklaşımı ile BCB-zincirli Süper Sert Bor Karbür Kristalinin İncelenmesi, II.Ulusal Bor Çalıştayı MTA/Ankara
 • Çağlar Can, Sezgin Aydın ve Mehmet Şimşek, 2008. Osmiyum Diborür Katı Yapıların Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi ile İncelenmesi, II. Ulusal Bor Çalıştayı MTA/Ankara
 • Tuğba Bektaş, Sezgin Aydın ve Mehmet Şimşek, 2008. Süper sert BC2N Yapıların Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi Yardımı ile İncelenmesi, II. Ulusal Bor Çalıştayı MTA/Ankara
 • Perihan Pınar Ak, Sezgin Aydın ve Mehmet Şimşek, 2008. Bor Nanotüplerin Yapısal Özellikleri, II. Ulusal Bor Çalıştayı MTA/Ankara
 • Nigar Erkök, Sezgin Aydın ve Mehmet Şimşek, 2008. First-Principles Study of Boron Oxide Nanowires on Si(001)-(1×2) Surface, TFD 25.Fizik Kongresi Bodrum
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2007. The DFT Calculations of α-rhombohedral Boron (B12) and Boron Carbide (B4C) Structures, TFD 24.Fizik Kongresi Malatya
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2007. Bor Karbür Kristalindeki B10C2 Ikosahedral fazlarının Vickers Sertlikleri, 14.Yoğun Madde Fiziği Hacettepe Ünv./Ankara
 • Sezgin Aydın, Mehmet Şimşek, 2005. Doubly anharmonic oscillator potential and WKB integrals, TFD 23. Fizik Kongresi Muğla Ünv.
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK, 2004. Üç kuyulu potansiyel, TFD 22. Fizik Kongresi Bodrum
 • S. Aydın, M. Şimşek, 2004. Üç kuyulu moleküler potansiyel modeli, XI. YMF Ankara Toplantısı Gazi Ünv.

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Fiz-201 Dalgalar ve Optik
 • Fiz-215 Fizikte MAtematik Metotlara Giriş
 • Fiz-204 Fizikte Matematik Metotlar
 • Fiz-301 Elektromanyetik Teori-I
 • Fiz-303 Kuantum Fiziği
 • Fiz-308 İstatistik Fizik
 • Fiz-314 Fizikte Bilgisayar Programlama II
 • Fiz-151 Mekanik Laboratuvarı
 • Fiz-152 Elektrik Laboratuvarı
 • Fiz-154 Genel Fizik Laboratuvarı
 • Fiz-251 Elektronik Laboratuvarı-I
 • Fiz-253 Dalgalar ve Optik Laboratuvarı
 • Fiz 352 Kuantum Laboratuvarı
 • Bilimsel Hazırlık (Teknoloji Fak.)
 • Fiz-103 Fizik-I (Teknoloji Fak. ve Mühendislik Fak.)
 • Fiz-104E Fizik-II (Mühendislik Fak.)
 • Fiz-154 Fizik Lab. (Mühendislik Fak.)
 • Mat-201 Dif.Denk-I (Teknoloji Fak.)
 • Mat-202 Sayısal Analiz (Teknoloji Fak.)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2011). Nonlinear and Complex Dynamics, Part 1, Chapter 10. The Mechanical Properties of CaX6 (X = B and C) Springer.

Editörlük

 • (2012). Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi- Pratik Bir Giriş,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Ceren Tayran, Sezgin Aydin (2017). The structural, mechanical, and electronic properties of LiAlB4 under pressure from first principles. Physica Status Solidi C , 14(1700080).
 • Y. Ö. Çiftci, C. Coban, S. Aydin, A. Tatar, M. Evecen (2016). The structural, Elastic, Electronic, Thermodynamic and Vibrational Properties of Protactinium Monocarbide (PaC) from First-Principles Calculations. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 11(506-513).
 • Sezgin Aydin, Aynur Tatar, Y. Oztekin Çiftci (2016). Some new members of MAX family including light elements: nanolayered Hf2XY (X=Al, Si, P and Y=B, C, N). Solid State Sciences, 53(44-55).
 • S. Aydin, Y. O. Ciftci, Y. Mogulkoc, A. Tatar (2016). Effect of pressure on structural, electronic, mechanical, and optical properties of ruthenium diboride with oP12-type structure. Indian J. Phys, 90(767-779).
 • C. Tayran, S. Aydin, M. Çakmak, Ş. Ellialtıoğlu (2016). Alkali and alkaline earth metal doped aluminum tetraborides containing intrinsic planar boron sheet: XAlB4 (X=Li, Mg, Ca and Na). Computational Materials Science , 124(130-141).
 • C. Tayran, S. Aydin, M. Çakmak, Ş. Ellialtıoğlu (2016). Structural and electronic properties of AB- and AA-stacking bilayer-graphene intercalated by Li, Na, Ca, B, Al, Si, Ge, Ag, and Au atoms. Solid State Communications , 231-232(57-63).
 • Sezgin Aydin (2013). Site-different structures from dilithium hexaboride (Li2B6)to dimagnesium hexaboride (Mg2B6) by first-principles. Journal of Alloys and Compounds , 569(118-125).
 • Nurettin Korozlu, Kemal Colakoglu, Engin Deligoz, Sezgin Aydin (2013). The elastic and mechanical properties of MB12 (M = Zr, Hf, Y, Lu) as a function of pressure. Journal of Alloys and Compounds , 546(157-164).
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK (2012). Pressure-dependent properties of a multifunctional material: Lithium platinum boride (LiPt3B). Phys. Status Solidi B, 249(1744-1755).
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK (2012). First-principles study of hypothetical boron crystals: Bn(n=13, 14, 15). Solid State Sciences , 14(1636-1642).
 • S.Aydin, A.Tatar, Y.O.Ciftci (2012). A theoretical study for thorium monocarbide (ThC). Journal of Nuclear Materials , 429(55-69).
 • Sezgin Aydin, Yasemin Oztekin Ciftci, and Aynur Tatar (2012). Superhard transition metal tetranitrides: XN4 (X=Re, Os, W). J.Mater.Res., 27(1705-1715).
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK (2011). First-principles calculations of elemental crystalline boron phases under high pressure: Orthorhombic B28 and tetragonal B48. J.Alloys and Compounds , 509(5219-5229).
 • S. AYDIN, A.TATAR (2011). The structural, elastic and thermodynamic properties of thorium tetraboride. Solid State Comm, 151(628-633).
 • M.ŞİMŞEK, S.AYDIN (2011). First-principles study of thiophene on β-SiC (001)-(2×1) surface. Physica B, 406(2880-2884).
 • A.TATAR, S.AYDIN (2010). The structural, mechanical and electronic properties of LiX6(X=C,B): a first principle study. Opto. Adv. Mater, 4(1329-1331).
 • A.TATAR, S.AYDIN (2010). Thermodynamic properties of UB6 under high temperature and pressure. Opto. Adv. Mater , 4(1342-1345).
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK (2009). Hypothetically superhard boron carbide structures with a B11C icosahedron and three-atom chain. Phys. Status Solidi B, 246(62-70).
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK (2009). First-principles calculations of MnB2, TcB2 and ReB2 within ReB2 type structure. Physical Rev.B, 80(134107).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Sezgin Aydın, Mehmet Şimşek (2011). Coupling interactions and trapped effects for a triple-well potential. Journal of Modern Physics, 2(898-907).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sezgin Aydın (2015). Grafen–Benzeri Düzlemsel Bor Karbür Katmanına Sahip XBC (X=Li, Na, Mg ve Ca) Bileşiklerinin Kararlılıklarının İlk-Prensiplerle İncelenmesi. Politeknik Dergisi, 18(197-201).
 • Sezgin Aydın (2015). Ta3B4-tipi TiX2B4 (X=Li, Na, Mg ve Ca) Bileşiklerinin İlk-Prensiplerle İncelenmesi. Politeknik Dergisi , 18(133-139).
 • Sezgin Aydın (2015). Spin-Polarized Ground State Properties of Cr2AlX (X=C, N and B) Ceramics . Gazi University Journal of Science , 28(185-193).
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK (2010). The themodynamic properties of alpha-boron from first-principles calculations. Balkan Physics Letters, 18(243-248).
 • S.AYDIN, A.ÖZCAN (2010). The investigation of hardness and bonding behavior in XB4 (X=Ce, Th, U, Pa) tetraborides by first-principles. Turkish Journal of Physics, 34(1-12).
 • S. AYDIN, M. ŞİMŞEK (2007). The DFT Calculations of α-rhombohedral Boron (B12) and Boron Carbide (B4C) Structures. Balkan Physics Letters, TFD 24. Special Issue(569-572).