Öğr. Gör. Dr. Sezen Çimen Polat

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu