Doç. Seyitnazar ARNAZAROV

Lisans

  • Mahtumkulu Devlet Üniversitesi’nin Türkmen Dili ve Edebiyatı Fakültesi ((Maksim Gorki Devlet Üniversitesi) 

Yüksek Lisans

  • Türkmenistan İlimler Akademisi’nin Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Enstitüsü

Doktora

  • Türkmenistan İlimler Akademisi’nin Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Enstitüsü

İş Deneyimi

  • Türkmenistan İlimler Akademisi Mahtumkulu Dil ve Edebiyat Enstitüsü (1974-1992)

  • Dövletmämmet Azadi Türkmen Milli Dünya Dilleri Enstitüsü (1992 -1994)

  • Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü  (1997- ...) 

Doğum Yeri

  • Ahal Vilayeti/ TÜRKMENİSTAN

Doğum Tarihi

  • 1952