Doç. Seyitnazar ARNAZAROV

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (1999). Türkmen Dilinin Grameri. Morfoloji. Türkmenistan-Türkiye.
  • (1982). Türkmen Dilinde Nutuk Fiilleri (Karşılaştırmalı Plânda). Türkmenistan. Ilım.

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

  • Türk Dili Ödülü (2004)
  • Türk Dünyasına Hizmet Ödülü (2002)