Doç. Dr. Sevil Güler Demir

Hemşirelik > Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Sevil Güler Demir, Fethiye Erdil (2013). Effectiveness of home monitoring according to the Model of Living in hip replacement surgery patients. Journal of Clinical Nursing, Volume 22, Issue 9-10(1226–1241).
 • Hülya BULUT, Filiz Hisar, Sevil GÜLER DEMİR (2010). Evaluation of mentorship programme in nursing education: A pilot study in Turkey. Nurse Education Today, 8(756-762).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ümran Dal, Hülya Bulut, Sevil Güler Demir (2012). Cerrahi girişim sonrası hastaların evde yaşadıkları sorunlar. Bakırköy Tıp Dergisi, 1(34-40).
 • Sevil GÜLER DEMİR, Hülya BULUT (2010). Nursing Care of Patients With Reconstructive Breast Surgery Using Transverse Rectus Abdominis Myocutaneous Flap. The Journal of Breast Health, 3(95-102).
 • Sevilay YÜCEER, Sevil GÜLER DEMİR (2009). Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi, Cilt 36(3)(226-233).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Demir SG (2008). Meme Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalarda Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi. Meme Sağlığı Dergisi, cilt 2(62-69).
 • Karadağ, A., Hisar, F., Arı, F., Göçmen, Z., Karakoçoğlu, P., Güler S., Ünlüsoy, N., Dursun, R., Saygılı, P., Atlı, A., Yılmaz, M. (2004). Hemşirelerin Sertifika Programları İle İlgili Görüş ve Önerileri. Türk Hemşireler Dergisi, sayı 2(54)(5-10).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Editörler: Prof. Dr. Türkinaz Atabek Aştı, Doç. Dr. Ayişe Karadağ. (2010). Ortopedik Önlemler (Bölüm 12); İçinde: Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri Türkiye. Nobel Kitabevi.
 • Editörler: Prof. Dr. Türkinaz Atabek Aştı, Doç. Dr. Ayişe Karadağ. (2010). Göz ve Kulak Protezlerinin Bakımı (Bölüm 16); İçinde: Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri Türkiye. Nobel Kitabevi.

Atıf

 • (2012). Demir SG, Bulut H, Dal Ü Students’ Experience With Developing Patient Education Materials, World Conference on Educational Sciences February 04th – 07th 2009, Near East University, Northern Cyprus, Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (1): 2828–2831. , Atıfta Bulunan Yayın: Fitzpatrick J, Kostina-Ritchey E. Relevance-based teaching techniques: An overview of options and assessment of one technique, Procedia - Social and Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 2424 – 2433.
 • (2012). Hülya BULUT, Filiz Hisar, Sevil GÜLER DEMİR (2010). Evaluation of mentorship programme in nursing education: A pilot study in Turkey. Nurse Education Today, 8(756-762)., Atıfta bulunan yayın: Jaradeen N,Jaradat R, Safi RA, Tarawneh FA (2012) Students Satisfaction with Nursing Program. Bahrain Medical Bulletin, Vol. 34, No. 1, March 2012.
 • (2011). Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2009; cilt 36, sayı 3, ss. 226-233. Atıfta Bulunan Yayın: Çelik S, Karaman D, Yanık F, Veren F. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kateter ile İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Önlenmesi Hakkındaki Bilgi Durumları. Acıbadem Universitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; Cilt 2, Sayı 4, SS.215-220.
 • (2011). Demir SG (2008) Meme Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalarda Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi, Meme Sağlığı Dergisi, cilt 4, sayı 2, ss. 62-69. , Atıfta Bulunan Yayın: Yıldız A., Karayurt Ö. Meme kanserli kadinlarin lenfödem nedeniyle Yaşadiklari güçlükler. Meme Sağlığı Dergisi 2011; cilt: 7, sayı 3,, ss. 154-162.
 • (2011). Elbaş NÖ, Bulut H, Demir SG, Yüceer S (2010) Nursing Students’ Opinions Regarding The Clinical Practice Guide, Procedia Social and Behavioral Sciences (Innovation and Creativity in Education) Volume 2, Issue 2, 2010, pp.2162-2165 , Atıfta Bulunan Yayın: Duncan C, Dale VH, Pead MJ. Clinical veterinary students' perceptions of a 'Day one' skills guide. The Veterinaty Record 2011 Jul 2;169(1):13. Epub 2011 Jun 22.
 • (2010). Yüceer S, Demir SG. Yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal enfeksiyonların önlenmesi ve hemşirelik uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2009;36(3): 226-233., Atıfta bulunan yayın: Yüceer S, Bulut H. Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin hastane enfeksiyonların önlenmesine ilişkin uygulamaları. Dicle Tıp Dergisi 2010;37(4): 367-374.
 • (2008). Demir SG (2008) Meme Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastalarda Kendi Kendine Lenfödem Yönetimi, Meme Sağlığı Dergisi, cilt 4, sayı 2, ss. 62-69. , Atıfta Bulunan Yayın: Çelik S. Meme Kanserli Hastalarda Cerrahi Girişim Sonrası Lenfodeminin Yonetimi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2010; cilt 19, sayı 4, ss.172-177.
 • (2007). Güler Demir, S., Görgülü, Ü (2006) Ülkemizde Evde Bakım Hizmeti Veren Kurumların Web Sayfalarının Holism Yönünden İncelenmesi, I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi Özet Kitabı, 6-8 Kasım 2006, Bornovaİzmir, s.8, Atıfta Bulunulan Yayın: Özbayır T (2007) Evde Bakımda Hemşirelik, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı) Kongre Kitabı, 4-8 Eylül 2007, Gaziantep

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Yilmaz L, Öztürk F, Çakar B, Seçen AE, Güler Demir S, Bulut H, 2012. Arnold Chiari Tip I Malformasyonu: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi Antalya
 • Güler Demir S, Bulut H , 2012. Meme Kanseri İle Yaşamımı Paylaşıyorum: Bir Hasta Okulu Deneyimi, Ulusal Cerrahi Kongresi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi İzmir
 • Pulaş M, Güler Demir S, 2012. Crush Sendromu: Olgu Sunumu, , 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa
 • Aldemir Ü, Özbek Y, Oğuz S, Akdoğan M, Unay Y, Güler Demir S, 2012. Gazetelerde Kanser Ve Alternatif Tip İle İlgili Çikan Haberlerin İncelenmesi, 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa
 • Çil B, Pulaş M, , Çubuk A, Taşdelen G, Uzundikme G, Büyükdoğrucan R, Güler Demir S , 2012. Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane Staji Deneyimleri, 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa
 • Denizer M, Gökgöz S, Emir B, Güler Demir S, 2012. Gebelik Sonrasi Mitral Kapak Replasmanı: Olgu Sunumu, 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa
 • Akıtürk T, Ercan Ş, Demir H, Güler Demir S, 2012. Hemşirelik Öğrencilerinin Poster Hazırlama İle İlgili Deneyimleri , 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Bursa
 • Göçmen Baykara Z, Güler Demir S, Genç D, Akbaba A, Çarboğa B , 2012. Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Dönemde Aç Kalma Sürelerinin Belirlenmesi, Ulusal Cerrahi Kongresi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi İzmir
 • Onur H, Baykara ZG, Demir SG , 2011. Buerger’e Bağlı Alt Ekstremite Amputasyonu Sonrası Bası Yarası: Olgu Sunumu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 6. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kongresi 14-15 Eylül 2011 Çeşme-İzmir
 • Güler Demir S, Şenol Çelik S, Ünlü H, Demiralp M, Bıyıkoğlu Y, Pınar Ö, Baysarı Z, Aydoğan A, Çakır S, Aydın A , 2011. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Karşılaştıkları Sorunlar, V. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Belek - Antalya
 • Yüceer S, Demir SG, Hasta Kontrollü Analjezi ve Hasta Güvenliği, Ulusal Cerrahi Kongresi, Hasta Kontrollü Analjezi ve Hasta Güvenliği Antalya
 • Güler Demir S, Bulut H, Dal Ü, Students Experience With Developing Patient Education Materials, World Conference on Educational Sciences, Students Experience With Developing Patient Education Materials Near East University, Northern Cyprus
 • Yüceer S, Güler Demir S, Çarboğa B, Gelişimsel Kalça Çıkığı Ameliyatı Olan Çocuklarda Hemşirelik Bakımı, IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Gelişimsel Kalça Çıkığı Ameliyatı Olan Çocuklarda Hemşirelik Bakımı Çeşme İzmir
 • Eroğlu H, Yıldız Y, Koku N, Nayan H, Özkan Z, Güler Demir S, Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Stres İle Başetme Yöntemleri, 8. Ulusal-Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Stres İle Başetme Yöntemleri GATA Hemşirelik Yüksekokulu, Ankara
 • Güler Demir S, Onur H, Bulut H, Modifiye Radikal Mastektomi ve Derin İnferior Epigastrik Perforatör Flep ile Eş Zamanlı Rekonstrüksiyon: Olgu Sunumu, X.Meme Hastalıkları Kongresi, Modifiye Radikal Mastektomi ve Derin İnferior Epigastrik Perforatör Flep ile Eş Zamanlı Rekonstrüksiyon: Olgu Sunumu Çeşme - İzmir
 • Güler Demir S, Bulut H, Dal Ü, Özhan Elbaş N, Kurukahvecioğlu O, Meme Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Taşıdıkları Risk Faktörlerinin İncelenmesi, X. Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Kanseri Nedeniyle Ameliyat Olan Hastaların Taşıdıkları Risk Faktörlerinin İncelenmesi Çeşme - İzmir
 • Güler Demir S, Bulut H, Onur H, Pediküllü Transvers Rektus Abdominis Miyokutanöz Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu, X.Meme Hastalıkları Kongresi, Pediküllü Transvers Rektus Abdominis Miyokutanöz Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Çeşme - İzmir
 • Nalan Özhan Elbaş,Hülya Bulut, Sevil Güler Demir, Sevilay Yüceer, Nursing Students Opinions Regarding the Clinical Practice Guide, World Conference on Educational Sciences, Nursing Students Opinions Regarding the Clinical Practice Guide İstanbul
 • Dilek Aktaş, Hicran Kabacaoğlu, Esra Yaman, Dilek Dalcı, Aysel Tebelleş, Sevil Güler Demir, Hülya Bulut, Toplumun Hasta Güvenliğine Ve Hasta Güvenliğinde Hemşirenin Rollerine İlişkin Görüşleri, 9. Uluslararası Katılımlı - Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Fethiye
 • Dilek Aktaş, Hicran Kabacaoğlu, Esra Yaman, Dilek Dalcı, Aysel Tebelleş, Sevil Güler Demir, Hülya Bulut, Toplumun Hasta Güvenliğine Ve Hasta Güvenliğinde Hemşirenin Rollerine İlişkin Görüşleri, 9. Uluslararası Katılımlı - Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,Toplumun Hasta Güvenliğine Ve Hasta Güvenliğinde Hemşirenin Rollerine İlişkin Görüşleri Fethiye
 • Yudum Sarıyıldız, Meryem Balya, Fidan Çiftlikoğlu, Rahime Irmak, Pakize Yılmaz, Sevil Güler Demir, Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri, 9. Uluslararası Katılımlı - Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Fethiye
 • Nurcan Kunt, Ayşegül Gençoğlu, Müferra Yeşildere, Mukadder Karanfil, Sevil Güler Demir, Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Önerileri, 9. Uluslararası Katılımlı - Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Görüş Ve Önerileri Fethiye
 • Güler Demir S, Ortopedi ve Travmatolojide Evde Bakım Hizmetleri, II.Ulusal Uluslararası T. S. K. Hemşirelik Kongresi; Ortopedi ve Travmatolojide Evde Bakım Hizmetleri İstanbul
 • Güler Demir S, Meme Rekonstruksiyonunda Postoperatif Bakım, 26.Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi; Meme Rekonstruksiyonunda Postoperatif Bakım Ankara
 • Güler Demir S, Bulut H, Antiperspirant Deodorantlar ve Meme Kanseri Riski, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Kanserinin Erken Tanısı ve Mastektomili Hasta Bakımı Kursu; Antiperspirant Deodorantlar ve Meme Kanseri Riski İstanbul
 • Güler Demir S, Mastektomi Sonrası Lenfödemden Korunma ve Önemi, VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Kanserinin Erken Tanısı ve Mastektomili Hasta Bakımı Kursu; Mastektomi Sonrası Lenfödemden Korunma ve Önemi İstanbul
 • Hisar F, Güler Demir S,Görgülü, Ü, Fesci H, Özhan-Elbaş N, Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları, IV. Uluslararası XI. Ulusal Hemşirelik Kongresi; Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Çalışmaları Ankara
 • Bulut H, Dal Ü, Güler Demir G, Sarımsağın Cerrahi Üzerine Etkisi, Ulusal Cerrahi Kongresi; Sarımsağın Cerrahi Üzerine Etkisi Antalya
 • Güler Demir S, Görgülü Ü, Ülkemizde Evde Bakım Hizmeti Veren Kurumların Web Sayfalarının Holism Yönünden İncelenmesi, I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi; Ülkemizde Evde Bakım Hizmeti Veren Kurumların Web Sayfalarının Holism Yönünden İncelenmesi Bornova İzmir
 • Güler Demir S, Erdil F, Böbrek Transplantasyonu Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Hastaların Bakım Gereksinimlerine Yönelik Bilgileri, Ulusal Cerrahi Kongresi; Böbrek Transplantasyonu Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Hastaların Bakım Gereksinimlerine Yönelik Bilgileri Antalya
 • Elbas NO, Baykara G Z, Bulut H, Cobanoglu N, Demir SG, Demirsoy N, Fesci H, Gorgulu U, Karadag A, Kutluturkan S, Yamac D, Project For The Training Of Nurses To Provide Home Care: A Study From Turkey, Fifth International Conference on Health Care Systems; Project For The Traınıng Of Nurses To Provıde Home Care: A Study From Turkey Milwaukee, Wisconsin, USA
 • Güler Demir S, Tanrıkulu G, Bulut H, 14 Yaşında Kitle Biyopsisi Deneyimi: Olgu Sunumu, IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, 14 Yaşında Kitle Biyopsisi Deneyimi: Olgu Sunumu Çeşme İzmir
 • Cebecioğlu A, Demir SG, Bulut H, 14 Yaşında Ender Görülen Hipofiz Adenomu: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi 5. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, 14 Yaşında Ender Görülen Hipofiz Adenomu: Olgu Sunumu Girne, KKTC
 • Bulut H, Güler Demir S, Yüceer S, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Yaşlı Hastaların Bakımına İlişkin Görüşleri, IV. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Yaşlı Hastaların Bakımına İlişkin Görüşleri Çeşme İzmir

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Onkoplastik Meme Cerrahisi Olgu Sunumu ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Yaklaşımları’ Samsun(2011)
 • Meme Kanseri Tedavisi Sonrası Evde Bakım Ankara(2011)
 • Serbest Doku Transferlerinde Hemşirelik Yaklaşımı İzmir(2011)
 • Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Hastaların Günlük Yaşam Aktivite Bakım Modeline Göre Evde İzlemi Antaklya(2011)
 • Kompartman Sendromu Antalya(2011)
 • Ortopedi Hastalarında Preoperatif Hazırlık Ankara
 • Ortopedide Hasta Eğitimi ve Evde Bakım Adana
 • Meme Kanseri Ameliyatı Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu Adana
 • Ortopedik Hastanın Evde Bakımı Ankara
 • Onkoplastik Meme Cerrahisi - Olgu Sunumu ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları 2. Karadeniz Meme KOngresi - Samsun

Seminer

 • Meme Kanseri Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi
 • Meme Kanserinin Etyolojisi, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Erken Tanısı; Tarama ve Tedavisi Sincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu-28 Mayıs 2010
 • Meme Kanserinin Etyolojisi, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Erken Tanısı; Tarama ve Tedavisi Sincan Kaymakamlığı Sincan Toplum Merkezi-27 Mayıs 2010
 • Meme Kanserinin Etyolojisi, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Erken Tanısı; Tarama ve Tedavisi Sincan Halk Eğitim Merkezi-2 Nisan 2010
 • Meme Kanserinin Etyolojisi, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Erken Tanısı; Tarama ve Tedavisi Sincan Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu - 27 Mayıs 2010

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • - V. Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Kursu Ankara (2012)
 • - IV. Stoma ve Yara Bakım Hemşireleri Toplantısı Ankara (2012)
 • Dünya Ostomililer Günü Ankara(2012)
 • - I.Meme Kanseri Hastaları İle Eğitim ve Paylaşım Günleri Ankara (2011)
 • - Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 6. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemşireliği Kongresi İzmir(2011)
 • - V. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Belek – Antalya (2011)
 • Nozokomiyal Enfeksiyonların Önlenmesi Ankara
 • IV. Meme Kanserinde Eğitimcinin Eğitimi Kursu (16 - 18 Haziran 2009) Ankara
 • IV.Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi Çeşme/İzmir
 • Türkiye"de Organ Nakli ve Organ Bağışının Önemi Ankara
 • Sen Ne İşe Yararsın? Ankara
 • Temel İstatistik Eğitimi Ankara
 • Yaşamın Anlamını Bulmada Kendimize ve İlişkilerimize Yardımcı Olma Ankara
 • Ülkemizde Hemşireliğin Yakın Geçmişinin Meslekleşme Bağlamında İncelenmesi Ankara
 • Beden Dili ve İletişim Ankara
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Ankara
 • Kuş Gribi ve Korunma Yolları Ankara
 • Üniversiteli Olmak Ankara
 • Etik Duyarlılık Ankara
 • Malpraktis ve Hasta Güvenliği Ankara
 • Soru Hazırlama Teknikleri Ankara
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Ankara
 • Profesyonel Hemşirelik Ankara
 • Yaşam ve Ölüm Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Farabi Değişim Programı Komisyonu
 • Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • -‘Karaciğer nakli için bekleyen hasta ve hasta yakınlarının nakilden beklentileri ve yaşadıkları güçlükler’ (2013)

Dersler

 • HEM 202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
 • HEM-304 Hemşirelikte Öğretim
 • HEM 403 Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması I
 • HEM404 Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması II
 • HEM-2081 Cerrahı Hastalıkları Hemsırelıgı Ögretımı Uygulaması
 • HEM-1080 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Temel İlke Ve Kavramlar-I
 • HEM-2080 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliğinde Temel İlke Ve Kavramlar-II/ Vaka Analizi
 • HEM 406 Hemşirelik Meslek Dersleri Uygulaması

Yabancı Dil

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012, Bursa – Sözel Bildiri Üçüncülüğü (2012)
 • Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yayın Ödülü (2011)

Proje

 • Evde Bakım Hizmeti Verecek Hemşirelerin Eğitimi Projesi (2008) Gazi Üniversitesi