Arş. Gör. Sevgi ILICA

Yüksek lisans tezi: 19.yüzyıl Rus Edebiyatında Dekabristler