Arş. Gör. Sevgi ILICA

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • "V. V. Mayakovski̇’ni̇n Rosta Pencereleri̇" 4. Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs, Alanya(2018)
 • "Olga Berggolts’un Şiirlerinde Leningrad Kuşatması" 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs, Alanya(2017)
 • "Sergey Yesenin'in Şiirlerinde Doğa Sevgisi" Gazi Üniversitesi III.Genç Akademisyenler Sempozyumu(2015)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2018). “Rus Edebiyatında Kent/Kasaba İmgesi” kitabında “Maksimilian Voloşin’in Şiirlerinde Paris” kitap bölümü. Türkiye . Bilgin Kültür Sanat .
 • (2017). Sovyet Öykü Seçkisi- Dmitriy Andreyeviç Furmanov "Frunze" (Çeviri). Türkiye. Bengü.
 • (2016). "Rus Tiyatrosu Gelenekselden Moderne" kitabında "Dekabrist Tiyatro" kitap bölümü. Çeviribilim.

Atıf

 • (2018). Türkistan millî mücadelesi: Yaş Türkistan dergisine göre
 • (2017). Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Rus Çarlığı’nın Trans-Kafkasya’da Hegemonya Kurma Sürecinin Analizi

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2019). "Rus Kültürünün Koruyucuları: Yeni Köylü Şairler". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 66(130-145).
 • (2019). "Rus Edebiyatında İzlenimcilik". İdil Sanat ve Dil Dergisi, 59(851-859).
 • (2019). "Yelizaveta Dmitriyeva'nın Öteki Yüzü: Çerubina De Gabriak". Sosyal Bilimler Dergisi , 36(346-356).
 • (2018). "V. V. Mayakovski’nin Rosta Pencereleri ". Kesit Akademi Dergisi, 14(178-191).
 • (2017). “Rus Edebiyatında İmgecilik”. Folklor/Edebiyat , 92(181-194).
 • (2017). "Yapısökücülük ve Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in Bahçesaray Çeşmesi’ni Yapısökücü Okuma" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 11(316-329).
 • (2017). "Olga Berggolts’un Şiirlerinde Leningrad Kuşatması". Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 52(535-543).
 • (2015). "Puşkin ve Dekabristler". Avrasya İncelemeleri Dergisi , Cilt 4 Sayı 2(204-223).
 • (2015). "Dekabrist Şiirinin Özellikleri". Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 33(171-180).