Prof. Dr. Serpil EROL

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

PROJELER

G.Ü.Döner Sermaye Projesi :

 

·         Hava Kuvvetleri Komutanlığı Fabrika Yönetim Geliştirme Sistemi ( FYGS) Projesi için Yöneylem Araştırması Çalışması, Proje Kod No: 89-02-01 ,Gazi Üniversitesi ,1990. (Y.Erol ve B.Dengiz ile birlikte)

 

G.Ü.Araştırma Fonu Projeleri :

 

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin MRP II Tasarımı, Proje Kod No: MMF-06/93-2, Haziran 1995(Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Serpil Erol)
 • Esnek İmalat Sistemleri Tasarımı, Proje Kod No: MMF-06/95-09, Mart 1996. (Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Serpil Erol, Projede Çalışan Araş.Gör. Murat ARIKAN )
 • Bilgisayarla Tümleşik İmalat Sisteminde Kullanılabilen Çok Amaçlı Bulanık Seri Akışlı Çizelgeleme için Genetik Algoritma, Proje Kod No: MMF-06/2003-09, Eylül 2005 (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Serpil Erol, Projede Çalışan Araş.Gör. izzettin TEMİZ )
 • Esnek İmalat Sistemlerinin Planlaması için Sezgisel Algoritmalar, Proje Kod No: MMF-06/2004-09,  (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Erol, Projede Çalışanlar Prof. Dr. Bilal TOKLU, Yrd. Doç. Dr. Ediz ATMACA, Öğr.Gör.Dr. Murat ARIKAN, Arş.Gör. Dr. İzzettin TEMİZ, Arş.Gör. Dr. Yeşim KALENDER)
 • Trafik Kazalarını Önleme Açısından Farklı İletişim Araçlarından Sunulan Mesajların Sürücüler Üzerindeki Etkisi, Proje Kod No: MMF-06/2006-38,  (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Erol, Projede Çalışanlar: Araş.Gör. izzettin TEMİZ, Öğr.Görv. Dr.Fatma Küçükkurt , Araş.Gör. Hasan Topbaş )
 • Otomatik Malzeme Depolama ve Taşıma Sistemi Tasarımı ve Simülasyonu, Proje Kod No: MMF-06/2007-02,  (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Erol, Projede Çalışan:  Enver Burak Korçak)
 • Esnek İmalat Sistemleri’nde parça seçimi ve makina yükleme problemlerinin çözümü için geliştirilen meta-sezgisel algoritmaların en iyi parametre setinin belirlenmesi Proje Kod No: MMF-06/2008-29, (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Erol, Projede Çalışanlar: Yrd. Doç.  Dr. Murat ARIKAN,  Yard.Doç.Dr.. Dr. İzzettin TEMİZ)
 • Çoklu Parça Üreten Robotik Esnek Hücrelerde Paralel Makineli Çizelgeleme, (BAP: MMF-06/2010-02, devam ediyor), (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Erol, Projede Çalışanlar: G.Didem Batur)
 • İki Makineli Robotik Hücrelerde Çoklu Parça Çizelgelemesine Yönelik Sezgisel Bir Yaklaşım, (BAP: MMF-06/2011-20, devam ediyor), (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serpil Erol, Projede Çalışanlar: G.Didem Batur)

http://PROJELER

 

Başbakanlık DPT Teknolojik Araştırma-Geliştirme Projeleri :

 

 • Esnek İmalat Sistemleri Tasarımı , Proje  No: 95K120370, Aralık 1997. ((Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Serpil Erol, Projede Çalışan Araş. Görv. : M.Arıkan ve E.Atmaca )
 • Verimliliği Artıracak Montaj Hattı Tasarımı , Proje No : 96K120810, Aralık 2003. (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Serpil Erol, Proje Çalışanları: Doç.Dr. Bilal Toklu, Doç.Dr. Hadi Gökçen, Arş.Gör. Murat Arıkan)

 

 

Avrupa Birliği Projesi:

 • Türkiye’de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi, Referans No: Europe  Aid/129356/D/SER/TR, 2013.(Uzman Eğitmen)