Prof. Dr. Serpil EROL

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

BİLDİRİLER

 

  •  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 

Manav Şimşek S., Erol S., Paralel Makinelerde Tepkisel Çizelgeleme,  Proceedings of the  17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 556-557, 2016.

 

Utku D.H., Erol S., Tehlikeli Atık Yönetim Modeli, Proceedings of the  17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 697-698, 2016.

 

Soykan B., Erol S., Havayolu Operasyonları Çizelgeleme Süreci, Proceedings  of the 3rd. International Aviation Management Conference, 143-156, 2016..

 

Yılmaz Z., Aydemir  Karadağ A., Erol S., Finding the Locations of Logistic Depots for Disaster Relief Operations Using GTS: The Case Study of Erzincan, Proceedings of the  XIII.  International Logistics&Supply Chain Congress, 263-271, 2015.

 

Altuntaş F.,  Yılmaz Z., Erol S., Defining and Weighting the Criteria Which Causes Delays in Travel Time of the Vehicles Carriying Disaster Relief Items After an Earthquake , Proceedings of the  XIII.  International Logistics&Supply Chain Congress, 272-280, 2015.

 

Rouyendegh B.D., Batur G.D., Sir E., Erol S., The DEA and AHP Approach to Health-Care

Organizations Performances, Proceedings of the 11th International Conference of DEA, 351-357, 2014.

 

Ecer, B., Erol, S., “Transportation of Valuable Product: A Case Study”, Proceedings of the 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS),  198, 2014.

 

Ciddi K., S.Erol,., Etkin,Etkili ve Uygulanabilir Karar Verme: Etkileşimli Bulanık/Olabilirlikli Çok Amaçlı Matematiksel Programlama,  XIVth International Econometrics, Operations Research and Statistics , 2013.

 

Batur, G.D., S.Erol, Robotic Cell Scheduling in Hybrid Flexible Flowshops, 26th European Conference on Operational Research, 2013.

 

B. D. Rouyendegh, G.D. Batur, E. Sir,  S.Erol,  The DEA and Fuzzy AHP Approach to Health-Care Organizations' Performances, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, 2013.

 

Batur, G.D., S.Erol,  Robotic Cell Scheduling in Hybrid Flexible Flowshops, INFORMS Annual Meeting, 2012.

 

Batur, G.D., S.Erol, . A Solution Approach for Multiple Part-Type Scheduling in Robotic Cells, INFORMS Annual Meeting,,2011.

 

Batur, G.D., S.Erol,  Multiple Part-Type, 3 Parallel Machine Scheduling In Robotic Cells, 24th European Conference on Operational Research, 2010.

 

Rouyendegh, B.D S.Erol,, The DEA – FUZZY ANP Department Ranking Model Applied in Iran Amirkabir University,  Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications,  2010.

 

Rouyendegh, B.D, S.Erol,, Selecting the High – Performing Departments Applying within Turkey Ankara University the Fuzzy AHP Methods, 24th European Conference on Operational Research EURO XXIV, 2010.

 

Olgun S., Rouyendegh, B.D, S.Erol,, An Application about Performance of Air Cargo Carriers via DEA & AHP Methods, 11th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics,  2010.

 

Büke H., Erol, S., S. Burmaoğlu,  Supplier Selection Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process: Hospital Information Systems Application, Proceedings of the 8th. International Logistics & Supply Chain Congress, 2010, 255-261. 

 

Arıkan, M., S. Erol,  “Part Selection and Machine Loading in Flexible Manufacturing Systems: A Multi-Objective Tabu Search Algorithm”, Proceedings of the 9th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology”, 2005,  523-526.

 

Erol, S., Altınok, T., Burmaoğlu, S., M. Bilgili,  Outsourcing of Simulator Systems: Cost Comparisons and Acquisition Methodology Proposal, Proceedings of the 3rd. International Logistics and Supply Chain Congress, 2005, 380-389.

  

Arıkan, M., S. Erol,  “A sequential bi-objective model for FMS planning problem and its solution using tabu search”, Proceedings of the 35th International Conference on Computers & Industrial Engineering, 2005, 153-158.

 

Arıkan, M., S. Erol, "A Probabilistic Tabu Search Algorithm for The Part Type Seletion Problem In Flexible Manufacturing Systems", Proceedings of the 31st International Conference on Computers and Industrial Engineering, ICC&IEE, 2003, 290-295.

 

 

Aköz, O. and S.Erol, "Course Timetabling: A Fuzzy Multi-Objective and Monte Carlo Approach", Proceedings of 5th International Conference on Engineering Design & Automation, 2001, 671-676.

Atmaca E. and S.Erol, "Goal Programming Model for Machine Layout in Flexible
Manufacturing Systems"
, Proceedings of 5th International Conference on Engineering Design & Automation, 2001, 541-546.

 

 

Özyörük B. ve S.Erol, "A Goal Programming Model for Determining Lot Sizes", ICMIT 2000, The 2000 IEEE International Conference On Management of Innovation and Technology, Soft copy CD ROM Proceedings,2001.

 

Temiz İ. and S.Erol, "Fuzzy Branch-and-Bound Algorithm for Flow Shop Scheduling", Proceedings of 3rd International Symposium on Intelligent Manufacturing Systems, 2001

 

Gencer C. and S.Erol, " Single Product Capacitated Decision Network Algorithm", Proceedings of the ICC&IE/IEMS Joint Meeting, 2001, 592-597.

 

Özyörük B. ve S.Erol, "A Goal Programming Approach for Difference Lot Sizing Problem", Proceedings of the ICC&IE/IEMS Joint Meeting, 2001.

 

Atmaca E. and S. Erol, " Goal Programming Model For Loading and Routing Problems

İn Flexible Manufacturing Systems'', Management of Innovation and Technology, ICMIT 2000,Proceedings of the 2000 IEEE International Conference, 2000, Vol.2, 843-847.

 

Erol S. and M.Arıkan, "A Mix Integer Linear Programming Model for Loading and Scheduling in FMS ", Joint International Meeting: EURO-INFORMS, 1997, 155-156.

 

Erol, Y., Gencer, C. and S.Erol , "Markov Chains Solutions Of Multi Stage Production Systems Problems", Joint International Meeting: EURO-INFORMS, 1997, 143.

 

Erol S., and Y.Erol., "A Decision Network Approach to Solve Single-Stage Dynamic Lot Size Problems", Proceedigs 2nd International Conference on Modelling and Simulation, Vol. 1, 1993, 569-577.

 

Erol S., "A Product Mix Model of MRP Systems", Proceeding 2nd International Conference on Modelling and Simulation, Vol. 1, 1993, 599-608.

 

Erol S., "An Interactive Method for Low Cost Scheduling", International Conference Systems Analysis, Control & Desing, 1993.

 

Erol (Erdoğmuş) S., and A.Ceylan, "Comparison of Heuristic Methods for Flow Shop Scheduling", Operation Research Proceedings 1991, Papers of the 20th Annual Meeting, 1991, 206

 

Erol (Erdoğmuş) S. and G.Kumtaş, "Decomposition Approach Resulting in Optimal Solution of Just-In-Time Production Problem", Operations Research Proceedings 1991, Papers of the 20th Annual Meeting, 1991, 207

 

Erol (Erdoğmuş). S. and Y.Erol , "Optimal Control of Multiproduct Inventory Systems with Stochastic Demand", Operations Research Proceedings 1991, Papers of the 20th Annual Meeting, 1991, 365

 

Erdoğmuş S. and Y.Erol, "Synthesis of Discrete Optimal Control Policies for Multiproduct - Inventory Systems with Work Forces", International 91 Warsaw Conference, Signals and Systems, 1991.

 

Erdoğmuş S. and Y.Erol, "Optimal Control of Multiproduct Production-Inventory Systems With Stochastic Demand", International 88 İstanbul Conference, Modelling and Simulation, 1988.

 

Erdoğmuş S. and Y.Erol , "Optimal Control of Multiproduct Production-Inventory Systems", International 88 İstanbul Conference, Modelling and Simulation, 1988.

 

 

  •   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Akçal Taşpınar G., Erol S., “Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşımacılığı için Model Önerisi,” Uluslararası Katılımlı 16. Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı,  39-43, 2016.

 

 

Soykan B., Erol S.,Simülasyon Deneyleri Tasarımı:  Bir Simülasyon Modeli Üzerinde Karşılaştırmalı Çalışmalar”, USMOS Bildiriler Kitabı, 188-189, 2015.

 

Özarik Göksu N., Erol S., “Bulanık Ortamda Ortak Teslim Tarihli ve Kısıtlı Tek Makine Çizelgeleme Problemleri için Bir Karar Destek Sistemi”, 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 20, 2015.

 

Aydemir  A., Yılmaz Z., Erol S., Afet Yönetiminde CBS Temelli En Kısa Güzergâh Seçimi: Erzincan İlinde Bir Uygulama,  35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 128, 2015.

 

Yılmaz Z., Erol S.,”Tehlikeli Madde Taşımacılığında Terör Riskini En Küçükleyen Güzergâh Seçimi: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir Uygulama”,   35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 192, 2015.

 

Batur G.D., Erol S., Karasan O.E., “Hibrit Esnek Akış Tipi Robotik Hücrelerde Robot Hareket Dizisi Belirleme ve Çoklu Parça Çizelgeleme”, 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 208, 2015.

 

Özarık Göksu N., Erol S.,  “Ortak Teslim Tarihli Tek Makine Çizelgeleme için Bulanık Bir Yaklaşım”, Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 317-325, 2015.

 

Ecer, B., Erol, S., “Lojistikte Çok Amaçlı Rota Optimizasyonu”, III. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi  Bildiriler Kitabı, 387 – 392,  2014.

 

      Arıkan M., Erol, S., “Esnek İmalat Sistemlerinde Planlama: Uzun Dönem Hafızalı Bir Tabu Arama Algoritması”, ÜAS'2009  9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2009..


 
Temiz, İ., Karahasanoğlu, E. ve Erol, S., "Çok Amaçlı Seri İş Akışlı Bulanık Dal Sınır Algoritması", ÜAS'2006 VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2006, 137-150.         

 
Şarvan U., Arıkan M. ve Erol, S.,  "Çok Ürünlü Bütünleşik Dinamik İleri/Geri Lojistik Sistemler için Bir Karışık Tamsayılı Programlama Modeli", ÜAS'2006 VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2006,  709-720.

 
Daneshvar R.B., Özkızıklı N. Ve  Erol, S.,  "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Bünyesindeki Bölümlerin Performanslarının DEA/AHP ile Ölçülmesi", ÜAS'2006 VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2006,  415-423.

 

Erol, S., Küçükkurt F. Ve Topbaş H., “Trafik Kazalarını Önleme Açısından Sürücülere Yönelik Mesajların Yapılandırılması”,  Trafik ve Yol Güvenliği 3. Uluslar arası Kongresi Bildiri Kitabı, 2006, 1048-1061.

 

Arıkan, M., Erol, S., “Esnek İmalat Sistemleri’nde parça seçimi ve makina yükleme problemi için bir tavlama benzetimi algoritması”, ÜAS’2005 V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2005, 141-146.

 

Arıkan, M., Erol, S.“Esnek İmalat Sistemleri’nde planlama probleminin çözümü için çok amaçlı tabu arama yaklaşımı”, Selçuk Üniversitesi, ÜAS’2004 IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 2004, 145-150.

 

Temiz, İ. and Erol, S.,  “Akış Tipi Çizelegeleme için Çok Amaçlı Sezgisel Yaklaşım”, IV. UlusalÜretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2004, 185-190.

 

Arıkan, M., Erol, S.,  “Parça seçimi, operasyon atama ve alet deposu yerleşimi için uzun dönem hafızalı bir tabu arama algoritması”, YA/EM’2004, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, 2004, 70-72

Temiz, İ. ve Erol, S., (2004), “” Problemi için Bulanık Genetic Algoritma”, YA/EM'2004 - Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 2004, 133-135.

 

Royendegh, B.D., Erol, S.,  “DEA/AHP Sıralı Metodu ile İran Amir Kabir Üniversitesinin Fakültelerin Performans Değerlendirmesi”, YA/EM’2004, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, 2004, 398-400.

 

Arıkan, M., S.Erol, "Esnek İmalat Sistemlerinde Parça Seçim, Operasyon Atama ve Alet Deposu Yerleşimi Problemlerinin Çözümü İçin Bir Tabu Arama Algoritması", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 2003, 519-525.

 

Temiz.İ. ve S.Erol, "Çok Amaçlı Çizelgeleme Problemi için Bir Genetik Algoritma", III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 2003, 148-154.

 

Arıkan M. ve S.Erol, "Parça Seçimi Problemi için Tavlama Benzetimi Algoritmasının En İyi Parametre Setinin Belirlenmesi", II.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 2001, 106-111

 

Arıkan M. ve S.Erol, "Esnek İmalat Sistemlerinde Parça Seçimi Probleminin Çözümü İçin Bir Tavlama Benzetimi Algoritması", YA/EM 2001, XXII. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2001, 13

 

Temiz,İ. ve S.Erol, " Bulanık Üretim Çizelgeleme ve Bir Uygulama", YA/EM 2001, XXII. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2001, 6.

 

Erol S., ve O.Aköz, "Zaman Çizelgeleme Problemi için Bir Karar Destek Sistemi", YA/EM 2001, XXII. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2001, 22

 

Atmaca E. ve S.Erol, " EÜS'de Farklı Amaç Sıralarının Ele Alındığı Amaç Programlama Modeli", YA/EM 2001, XXII. Ulusal Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 2001, 46.

 

Özyörük B. ve S.Erol, " Kısıtlı Parti Büyüklüğü Problemlerinin Çözümü için Bir Amaç Programlama Modeli", YA/EM 2000 Bildiri Özetleri Kitabı, 2000, 44-45

 

Atmaca E. ve S.Erol, " Esnek Üretim Sistemlerinde Yükleme ve Rotalama Problemlerinde Amaç Programlama Yaklaşımının Uygulanması", YA/EM , XXI. Ulusal Kongresi, 2000.

 

Arıkan, M.ve S.Erol, "Esnek İmalat Sistemlerinde Planlama ve Çizelgeleme İçin Sıralı Bir Modelleme Yaklaşımı", İstatistik Konferansı Bildiriler Kitabı,1998, 291-299.

 

Arıkan, M.ve S.Erol, "EİS Planlama Problemi İçin Bir Modelleme Yaklaşımı", Çukurova Üniversitesi "İstatistik Günleri" Sempozyumu Bildiriler Kitabı,1998, 127-128.

 

Özyörük, B. ve S.Erol, "Üretimle İlgili Alternatif Kararların Oluşturulmasında Amaç
Programlama Yaklaşımı"
, Çukurova Üniversitesi "İstatistik Günleri" Sempozyumu Bildiriler Kitabı,1998, 133-134.

 

Özyörük, B. ve S.Erol, " Parti Büyüklüklerinin Belirlenmesinde Amaç Programlama Yaklaşımı ve Deneysel Bir Dizayn", İstatistik Konferansı Bildiriler Kitabı,1998, 283-290.

 

Erol, S., Gökçen, H., Gencer, C. ve Y.Erol, "Çok Aşamalı Üretim Sistemlerinin Markov Zinciri ile Analizi", III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1997, 203-210.

 

Atmaca, E. ve S.Erol, "Esnek Üretim Sistemlerinde Alternatif Rotaların Belirlenmesinde Amaç Programlama Yaklaşımı", III. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1997, 825-836

 

Özyörük, B., ve S.Erol, "Çok Ürünlü Tek Aşamalı Üretim Sistemlerinde Kısıtlı Parti Büyüklüğü Problemlerinin Amaç Programlama Formülasyonu", Araştırma Sempozyumu 97 Bildiriler Kitabı, 1997, 247-252

 

Atmaca, E. ve S.Erol, " Esnek Üretim Sistemlerinde En İyi Yerleşim Planının Bulunmasında Amaç Programlama Yaklaşımı", Araştırma Sempozyumu 97 Bildiriler Kitabı, 1997, 237-242

 

Yaman, Z. ve S.Erol, " Dağıtım Kaynakları Planlamasının (DRP) Lojistik Destekte Uygulanabilirliği", Savunma Sanayiindeki Teknolojik Gelişmeler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt.1, 1997, 213-222

 

Arıkan M. ve S.Erol, "Esnek İmalat Sistemlerinin Çizelgelenmesi İçin Bir Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama Modeli", YA/EM' 96 Bildiriler Kitabı, 1996, 57-60

 

Karaca M. K. ve S.Erol, "Karışık Modelli Montaj Hattı Dengelemede Amaç Programlama Yaklaşımı", YA/EM' 96 Bildiriler Kitabı, 1996, 377-380.

 

Günvaran G. ve S. Erol, "Elektrik Tarifesinde Marjinal Maliyet Yöntemi ve Türkiye Uygulaması", ULIBTK' 95 Bildiriler Kitabı, Cilt 2, 1995, 1539-1550

 

Erol S. ve Karaca M. K., "Montaj Hattı Dengelemede Amaç Programlama Yaklaşımı", I. Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler II, 1995, 1022-103

 

Erol S. ve Gencer C., "Tek Aşamalı Kapasite ve Stok Kısıtlı Parti Büyüklüğü Modeli", YA/EM' 95 Bildiri Özetleri, 1995, 78.

 

Gencer C. ve S.Erol, "Dinamik Parti Büyüklüğü Problemlerinin En Düşük Maliyetli Çözümü", YA'EM ' 94 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 1994.

 

Erol S. ve E.Güner, "Çok Ölçütlü Tek Makinalı Sistemlerde Çizelgeleme Algoritmaları", YA/EM XVI. Ulusal Kongresi, 1994.

 

Gencer C., Erol S. ve Erol Y., "Tek Aşamalı-Çok Dönemli Parti Büyüklüğü Problemlerinde Zangwill' e Alternatif Çözüm", YA/EM' 93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi: Küreselleşme ve Türk Endüstrisi, Bildirileri, 1993, 109-110.

 

Erol S. ve Güner E., "Tek Makinada İki Ölçütlü Çizelgeleme", YA/EM' 93 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XV. Ulusal Kongresi: Küreselleşme ve Türk Endüstrisi, Bildirileri, 1993, 121-122.

 

Gencer C. ve S.Erol, "Çok Aşamalı Parti Büyüklüğü Problemleri İçin Bir Karar Şebekesi Algoritması", I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 1993, 53-67.

 

Erol S., Gökçen H. ve Baykoç Ö. F., "Farklı Dağılımlara Sahip İşlem Zamanlarının JIT Sisteminin Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", I. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 1993, 147-158.

 

Erol (Erdoğmuş) S., "Çok Ürünlü Üretim Problemlerinin Çözümünde Parametrelerin Etkilerinin İncelenmesi", Benzetimde İlerlemeler' 92 Sempozyumu Bildirileri, 1992, 23-31

 

Erol (Erdoğmuş) S. ve B.Dengiz, "Tam Zamanında Üretimde Simülasyon Uygulaması", Benzetimde İlerlemeler' 92 Sempozyumu Bildirileri, 1992.

 

Erol S. ve G.Kumtaş , "Tam Zamanında Üretim Sistemi (JIT), Modellemesi ve Bir Ayrışma Yaklaşımı", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Bildiriler' 91, 1991, 124-125.

 

Bumin B. ve S. (Erdoğmuş) Erol, "Bütünleşik Üretim Planlama Problemlerine Amaç Programlama Yaklaşımı", YA/EM' 90 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Bildiriler' 90, 1990, 215-216.

 

Güldalı A. ve S. (Erdoğmuş) Erol, "Statik Seri-İş Akışlı Çizelgeleme Problemlerine Uygulanabilen Sezgisel Algoritmaların Değerlendirilmesi", YA/EM' 90 Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Bildiriler' 90, 1990, 240-241.

 

Erdoğmuş S., Erol Y. ve Ö.Akmut, "Çok Ürünlü Stokastik Üretim-Stok Sistemlerinin Optimal Kontrolü", XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi Bildiri Kitabı , Cilt II, XVII, 1987, 63-73.http://BİLDİRİLER