Prof. Dr. Serpil EROL

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

 YAYINLAR

 

  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities,)

 

Kırılmaz O., Erol S., (2017),  A proactive approach to supply chain risk management: Shifting orders among suppliers to mitigate the supply side risksJournal of Purchasing and Supply Management, 23(1), 54-65.

 

Batur G.D., Erol S., Karasan O.E., (2016),  Robot move sequence determining and multiple part-type scheduling in hybrid flexible flow shop robotic cells, Computers & Industrial Engineering, 100, 72-87.

 

Kırılmaz O., Erol S., (2015),  Cost & Risk Tradeoff Based Model Proposal for Mitigating the Risks of Transport Networks, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 2 (4), 626-638.

 

Şeker, A., Erol, S. ve R.Botsali, (2013), A neuro-fuzzy model for a new hybrid integrated Process Planning and Scheduling system. Expert Systems with Applications, 40(13), 5341-5351.  

 

Şeker, A., S. Erol, (2013), A Hybrid Approach Combining Neural Networks And Genetic Algorithm to Integrate Process Planning And Scheduling for Mass Customızation, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 28(1), 173-186.

 

Savari A. P., S. Erol, (2013), Airline Network: Critical Leg Assessment via Variation in Practical Capacity, Journal of  Traffic and Logistics, 1(2), 228-232.

 

Rouyendegh, B.D, S. Erol, (2012), Best Project Selection Using Fuzzy ELECTRE Method, Mathematical Problems in Engineering, vol.2012, pp.1-12.

 

Arıkan, M., S. Erol, (2012), A hybrid simulated annealing-tabu search algorithm fort the part selection and machine loading problems in flexible manufacturing systems, Int. J. Advanced Manufacturing.Technology, 59, 669-679, (DOI) 10.1007/s00170-011-3506-0.

 

Köse, E., Temiz, İ., S. Erol, (2011), Grey System Approach for Economic Order Quantity Models under Uncertanity, The Journal of Grey System, Vol:  No:1, 71-82.

 

Baltacıoğlu, G., Temiz, İ., S. Erol, (2011), Fuzzy Wagner Whitin Algorithm and an Application of Class I Supplies, Gazi University Journal of Sciences, 24(1), 125-134.

 

Royendegh, B. D., S. Erol, (2010), A DEA-FUZZY ANP Department Ranking Model Applied in Iran Amirkabir University, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol:7 No:4, 103-114.

 

Royendegh, B. D., S. Erol, (2010), A DEA-ANP hybrid Algorithm Approach to Evaluate a University’s Performance, International Journal of Basic & Applied Sciences, Vol:9 No:10, 115-129.

Arıkan, M., S. Erol, (2010), Esnek İmalat Sistemlerinde Parça Seçimi ve Makina Yükleme İçin Uzun Dönem Hafızalı Bir Tabu Arama Algoritması, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 25(2), 311-319.

 

Arıkan, M., S. Erol, , (2006), Meta-heuristic approaches for part selection and tool allocation in flexible manufacturing systems, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Vol. 19, No. 4,   315 – 325.

Temiz İ., S.Erol, (2004), " Fuzzy Branch-and-Bound Algorithm for Flow Shop Scheduling", Journal of İntelligent Manufacturing, Vol.15, No.4, 449-454.

 

Atmaca E., Bumin B. ve S.Erol, (2003), "A Multiobjective Evaluation Model In Flexible Manufacturing Systems", Modelling D, Vol.24, No.2,  29-40.

 

Güner E. ve S.Erol, (2003) "Multicriteria scheduling for single machine", Modelling D, Vol.24, No.1,  17-24.

 

Gencer, C., Erol S. and Y.Erol, (1999), "A Decision Network Algorithm for Multi-Stage Dynamic Lot Sizing Problems", Int. Journal of Production Economics, Vol.62, No.3,1999, 281-285.

 

Baykoç, Ö. F. and S.Erol, (1998), "Simulation Modelling and Analysis of a JIT Production System", Int. Journal of Production Economics, Vol.55, No.2, 203-212.

 

Güner, E., Erol S. and K.Tani, (1998),  "One Machine Scheduling Minimize The Maximum Earliness With Minimum Number of Tardy Jobs", Int. Journal of Production Economics, Vol.55, No.2,  213-219.

 

Erdoğmuş S. and Y.Erol, (1991), "Optimal Control of Multiproduct Production-Inventory Systems", Modelling, Simulation and Control, C, AMSE Press, Vol. 25, No. 1,  9-20.

 

  •  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Batur G.D., Erol S., (2016),  Using Simulated Annealing for Flexible Robotic Cell Scheduling, Gazi University Journal of Science 29 (3), 573-582.

 

Mukanbay R.G., Öztürk E., Küçük Ö., Erol S., (2016),   Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yapan Kargo Şirketine Uçak Seçimi Problemi,  Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (1), 37-51.

 

Yılmaz Z., Erol S., Aplak HS., (2016), Tehlikeli Maddelerin Taşınması: Bir Literatür Taraması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (1), 39-53.

 

Baran E., Erol S., (2015),  A Model Suggestion To Determine The Order Quantity In Supplier Selection Problems, Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation   3(3), 45-50.

 

Özcan E.C., Erol S., (2014), A Multi-Objective Mixed Integer Linear Programming Model for                                                           Energy  Resource  Allocation Problem: The Case of Turkey, Gazi University Journal of Science 27 (4), 1157-1168.

 

Ciddi K., Erol S., (2013),   Etkin,Etkili ve Uygulanabilir Karar Verme Etkileşimli Bulanık Olabilirlikli Çok  Amaçlı Matematiksel Programlama,  Dumlupinar University Journal of Social Science/ Special issue, 197-209.

 

Özcan E.C., Erol S., (2013),  A Multi-Objective Mixed Integer Linear Programming Model for Electricity Generation Planning in Turkey, Selcuk University Journal of Engineering, Science and Technology, 1(1),  ISSN:  2147-9364 (Elektronik)

 

Eren B., Erol S., (2012),  İlk İdame İşletme Hesaplamasındaki Tamirlik Malzemelere Yönelik Talep Miktarının Belirlenmesine İlişkin Model Önerisi: F-16 Veri Seti ile Uygulama, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18 ( 2), 145-153.

 

Ece J.N., Sözen A., Akten N. ve S. Erol, (2007), The Strait of İstanbul, European Journal of Navigation, Vol. 5, No. 1, 17-26.

 

Temiz, İ. ve S. Erol, (2007),  Bulanık Akış Tipi Çizelgeleme Problemi için Çok Amaçlı Genetik Algoritma, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 22, No. 4,  855-862.

 

Arıkan, M., S. Erol, (2006), Bir tabu arama uygulaması: Esnek İmalat Sistemleri'nde parça seçimi ve takım magazini yerlesimi, Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 21, No. 2,  221-226.

 

Erol S., Baykoç Ö. F. ve Y.Erol, (1996), "Bir JIT Üretim Sisteminin Performansını Eniyileyen Üretim Büyüklüklerinin Belirlenmesi", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, No. 3,  489-502.

 

Güner E. ve S.Erol, (1996), "En Az Geciken İş Kısıtı Altında En Büyük Erken Tamamlanma Zamanını Enazlayan Tek Makinalı Çizelgeleme", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 233-242.

 

 

Gencer C., Erol S. ve Y.Erol, (1995), "Karar Şebekesi Yaklaşımı ile Çok Aşamalı Çok Dönemli Yoksatmalı Parti Büyüklüğü Problemlerinin Çözümü", G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 8, No. 2,  137-147.

 

   

 

  •   Uluslararası Kitap Bölümü

 

Yılmaz Z., Erol S., Öcalır-Akünal E.V., A Comparison of Transport Modes in Terms of Energy Consumption,  Engineering Tools and Solutions for Sustainable Transportation Planning, Chapter 11, IGI Global, 254-269, 2017, ISBN13:  9781522521167.

 

Soykan B., Erol S., An Optimization-Based Decision Support Framework for Robust Airline Crew Pairing Process,  Using Decision Support Systems for Transportation Planning Efficiency, Chapter 1, IGI Global, 1-35, 2016, ISBN10: 1466686480.

 

Erol S,  Yılmaz Z.,.,A Literature Survey for Hazardous Materials Transportation, Using Decision Support Systems for Transportation Planning Efficiency, Chapter 14, IGI Global, 371-393, 2016, ISBN10: 1466686480.

 

Erol S., Duyguvar A., The Evolution of Logistics Hubs and a Conceptual Framework for Logistics Hubs Location Decisions, Using Decision Support Systems for Transportation Planning Efficiency, Chapter 5, IGI Global, 112-143, 2016, ISBN10: 1466686480.

 

Eren B., Erol S., The Proposal of Demand Estimation of Repairable Items for the Weapon   Systems During    the Initial Provisioning Period: F-16 Case Study, Military Logistics, Chapter 3, Springer, 43-71, 2015.

 

 

  •   Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

Soykan B., Erol S., (2014),  A branch-and-price algorithm for the robust airline crew pairing problem, Savunma Bilimleri Dergisi 13 (1), 37-74.

 

Ciddi K., Erol S., (2014),  Ürün Geri Kazanımı için Lojistik Şebeke Tasarımı Kantitatif Modellerin  Taraması ve Potansiyel Araştırma Fırsatları, Journal of Industrial Engineering, 25 (3/4), 33-50.

 

Eren B., S. Erol, (2012), İlk İdame İşletme Hesaplamasındaki Tamirlik Malzemelere Yönelik Talep Miktarının  Belirlenmesine İlişkin Model Önerisi: F-16 Veri Seti ile Uygulama, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 18, Sayı. 2,  145-153.

 

Batur, G.D., S. Erol, M.A. Akcayol (2011) İki Makineli Robotik Hücrelerde Çoklu Parça Tipi Çizelgemesi İçin Bir Tavlama Benzetimi Algoritması, ÜAS’2011 XI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye.

 

Köse E., Erol S., İ. Temiz, (2010), Grey System Approach For EOQ Models, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, Vol.28, No.4, 298-309.

 

Etöz M., S. Erol, (2008), Gemi Adamları Projeksiyon Algoritması ve Türk Denizciliği Üzerine Bir Uygulaması, Teknoloji, Cilt 11 Sayı 1, 67-75.

 

Burmaoğlu S., S. Erol, (2006), Hizmet İhalelerinde Uygulanabilir Dış Kaynak Kullanımı Modeli ve Sözleşme Önerisi, Kara Harp Okul Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı. 2,  121-140.

E.Atmaca, S. Erol , (2006), ‘Esnek Üretim Sistemlerinde Yükleme ve Rotalama Problemlerinde Farklı Amaç Yapıları İçin Model Denemeleri’’, Isparta İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt :11, Sayı:1.141-153.

 

Atmaca E.ve S.Erol, (2002), "Esnek Üretim Sistemlerinde Rotalama ve Yükleme Problemleriyle İlgili Literatür Araştırması", S.Demirel Üniv. İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Dergisi, Cilt.7,Sayı.2,  

 

Özyörük B.ve S.Erol, (2001), "Tek Aşamalı Hazırlık Zamanlı Parti Büyüklüğü Problemlerinin Çözümü için Doğrusal Hedef Programlama Modeli", S.Demirel Üniv. İktisadi ve İdari Bil.Fakültesi Dergisi, Cilt.6,Sayı.2,  185-191.

 

Atmaca E.ve S.Erol, (2001), "Esnek Üretim Sistemleriyle İlgili Literatür Araştırması: Çok Amaçlı Karar Verme Yaklaşımı", S.Demirel Üniv. İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Dergisi, Cilt.6,Sayı.1, 73-86.

 

Özyörük B.ve S.Erol, (2000),  " Parti Büyüklüğü Problemleri İle İlgili Literatür Araştırması ", S.Demirel Üniv. İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Dergisi, Cilt.5,Sayı.1,  105-119.

 

Erol S., (1994),  "Üretim-Stok Kısıtlı Bir Çok Ürünlü Model ve Çözüm Algoritması", Kara Harp Okulu Dergisi, Cilt 4, Sayı 2,  121-134.

 

Erol S. ve C.Gencer, (1993), "Tek Aşamalı Parti Büyüklüğü Problemlerinin Çözümünde Karar Şebekesi Yaklaşımı", Kara Harp Okulu Dergisi, Cilt 3, Sayı 1,  30-43.

 

Bumin B. ve S.Erol, (1992), "Çok Ürünlü Üretim Sistemlerinde Amaç Programlama Yaklaşımı", Verimlilik Dergisi, Cilt 21, Sayı 4,  109-124.

 

Erol S., (1992),  "Malzeme İhtiyaç Planlamasında Optimal Dinamik Ürün Karışımının Belirlenmesi İçin Bir Doğrusal Programlama Modeli", Verimlilik Dergisi, Cilt 21, Sayı 4, 65-80.

 

Erdoğmuş S. ve Ö.Akmut, (1987), "Üretim Planlamasında Kesikli Optimal Kontrol Teorisinin Uygulanması", AMME İdaresi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2,  81-88.

 

 

  •   Diğer yayınlar

 

Erol S., (2012),  "Yalın Yaklaşım ve Yalın Üretim", Anahtar Verimlilik  Dergisi, Sayı 24,  18-23.

Günvaran G. ve S.Erol , (1998), "Türkiye Elektrik Sisteminde Marjinal Maliyete Dayalı Tarife Yapısı", Kaynak Elektrik (Uluslar arası Enerji, Elektrik, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği) Dergisi , Sayı 107(1998/2),  83-106.

 

Günvaran G. ve S.Erol, (1996),  "Elektrik Tarifesinde Marjinal Maliyet Yöntemi, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Cilt No: 39, Sayı 397,  15-39.

http://www.emo.org.tr/ekler/9b4ec2eb4ab7b1b_ek.pdf?dergi=270

 

Günvaran G. ve S.Erol, (1996), "Elektrik Talep Yönetimi ve Tarife ile İlişkilendirilmesi", Kaynak Elektrik (Uluslararası Enerji, Elektrik, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği) Dergisi, Sayı 91(1996/2),  125-136.

 

Erol S. ve Z.Yaman, (1996),  "Türkiye ve Alanya'da Turizm 1996", ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Dergisi, Sayı 11,  8-11.http://YAYINLAR