Prof. Dr. Serpil EROL

Mühendislik Fakültesi > Endüstri Mühendisliği

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (2016). Using Decision Support Systems for Transportation Planning Efficiency Chapter 1 An Optimization-Based Decision Support Framework for Robust Airline Crew Pairing Process (pages 1-35) Bülent Soykan, Serpil Erol Chapter 5 The Evolution of Logistics Hubs and a Conceptual Framework for Logistics Hubs Location Decisions (pages 112-143) Serpil Erol, Aykut Süreyya Duyguvar Chapter 14 A Literature Survey for Hazardous Materials Transportation (pages 371-393) Serpil Erol, Zafer Yilmaz. IGI Global.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Batur G.D., Erol S. (2018). Operations research in healthcare systems: literature review of years 2007-2017. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 24(1)(153-166).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

  • Verimliliği Artıracak Montaj Hattı Tasarımı , Proje No : 96K120810, Aralık 2003. (Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Serpil Erol, Proje Çalışanları: Doç.Dr. Bilal Toklu, Doç.Dr. Hadi Gökçen, Arş.Gör. Murat Arıkan) (2003) DPT
  • Esnek İmalat Sistemleri Tasarımı , Proje No: 95K120370, Aralık 1997. ((Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Serpil Erol, Projede Çalışan Araş. Görv. : M.Arıkan ve E.Atmaca ) (1997) DPT