Arş. Gör. SERAY KAYA

Teknoloji Fakültesi > Metalurji ve Malzeme Müh.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Seray KAYA, Eda Aydoğan, Arcan Dericioğlu, 2014. Effect of Molten Salt Synthesis Parameters on the Morphology and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite Ceramics Synthesized in x wt% NaCl-(100−X) wt% KCl Fluxes, 17 th International Metallurgy and Materials Congress IMMC 2014 İstanbul, TÜYAP
  • 2013. Formation Kinetics, Morphology and Magnetic Properties of BaHF Ceramics Synthesized in x wt%NaCl- (100-x) wt% KCl Molten Salts, Advanced Materials World Congress-AMWC 2013 İzmir/Çeşme
  • 2012. Processing & Characterization of Textured Barium Ferrite Ceramics, IMMC 2012 - 16. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • 38th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites, Effect of Molten Salt Synthesis Parameters on the Formation Kinetics, Morphology and Magnetic Properties of Barium Hexaferrite (BaHF) Ceramics Daytona, Florida/ Amerika(2014)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

  • 3. Yapı Denetim Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır (5-6 Ekim 2013)(2013)

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

  • ÜDS 2011 / 90
  • KPDS 2011 / 80

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Eda Aydoğan, Seray Kaya, Arcan Dericioğlu (2014). Morphology and magnetic properties of barium hexaferrite ceramics synthesized in x wt% NaCl-(100−x) wt% KCl molten salts. Ceramics International, Volume 40, Issue 1,Part B(2331–2336).