Doç. Dr. Önder Şensoy

Gazi Eğitim Fakültesi > İlköğretim Eğitimi > Fen Bilgisi Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Eğitim, ICES08 KIBRIS
 • Eğitim, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Denizli
 • eğitim, ICES08 kıbrıs
 • Eğitim, VII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Bazı Değişkenler Aşısından İncelenmesi.8226; Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö., Akçay, S., Fen ve Mat. Alan. Kongresi, IX. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi İzmir

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2004). Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamalar. TR. PegemA.

Editörlük

 • (2008). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • (2008). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • (2007). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Gelişim Düzeyleri, Fen Bilgisi Başarıları, Fen Bilgisine Karşı Tutumları Ve Cinsiyet Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. Kastamanu Eğitim Dergi, 439(451).
 • (2008). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Gelişim Düzeyleri, Fen Bilgisi Başarıları, Fen Bilgisine Karşı Tutumları Ve Cinsiyet Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 100(110).
 • (2008). Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 69(93).
 • (2008). Fen Bilgisi Öğretiminde Deneysel Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 291(305).
 • (2005). Fen Bilgisi Öğretimi Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Mevcut Fen Bilgisi Müfredat Programının Amaçlar Boyutunda Uygunluğu Konusunda Öğretmen Görüşleri.. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi., 100(110).
 • (2005). Fen Eğitiminde İlköğretim 6. Sınıflarda Çiçekli Bitkiler Konusunun Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 103(116).
 • (2004). İlköğretim Öğrencilerinin (6., 7., ve 8. sınıflar), Fotosentez Konusundaki Yanlış Kavramlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Milli Eğitim Dergisi, 120(132).
 • (2004). Fen Bilgisi Öğretimi Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Yeni Programın İçerik Boyutunda Uygunluğu Konusunda Öğretmen Görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi., 100(165).
 • (2004). ). Fen Bilgisi Öğretimi Amaçlarının Gerçekleştirilmesinde Yeni Programın Öğretme Öğrenme Süreçleri Boyutunda Uygunluğu Konusunda Öğretmen Görüşleri. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 100(110).
 • (2003). İlköğretimde Çağdaş Fen Bilgisi Öğretiminin Önemi Ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 60(70).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Fen Eğitiminde Yapılandırıcı Yaklaşıma Dayalı Araştırma Soruşturma Tabanlı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri , Öz Yeterlik Düzeyleri Ve Başarılarına Etkisi (2008) Gazi Üniversitesi