Doç. Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Akar Sahingoz. S., Doğan, L. (2019). The Implementatıon and Evaluatıon of a Nutrition Education Programme About Medıterranean Diet For Adolescents. Progress in Nutrition, 21 (2)(DOI : 10.23751/pn.v21i2.7529).
 • Semra AKAR SAHINGOZ (2012). Child consumers’ food label reading habits and health. healthMed, 6(12)(4135-4140).
 • Semra AKAR SAHINGOZ, Nevin SANLIER (2011). Compliance with Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) and nutrition knowledge levels in adolescents. A case study from Turkey. Appetite, 57(1)(272-7).
 • Semra AKAR SAHINGOZ (2011). Fast food and snack food consumption of adolescents in Turkey. healthMED, 5(2)(362-369).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Semra AKAR SAHINGOZ, Mehmet KIZILELI (2019). The Effects of Local Governments on Tourism Marketing: Analysis of Turkey. International Journal of Contemporary Applied Researches, 6(2)
 • Semra AKAR SAHINGOZ, Hande SAHIN (2013). An Examination of the Quality of Life of Elderly People: A Turkey-Aksehir Sample. International Journal of Education and Research (IJER), 1(5)
 • H. SAHIN, S. SAHINGOZ (2013). The Relationship between Personnel Workload and Work Satisfaction within Accommodation and Nutrition Establishments. American International Journal of Social Science, 1(5)(10-18).
 • Semra AKAR SAHINGOZ, Hande SAHIN (2012). Visually Impaired Individuals and Kitchen Accidents. British Journal of Humanities and Social Sciences, 4 (1)(104-112).
 • S. AKAR SAHINGOZ (2009). The Education about Breakfast and its Importance Given to Child-to-Mother in Turkey,. Pakistan Journal of Nutrition, 8 (4):(419-424).
 • S. AKAR SAHINGOZ, H. SAHIN (2009). Consumer Awareness on Food Poisoning. Pakistan Journal of Nutrition, 8(8).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Semra AKAR ŞAHİNGÖZ, Recep ALEMDAR (2010). Süt ve Ürünlerine Ait Besin Etiketlerinin Değerlendirilmesi ve Tüketicilerin Bu Konudaki Görüşleri. Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, 49 (549): 76-81, 49 (549)(76-81).
 • S. AKAR ŞAHİNGÖZ, (2007). Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığına Etkileri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (21)(1-13).
 • S. ERDOGAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, E. GÖLGE (2007). İlköğretim okulu öğrencilerinin Çocuk Hakları Sözleşmesindeki Eğitim ve Sağlık Konularındaki Haklarından Haberdar Olma Durumları ve Devletin Bu Konulardaki Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (3)(185-209).
 • S. ERDOGAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ (2004). Tüketicilerin Gıda Ambalajlarında Bulunması Gereken Bilgilerden Haberdar Olma Durumları ve Besin Etiketleri İle İlgili Tutumları. Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, 507(28-35).
 • S.ERDOGAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ (2004). Tüketicilerin Gıda Alışveriş Yerlerindeki Davranışlarına Etki Eden Faktörler. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik,, 144:(20-37).
 • S. AKAR ŞAHİNGÖZ, M. ARLI (2002). Bireylerin Soya Fasulyesi ve Ürünleri Konusundaki Bilgileri, Bu Ürünleri Tanıma ve Tüketim Düzeyleri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(57-70).
 • S. AKAR ŞAHİNGÖZ (2001). Yemek Fabrikalarında Etlerin Depolanma Şartları ve Hijyenik Kontrolü. G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(105-121).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • S. ERDOGAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, Öğle Yemeği Verilen İlköğretim Okullarındaki Öğrencilerin Yiyecek İçecek Tercih ve Talepleri İle Okul Yönetiminin Bu Talepleri Dikkate Alma Durumları, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi KKTC, Lefkoşe
 • S. ERDOĞAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, Yiyecek İçecek İsletmelerinin Turizm Eğitimi Veren Eğitim Kurumlarından Beklentileri, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi I. Turizm İsletmeciliği Kongresi Ankara
 • S. ERDOGAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, Sivas İlindeki Ebeveynlerin Çocuklarının Beslenmeleri Konusundaki Yaklaşımları, Cumhuriyetin 80.Yılında Sivas Sempozyumu Sivas
 • S. BAYKAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, Çocuktan Çocuğa Eğitim Yöntemi Esas Alınarak İlköğretim Okullarında Sofra Düzenleme ve Yemek Yerken Uyulması Gereken Kurallar Konusunda Eğitim Yapılması Üzerine Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • Bireylerin Konaklama Yerlerinde Katıldıkları Rekreasyon Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Beslenme Durumlarına Etkisi", S. AKAR ŞAHİNGÖZ, ŞAHİN H., OVALI F., Bireylerin Konaklama Yerlerinde Katıldıkları Rekreasyon Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Beslenme Durumlarına Etkisi, Muğla Üniversitesi 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Muğla
 • AKAR ŞAHİNGÖZ, MERMERCİ B., Bireylerde Stresin Besin Tüketimine Etkisi, VI. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • AKAR ŞAHİNGÖZ, ÇETİNER İ., Üniversite Öğrencilerinin Balık Tüketim Durumları, VI. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Antalya
 • S. ERDOĞAN, S. AKAR, S. ERDOĞAN, S. AKAR, Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerine Doğru Beslenme Davranışı Kazandırma Konusundaki Eğitim Ortamı Durumu İle Bu Konudaki Görüş ve Düşünceleri Üzerine Bir Araştırma,, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Uludağ Üniversitesi Bursa
 • S. ERDOĞAN, S. AKAR, Yemek Fabrikalarındaki Besin Kayıpları Üzerine Bir Araştırma, V. Halk Sağlığı Günleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta
 • S. ERDOGAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, Sivas İli Beslenme Kültürü, Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Sempozyumu Sivas
 • AKAR ŞAHİNGÖZ, Superstitions Related with Nutritions in Turkish Culture, 2. Uluslararası Türk Halk Kültürü Ukraine-Kiev
 • S. BULDUK, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, Yemek Fabrikalarına Ait Mönülerin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi III. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Ankara
 • S. BAYKAN, S. AKAR ŞAHİNGÖZ, Çocuktan Çocuğa Eğitimde Kişisel Temizlik Kazanımı İçin Uygulama Örneği, Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı) İstanbul

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Anabilim Dalı Bşk: Konaklama ve Beslenme Kurumları Yönetimi ABD, Tüketici Eğitimi ABD. (2006)(2009 - )
 • Dekan Yrd. Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. (2005)(2008 - )

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Ankara Enleri En İyi Proje Birincilik Ödülü (2019)
 • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2013)
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2013)
 • TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü (2012)
 • Gazi Üniversitesi Yayın Teşvik Ödülü (2012)

Proje

 • Okulöncesi Eğitim Almış ve Almamış İlköğretim Okulu 1.Sınıf Öğrencilerinin Beslenme, Barınma, Giyinme, Aile-Çocuk İlişkisine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (25/2003-03), (Araştırmacı), 2005-2007. (2007) Gazi Üniversitesi

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2018). Ed. Prof. Dr. Atilla AKBABA, Yrd. Doç.Dr. Neslihan ÇETİNAYA, GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ, Doç.Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ "SOSYAL MEDYA VE GASTRONOMİ" Bölümü . Detay Yayınları.
 • (2018). Ed. Prof. Dr. Atilla AKBABA, Yrd. Doç.Dr. Neslihan ÇETİNAYA, GASTRONOMİ VE YİYECEK TARİHİ, Doç.Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ "AKDENİZ DİYETİ" Bölümü . Detay Yayınları.
 • (2018). Ed. Çetin AKKUŞ, Gulizar AKKUŞ, Selected Studies on Rural Tourism and Development, Doç Dr. Semra AKAR ŞAHINGOZ, Arş. Gör. Mehmet KIZILELI, Arş.Gör. Kadir, ÇETIN "Exploring the Tourism Potential of Nallihan Disctrict in Ankara" .
 • Doç.Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ Doç.Dr. Aydın ŞIK. (2015). Konaklama ve Beslenme İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği . Detay Yayınevi.
 • Doç. Dr. Aydın Şık Doç. Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ. (2015). Temel İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi. Detay Yayınevi.
 • Ed. Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson, Sahingoz, Semra . (2015). The Mediterranean Diet an Evidence Approach "The Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) and Nutrition Knowledge". USA. Elsevier, .

Atıf

 • (2012). IX International Congress on the Mediterranean Diet Barcelona, Mediterranean Diet & Childhood Obesity: Scientific Evidence.
 • (2012). Public Health Nutrition, “Validation of a General Nutrition Knowledge Questionnaire in a Turkish Student Sample"
 • (2012). International Journal of Public Health, , “The mediating effect of parents’ educational status on the association between adherence to the Mediterranean diet and childhood obesity: the PANACEA study”
 • (2012). ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICION , Georgina OvandoAsociación del índice de masa corporal y conductas de riesgo en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes mexicanos
 • (2012). Master Degree Course in Public Health, http://hdl.handle.net/10216/63782, “Association between proximity of food retailers to schools and dietary intake habits and nutritional status of adolescents of Porto”
 • (2011). Journal of Pharmacology and Toxicology , ”Pattern of Food Poisoning in Egypt, a Retrospective Study".
 • (2011). Journal of Agriculture and Food Technology, “The Situation Analysis of Food Safety to Formulate Policy of Food Safety Opertional for Food Street Vendors in Malang, Indonesia”.
 • (2011). Internet Journal of Food Safety, , “Isolation of Escherichia Coli from Indigenous Sweet Milk Products In Relation to Public Health Sold at Sweet- Meat Shops of Jalandhar City. Indi”,
 • (2010). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü İlköğretim Anabilim Dalı, Konya., Ü. ATAMAN “Okul Öncesi Beslenme Eğitiminde Çocuktan Çocuğa Eğitim Kullanılması”
 • (2007). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, S. ERSOY, D. ÖNAY, Tüketicilerin Gıda Harcamalarına Yönelik Görüşlerinin Bir İncelemesi
 • (2005). Mesleki Eğitim Dergisi, , S. BULDUK, F. AYTEKİN, Y. DEMİRCİOĞLU “Yiyecek İçecek Hizmeti Veren Otel, Lokanta, Kafeterya Gibi İşletmelerde Çalışan Mutfak Personelinin Hijyen Yönünden Değerlendirilmesi” .
 • (2002). M. ARLI ve Diğerleri, Yiyecek Üretimi

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Mutfak Kültürü ve Besin Antropolojisi (2014-2015 Bahar)
 • Okul Deneyimi
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Beslenme İlkeleri ve Teknolojisi II
 • (Gıda Güvenliği ve Tüketici Eğitimi)
 • Mutfak Kültürü
 • Besin Üretim Sistemleri
 • Ev Teknolojisi
 • Alan Semineri
 • Proje
 • Araştırma Teknikleri
 • (Staj Değerlendirme)
 • Menü Planlama
 • Beslenme İlkeleri ve Teknolojisi I
 • Besin Kimyası
 • Mezuniyet Tezi
 • İş Etüdü
 • Yiyecek Güvenirliğinin Boyutları
 • Değişen Beslenme Şekilleri