Prof. Dr. Semran SAĞLAM

Fen Fakültesi > Fizik

Doktora Tezi:

1,4-Diaminobütan Ligandlı Td-Tipi Konak-Konuk Bileşiklerinin İnfrared ve Raman Spektroskopisi ile İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri  Enstitüsü, Fizik ABD, Danışman:  Prof. Dr. Ziya KANTARCI, Ankara (1999). 

Yüksek Lisans Tezi:

3H -3He Çekirdekleri Arasındaki Bağlama Enerji Farkının Yüksek Asimetrik Potansiyellerle Açıklanması", Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KORU, Ankara-1989.

 

YÖNETİLEN TEZLER

Ü.C. BAŞKÖSE, Yansıtıcı ve Yansıma Önleyici Optik İnce Film Malzemelerin Üretimi Analiz ve Test Süreçleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran-2016.

 

B. CÖMERT, TiO2 İnce Film Gaz Sensörlerin Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Mayıs-2015.


V. BARAN, Czochralski Tekniğiyle Katkısız ve Sb Katkılı Ge Tek Kristallerinin Büyütülmesi ve Elektriksel Krakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Aralık-2013.


F. G. DEMİR, Birleşik Pozitron emisyon ve bilgisayarlı Tomografi Sistemlerinin Kalite Kontrol Testlerinin Uygulanması ve Bulunduğu Ünitenin Zırhlanma Hesapları, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Eylül-2011.


Ü.C. BAŞKÖSE, Rasajilin ve Tuzlarının Moleküler Yapıları ve titreşimsel spektrumlarının Teorik olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (İkinci Danışman: Prof. Dr. Sevgi Bayarı), Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Mayıs-2010.


G. ÖZAT, InGaAs Temelli Güneş Pilli Yapılarının Kusur Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Eylül-2010.


Z. F. ALIKTAN, Metal-Yalıtkan–Yarıyalıtkan (Au/SiO2/n-Si) Yapıların Elektriksel Özelliklerinin I-V ve C-V ölçüm Metotları ile İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran-2009


A. İĞDE, N-Pentylamine Molekülünün  Yapısının ve Titreşimsel Spektrumunun Teorik   Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Kasım-2008.


B. SEYMEN, Metilfenidat Molekünün Moleküler Yapısının ve Titreşimsel Spektrumunun Teorik Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (İkinci Danışman: Prof. Dr. Sevgi Bayarı), Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Şubat-2008.


H.F. ÜSTÜNDAĞ, Histamin ve Serotonin (5-HT) Molekullerinin Titreşim Spektrumlarının  Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (İkinci Danışman: Prof. Dr. Sevgi Bayarı), Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran-2005.


H. BOĞAZ, Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2-xSmxCu3Oy Süperiletkenlerin Elektriksel Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknoloiler ABD, Haziran-2006.


A. R. DÖNER, 2,5- Methylaniline ile Halojenli Komplexlerin Infrared Spektroskopi ile   İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Şubat-2006.

Phd. Thesis

1,4-Diaminobütan Ligandlı Td-Tipi Konak-Konuk Bileşiklerinin İnfrared ve Raman Spektroskopisi ile İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri  Enstitüsü, Fizik ABD, Danışman:  Prof. Dr. Ziya KANTARCI, Ankara (1999). 

Msc. Thesis:

3H -3He Çekirdekleri Arasındaki Bağlama Enerji Farkının Yüksek Asimetrik Potansiyellerle Açıklanması", Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KORU, Ankara-1989.

 

Managed Thesis

Ü.C. BAŞKÖSE, Yansıtıcı ve Yansıma Önleyici Optik İnce Film Malzemelerin Üretimi Analiz ve Test Süreçleri, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran-2016.

 

B. CÖMERT, TiO2 İnce Film Gaz Sensörlerin Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Mayıs-2015.


V. BARAN, Czochralski Tekniğiyle Katkısız ve Sb Katkılı Ge Tek Kristallerinin Büyütülmesi ve Elektriksel Krakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Aralık-2013.


F. G. DEMİR, Birleşik Pozitron emisyon ve bilgisayarlı Tomografi Sistemlerinin Kalite Kontrol Testlerinin Uygulanması ve Bulunduğu Ünitenin Zırhlanma Hesapları, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Eylül-2011.


Ü.C. BAŞKÖSE, Rasajilin ve Tuzlarının Moleküler Yapıları ve titreşimsel spektrumlarının Teorik olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (İkinci Danışman: Prof. Dr. Sevgi Bayarı), Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Mayıs-2010.


G. ÖZAT, InGaAs Temelli Güneş Pilli Yapılarının Kusur Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Eylül-2010.


Z. F. ALIKTAN, Metal-Yalıtkan–Yarıyalıtkan (Au/SiO2/n-Si) Yapıların Elektriksel Özelliklerinin I-V ve C-V ölçüm Metotları ile İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran-2009


A. İĞDE, N-Pentylamine Molekülünün  Yapısının ve Titreşimsel Spektrumunun Teorik   Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Kasım-2008.


B. SEYMEN, Metilfenidat Molekünün Moleküler Yapısının ve Titreşimsel Spektrumunun Teorik Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (İkinci Danışman: Prof. Dr. Sevgi Bayarı), Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Şubat-2008.


H.F. ÜSTÜNDAĞ, Histamin ve Serotonin (5-HT) Molekullerinin Titreşim Spektrumlarının  Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi (İkinci Danışman: Prof. Dr. Sevgi Bayarı), Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Haziran-2005.


H. BOĞAZ, Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2-xSmxCu3Oy Süperiletkenlerin Elektriksel Karakterizasyonu, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknoloiler ABD, Haziran-2006.


A. R. DÖNER, 2,5- Methylaniline ile Halojenli Komplexlerin Infrared Spektroskopi ile   İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik ABD, Şubat-2006.