Prof. Dr. Semran SAĞLAM

Fen Fakültesi > Fizik

  • Araştırmacı, Fotonik Araştırma Merkezi,  Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma Projesi, No: 2011K120290, 2011-2014.
  • Proje Yürütücüsü, Metilfenidat (Methylphenidate) molekülünün titreşimsel spektroskopi ve kuantum mekaniksel hesaplama yöntemleri ile moleküler  ve titreşim özeliklerinin belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: 05/2007-22, 2007-2008.
  • Araştırmacı, İleri Araştırma ve Eğitim Programı, Devlet Planlama Teşkilatı Araştırma ProjesiNo: 2001K120590, 2001-2007.