Doç. Dr. S. Selcen Babaoğlu Aydaş

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Lisans

  • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi, İstanbul, 1999.

Yüksek Lisans

  • "Türkiye' de yetişen bazı Alyssum (Brassicaceae) türlerinin moleküler analizleri"

    Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002.

Doktora

  • "Doku kültüründe yetiştirilen Alyssum corsicum (Brassicaceae) bitkisinde nikel birikiminin belirlenmesi ve moleküler analizi"

    Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2008.

Doğum Yeri

  • 05.11.1977
  • Kahramanmaraş/Elbistan

Yabancı Diller

  • İleri seviyede ingilizce (KPDS:81, UDS:82)