Doç. Dr. Seçil Nemli

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Implant Retained Auricular Prostheses A 3year Follow Up Report., ITI World Symposium New York City
 • Bal BT, Yılmaz H, Aydın C, Karakoca S, Yılmaz S, Cytotoxic effects of different denture base materials on L929 mouse fibroblasts, 32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association Pecs
 • Aydin C, Karakoca S, İmplant Destekli Burun Protezi Vaka Sunumu, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 15. Bilimsel Toplantısı Ankara
 • Karakoca S, Yilmaz H, The effect of surface treatments on surface roughness, phase changesbiaxial flexural strength of three zirconia ceramics, 32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association Pecs
 • Bal BT, Yılmaz H, Aydın C, Karakoca S, Yılmaz S, In vitro cytotoxicity of maxillofacial silicone elastomers: Effect of accelerated aging, 32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association Pecs
 • Bal BT, Yılmaz H, Aydın C, Karakoca S, Yılmaz S, In vivo biocompability of maxillofacial silicone elastomers implanted into the subcutaneous connective tissue of rats., 32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association Pecs
 • Aydin C, Karakoca S, Yilmaz H, Bal BT., Evaluation of bone-anchored implant retained finger prostheses., The 4th Annual Conference of International Anaplastology Association Paris
 • Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT., Survival times and complications of implant-retained extraoral prostheses., The 24th Annual Conference of International Anaplastology Association Paris
 • Karakoca Nemli S, Aydin C, Yılmaz H, Sarısoy S., Implant-retained orbital prostheses: implant survival and patient satisfaction., 15th Congress of the Balkan Stomatological Society Greece
 • Karakoca Nemli S, Yılmaz H, Aydin C, Turhan Bal B., Thermal compatibility of different Y-TZP core materials and veneering ceramics., 88th General session and exhibition of IADR Barcelona

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi İstanbul(2013)
 • TDB 19. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ ANKARA(2012)

Dersler ve Tez Yönetme

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • TÜBİTAK - Almanya (DFG) Avrupa Bilimsel Değişim Burs Programı (Şubat 2011) - (Mayıs 2011)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Aydin C, Nemli SK, Yilmaz H. (2013). Esthetic, functional, and prosthetic outcomes with implant-retained finger prostheses.. Prosthet Orthot Int, 37(2)(168-174).
 • Karakoca Nemli S, Aydin C, Yilmaz H, Turhan Bal, Kasko Arıcı Y (2013). Quality of life of patients with implantretained maxillofacial prostheses: A prospective and retrospective study.. J Prosthet Dent, 109(1)(44-52).
 • Boynueğri AD, Karakoca Nemli S, Kasko Arıcı Y. (2013). Significance of keratinized mucosa around dental implants: a prospective comparative study. . Clin Oral Impl Res, 11(111).
 • Karakoca Nemli S, Aydin C, Yilmaz H, Sarısoy Ş. (2012). Stability measurements of craniofacial implants by means of resonance frequency analysis: 1-year clinical pilot study. . J Oral Maxillofac Implants, 27(1)(187-193).
 • Boynueğri AD, Yalım M, Karakoca Nemli S, Ergüder I, Gökalp P. (2012). Effect of different localizations of microgap on clinical parameters and inflammatory cytokines in peri-implant crevicular fluid: a prospective comparative study. . Clin Oral Investig, 16(2)(353-361).
 • Nemli SK, Yilmaz H, Aydin C, Bal BT, Tıraş T (2012). Effect of fatigue on fracture toughness and phase transformation of Y-TZP ceramics by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. . J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 100B(2)(416–424.).
 • Nemli SK, S. Wolfart S. Reich S. (2012). InLab and Cerec Connect: Virtual Contacts in Maximum Intercuspation Compared with Original Contacts - An In Vitro Study. . Int J Comput Dent, 15 (1)( 5-31).
 • Caglar A, Bal BT, Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Sarisoy S. (2011). Three-dimensional finite element analysis of titanium and yttrium-stabilized zirconium dioxide abutments and implants. . Int J Oral Maxillofac Implants, 26(961-969).
 • Karakoca-Nemli S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT. (2011). A method for fabricating an implant-retained orbital prosthesis using the existing prosthesis. . J Prosthodont, 20(583-586).
 • Yilmaz H, Nemli SK, Aydin C, Bal BT, Tıraş T. (2011). Effect of fatigue on biaxial flexural strength of bilayered porcelain/zirconia (Y-TZP) dental ceramics. . Dent Mater, 27(786-795 ).
 • Karakoca Nemli S, Aydin C, Yilmaz H, Turhan Bal. (2011). A method for fabricating an implant-retained orbital prosthesis using the existing prosthesis. . J Prosthodont. , 20(7)(583-586).
 • Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT. (2010). Radiation-induced leiomyosarcoma of the maxillofacial region: facial reconstruction with implant-retained prosthesis.. J Craniofac Surg, 21(26226-6).
 • Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT. (2010). Retrospective study of treatment outcomes with implant-retained extraoral prostheses: survival rates and prosthetic complications.. J Prosthet Dent, 103(118-126).
 • Karakoca Nemli S, Aydin C, Yilmaz H, Sarısoy Ş, Kaşko Y. (2010). Retrospective study of implant-retained orbital prostheses: implant survival and patient satisfaction.. J Craniofac Surg, 21(1178-1183).
 • Bal BT, Yilmaz H, Aydin C, Karakoca S, Yilmaz S (2009). In vitro cytotoxicity of maxillofacial silicone elastomers: effect of accelerated aging. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 89(1)(122-126).
 • Bal BT, Yilmaz H, Aydin C, Karakoca S, Tokman B. (2009). Histopathologic study of rat connective tissue responses to maxillofacial silicone elastomers. J Mater Sci Mater Med, 1901(1907).
 • Karakoca S, Yilmaz H. (2009). Influence of surface treatments on surface roughness, phase transformation, and biaxial flexural strength of Y-TZP ceramics.. J Biomed Mater Res B Appl Biomater., 91(2)(930-937).
 • Karakoca S, Ersu B. (2009). Attaching a midfacial prosthesis to eyeglass frames using a precision attachment.. j prosthet dent, 102(4)(264-265).
 • Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Korkmaz T (2008). An Impression Technique for Implant Retained Orbital Prostheses.. J Prosthet Dent, 100(52 55).
 • Aydin C, Karakoca S, Yilmaz H, Yilmaz C, Yamalik K (2008). The Use of Dental Implants to Retain Thumb Prostheses: A Short term Evaluation of 2 Cases. Int J Prosthodont, 21(138 140).
 • Aydin C, Karakoca S, Yilmaz H, Yilmaz C (2008). ImplantRetained Auricular Prostheses: An Assessment of Implant SuccessProsthetic Complications.. Int J Prosthodont, 21(151 154).
 • Karakoca S, Aydin C, Yilmaz H, Bal BT (2008). Survival ratesperi implant soft tissue evaluation of extraoral implants over a mean follow up period of 3 years. J Prosthet Dent, 100(458 464).
 • Aydin C, Karakoca S, Yilmaz H (2007). Implant retained digital prostheses with customdesigned attachments: a clinical report. J Prosthet Dent, 97(191 195).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Aydin C, Delilbaşi E, Yilmaz H, Karakoca S, Bal BT (2008). Reconstruction of total maxillectomy defect with implant retained obturator prosthesis. N Y State Dent J. 2007 Nov;73(6):3841., 73(38 41).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Karakoca Nemli S, Yilmaz H, Turhan Bal B. (2011). Değişik Zirkonya Altyapılar ve Kaplama Porselenleri Arasındaki Isısal Uyumluluk. . Gazi Üni. Diş Hek Fak Der, 28(87-92).
 • Karakoca Nemli S, Aydin C, Yilmaz H, Turhan Bal B, Kaşko Arıcı Y. (2011). İmplant Destekli Burun Protezlerinde İmplant Başarısının ve Yumuşak Doku Sağlığının Değerlendirilmesi.. Gazi Üni Diş Hek Fak Der., 28(59-67).
 • Pehlivan N, Karakoca Nemli S, Karacaer Ö. (2011). Çene Yüz Protezleri ve Ekstraoral İmplantlar. . Gazi Üni Diş Hek Fak Der., 28(123-129).
 • Boynueğri D, Karakoca Nemli S, Yalım M (2011). Dental implantlar çevresinde kemik oluşumunda mikro boşluğun önemi. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, Supplement: 4(9-14).
 • Karakoca Nemli S, Çağlar A, Sarısoy Ş. (2010). İmplant destekli kulak protezinde doku uyumunun sağlanması: olgu sunumu . Gazi Üni. Diş Hek Fak Der. , 27(201-206).
 • Bankoğlu M, Karakoca S. (2010). İntraoral implant planlamasında üç boyutlu görüntüleme tekniklerinin kullanımı. . ADO Klinik Bilimler Dergisi., 4(564-573).
 • Karakoca Nemli S, Turhan Bal B, Yilmaz H, Aydin C, Yılmaz Ş. (2010). Hipoalerjenik ve geleneksel protez kaide materyallerinin L-929 fare fibroblastları üzerindeki sitotoksisitelerinin in vitro olarak incelenmesi.. ADO Klinik Bilimler Dergisi., 4(574-580).
 • Karakoca S, Boynueğri D. (2010). Dişsiz Alt Çeneye Uygulanan 4 İmplant Destekli Bar Tutuculu Hareketli Protezlerde Komplikasyonların ve hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi.. ADO Klinik Bilimler Dergisi. , 4(581-589).
 • Karakoca S, Boynueğri D, Yalım M. (2010). Dişsiz Alt Çenede İmplant Destekli Hareketli Protez Uygulamaları: 4 Olgu Bildirimi.. Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 16(274-281).
 • Bankoğlu M, Karakoca S. (2010). İntraoral implant destekli çene-yüz protezleri.. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 3(466-473).
 • Boynueğri D, Karakoca S, Ertem G (2008). İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Cerrahi Plak Seçimi: İki Olgu Bildirimi. ADO Klinik Bilimler Dergisi, 2(123 126).
 • Bal B. T, Öztürk E, Karakoca S (2007). Maksillofasiyal Protezlerin Yapımında Kullanılan Materyallerdeki Gelişmeler. ADO Klinik Bilimler Dergisi. 2007;1:6368., 1(63 68).
 • Karakoca S, Yılmaz H (2006). Zirkonyum ve Sabit Protezlerde Kullanımı.. Atatürk Ü. Dişhek. Fak. Derg, supply(36 44).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Sinüs tabanı yükseltme teknikleri ile atrofik posterior maksillaya yerleştirilen iki farklı implantın stres dağılımının üç boyutlu sonlu elemanlar analizi ile değerlendirilmesi (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Dinamik yüklemenin, değişik Y-TZP alt yapılarda kırılma tokluğuna ve faz değişimine etkisi (2009) Gazi Üniversitesi
 • Dinamik yüklemenin, farklı porselen/Y-TZP altyapı seramik sistemlerinin iki eksenli bükülme dayanıklılığına etkisi (2009) Gazi Üniversitesi
 • Değişik Y-TZP altyapılar ve kaplama porselenleri arasındaki ısısal uyumluluk (2009) Gazi Üniversitesi
 • Yaşlandırma işleminin farklı silikon elastomerlerinin sitotoksisitelerine etkisi (2007) Gazi Üniversitesi
 • Zirkonyum esaslı 3 farklı tüm porselen sisteminde, yüzey işlemlerinin, ortalama yüzey pürüzlülüğüne ve bükülme dayanıklılığına etkisinin araştırılması ve X-ray difraktometre yüzey analizleri ile incelenerek değerlendirilmesi. (2006) Gazi Üniversitesi