Prof. Dr. Sebahat Erdoğan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Selin Gürel, Sebahat Erdoğan, 2016. Optimum koşullarda stiren/metilmetakrilat kopolimeri ile nanokompozit üretimi ve karakterizasyonu, VI. Ulusal Polimer Bilimi ve Teknoloji Kongresi Hacettepe Üniversitesi
 • Dilek Koç, Hussen Adeb Abas Oujı, Ayla Altınten, Sebahat Erdoğan, 2012. Polistiren / çinko oksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-10, 2012. POSTER Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Proses Kontrol (2016-2017 Güz)
 • Kütle Aktarımı 1 (2015-2016 Bahar)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Sebahat Erdoğan, Ferda Mutlu, Niyazi Alper Tapan, Ayşe Sarımeşeli Paçacı. (2014). Kimya Mühendisliğinde Temel İlkeler ve Hesaplamalar, (Çevrilen kitap: Basic Principles and calculations in Chemical Engineering,D.Himmelblau, J.B.Riggs, 8th Edition).. Türkiye. nobel.
 • Sebahat Erdoğan, Niyazi Alper Tapan. (2012). Proses Dinamiği ve Kontrolü(Çevrilen kitap; Process Dynamics and Control,Seborg/Edgar/Melichamp/Doyle,). Proses Kontrol Türkiye. nobel.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Vural İ.H., Altınten A., Hapoğlu H., Erdoğan S., Alpbaz M. (2015). 1. Application of pH Control to a Tubular Flow Reactor. Chinese Journal of Chemical Engineering, , 23(154-161).
 • S. Ahioğlu, A. Altinten , S. Ertunç , S. Erdoğan and H. Hapoğoğlu (2013). Fuzzy Control with Genetic Algorithm in a Batch Bioreactor. Applied Biochemistry and Biotechnology, Volume 171, Issue 8 (2201-2219).
 • Çamkerten R., Erdoğan S., Altınten A., Alpbaz M., (2012). Improvement in properties of nanocomposite materials by temperature control. Indian Journal of Chemical Technology, , 19(3), (185-190).
 • Altınten A., Altındal S., Erdoğan S., Hapoğlu H. (2011). Yarı-Kesikli Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Genetik Algoritma ile Bulanık Kontrolu. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, ., 26(3)((613-621)).
 • Altınten A., Karakurt S.,Erdoğan S.,Alpbaz M., (2010). Application of self-tuning PID control with genetic algorithm to semi-batch polystyrene reactor. Indian Journal of Chemical Technology, Vol:17,No:5(356-365).
 • Altınten A.,Ketevanlıoğlu F.,Erdoğan S.,Hapoğlu H., Alpbaz M., (2008). Self-tuning PID control of jacketed batch polystyrene reactor using genetic algorithm. Chem. Eng. Journal, Vol:138, (490-497).
 • Altınten A.,Erdoğan S.,Hapoğlu H.,Aliev F.,Alpbaz M., (2006). Application of fuzzy control method with genetic algorithm to a polymerization reactor at constant set-point . Chem. Eng. Res.and Design,, 84(A11)(1012-1018).
 • Altınten A., Erdoğan S., Alioğlu F., Hapoğlu H., Alpbaz M., (2004). Application of Adaptive PID Control with Genetic Algorithm to a Polymerization Reactor. Chemical Engineering Communications, , 191(9),(1158-1172).
 • Arın G., Erdoğan S., (2003). The investigation of effect of chain transfer agent in polymerization reactors. Energy Education Science and Technology,, 11(7-18).
 • Erdoğan S., Alpbaz M. and Karagöz A.R., (2002). The effect of operational conditions on the performance of Batch Polymerization Reactor Control. Chemical Engineering Journal, 86, ( 259-268).
 • Özkan G.,Ozen S.,Erdogan S.,Hapoğlu H., Alpbaz M., (2001). Nonlinear control of polymerization reactor . Computers and Chemical Engineering, Vol:25, No:4-6(, 757-763 ).
 • Altınten A., Erdoğan S., (2000). Tracking Performace of Control Methods. Chemical Engineering Communications, , Vol. 181(21-36).
 • Yüce S., Hasaltun A., Erdoğan S. and Alpbaz M. (1999). Temperature Control of a Batch Polymerization Reactor. 14. Chem. Eng. Res. And Design (IChemE), 77, Part A( 413-420, ).