Prof. Dr. Seyit Çıtaker

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Citaker S, Başar S, Kafa N, Özer H, Selek HY., 2013. Total diz artroplastisi uygulanan hastalaarda aktif düz bacak kaldırma zamanı fonksiyonel düzeyi belirler mi?, 4.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Başar S, Çıtaker S, Kafa K N, Öztürk BY, Özer M, Kanatlı U., 2013. Semptomatik atravmatik rotator manşet yırtığı olan hastalarda klinik bulgular ağrının şiddetini değiştirir mi?, 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Kafa N, Başar S, Çıtaker S, Güzel NA, Özer H, Selek HY., 2013. Diz artroplastisi yapılmış hastaların cerrahi öncesi ve sonrası solunum fonksiyon testlerinin karşılaştırılması., 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Kafa K N, Yazıcı G, Çıtaker N, Gündüz AG, Başar S., 2013. İki nokta diskriminasyon duyu testinin uygulama yönü önemli mi? Pilot çalışma, 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Denizli
 • Kafa N, Çıtaker S, Güney H, Kaya D, Tuna Z, Güzel NA, Yetkin İ., 2013. Diyabetli hastalarda ayak tabanı duyu değerlendirmesi hangi bölgelerden yapılmalı?, 49. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya
 • Çıtaker S, Kafa N, GÜney H, Kaya D, Tuna Z, Güzel NA, Yetkin İ., 2013. Diyabetli hastalarda alt ekstremite fonksiyonel aktivitesi ile ayak taban duyusunun ilişkisi., 49. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya
 • Citaker S, Basar S, Kafa N, Özer H, Selek HY., 2013. Relationship between Tibialis Anterior muscle strength and functional activity level in patients with end- stage gonarthrosis. , 14th EFORT Congress İstanbul
 • Ozer H, Selek HY, Kafa N, Citaker S, Basar N., 2013. Does perceived pain while imagining the activity reliable? , 14 th EFORT Congress İstanbul
 • Selek HY, Ozer H, Citaker S, Basar S, Kafa N., 2013. Which preoperative factors predict postoperative early stage functional level after total knee arthroplasty., 14 th EFORT Congress İstanbul
 • Kafa N, Citaker S, Basar S, Ozer H, Selek HY, Kafa B., 2013. Effects of obesity on functional performance in patients with total knee arthroplasty., 14 th EFORT Congress İstanbul
 • Çıtaker S, Kafa N, Tuna Z, Güney H, Kaya D, Çakır Ö, Çamcı E, Atalay-Güzel N, Yakut Y, Yetkin İ, 2012. Diyabetik nöropatili hastalarda tek ayak üzerinde dengede durma ile ayak taban duyusunun ilişkisi, 48. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya
 • Çıtaker S, Kafa N, Tuna Z, Güney H, Kaya D, Atalay-Güzel N, Yakut Y, Yetkin İ, 2012. Fluidoterapi uygulamasının diyabetik nöropatili hastalarda ayak taban duyusu ve gözler kapalı tek ayak üzerinde dengede durma süresine etkisi, 48. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya
 • Kafa N, Çıtaker S, S Başar, Selek HY, Özer H, Turanlı S, 2012. Gonartrozlu hastalarda fonksiyonel düzeyin ağrı ve alt ekstremite kas kuvveti ile ilişkisi, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Başar S, Kafa N, Çıtaker S, Selek HY, Özer H, Turanlı S, 2012. Total diz artroplastisi ile alt ekstremite esnekliği değişiyor mu?, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Güney H, Kaya D, Çıtaker S, Yüksel İ, Yetkin İ, Doral MN, 2012. Diyabetik ayakta eklem pozisyon hissi ve kas kuvveti, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Çıtaker S, Yuksel İ, Kaya D, Çağlar Ö, Atilla B, 2012. Total diz artroplastili hastalarda erken ddönem quadriceps femoris kasına elektromyografik biyogeribildirim uygulamanın rehabilitasyon sonuçlarına etkisi., XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Çıtaker S, Başar S, Kafa N, Selek HY, Özer H, Turanlı S, 2012. İleri derecede gonartrozlu hastalarda femur bowing açısı ve quadriceps çekme açısının fonksiyonel aktivite düzeyi ile ilişkisi (pilot çalışma), XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Başar S, Çıtaker S, Kafa N, Özer M, Kanatlı U, Bölükbaşı S, 2012. Bankart lezyonu olan hastalarda skapular hareketlilik sonuçları, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Başar S, Çıtaker S, Kafa N, Yıldırım A, Taşkesen A, Kanatlı U, Bölükbaşı S, 2012. Rotator manşet yırtığı olan hastalarda kavrama kuvveti üst ekstremite kuvvetini öngörür mü?, XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi Nevşehir
 • Çıtaker S, Düzgün İ, Güzel NA, Kaya D. , 2011. Gorham hastalıklı olguda şilotoraks sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon sonuçları, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya
 • Çamcı E, Çınar Ö, Tuna Z, Karataş N, Çıtaker S, 2011. Ayak tabanında bölgelere göre hafif dokunma, iki nokta ayrımı ve vibrasyon duyu eşikleri, XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya
 • Çıtaker S, Bakar Y, Kaya D, Düzgün İ., 2011. Lip Ödemli Olguda Kinesio Bantlamanın Etkisi, I. Ulusal Fizyoterapi Ortopedi Ortak Sempozyumu Antalya
 • Düzgün İ, Çıtaker S, Güzel NA, Kaya D, Çamcı E, Baltacı GY., 2011. Gorham sendromlu olguda chylothorax cerrahisi sonrası manual tedavi ve egzersizin skapula hareketleri üzerine etkisi: Vaka raporu , I. Ulusal Fizyoterapi Ortopedi Ortak Sempozyumu Antalya
 • Çıtaker S, Gündüz Güçlü A, Nazlıel B, İrkeç C, Kaya D, Başar S., 2011. Multipl Sklerozlu Hastalarda Fonksiyonel Düzey İle İlişkili Parametreler , 3. Ulusal Fizyotereapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Karataş N, Tuna Z, Çınar Ö, Çamcı E, Çıtaker S, 2011. Sağlıklı Bireylerde Tek Ayak Üzerinde Dengede Durma Süresine Göre Ayak Taban Duyularının Karşılaştırılması, 3. Ulusal Fizyotereapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Çınar Ö, Çamcı E, Karataş N, Tuna Z, Çıtaker S., 2011. Sağlıklı Bayanlarda Ayakta Durma Dengesini Öngören Ayak Taban Duyusunun Belirlenmesi, 3. Ulusal Fizyotereapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Tuna Z, Karataş N, Çamcı E, Çınar Ö, Çıtaker S, 2011. Ayak Tabanı Hafif Dokunma ve Vibrasyon Duyusunun Fonksiyonel Denge ile İlişkisi, 3. Ulusal Fizyotereapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Çamcı E, Çınar Ö, Tuna Z, Karataş N, Çıtaker S, 2011. Ayak tabanında bölgelere göre hafif dokunma, iki nokta ayrımı ve vibrasyon duyu eşikleri, 3. Ulusal Fizyotereapi ve Rehabilitasyon Kongresi İstanbul
 • Yuksel I, Sertoglu AE, Guvendik GI, Citaker S, Atay OA , 2010. Does kinesiotaping provide additional benefit to the treatment of patellofemoral pain syndrome?, APTA Combined Sections Meeting Orthopaedic Section San Diego, Amerika
 • Çıtaker S, Güçlü Gündüz A, Boşnak Güçlü M, Kaya D, Nazlıel B, İrkeç C., 2010. Multiple sklerozlu hastalarda el ve ayak duyu kaybı, 13. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Hatay
 • Yuksel I, Citaker S, Kaya D, Tugay N, Guvendik GI, Atilla B, Tokgozoglu M. , 2008. Correlation between postural balance, muscle strength, pain and hip function in patients with osteoarthritis before and after total hip arthroplasty: a prospective controlled follow-up study, World Congress on Osteoarthritis İtalya
 • Çıtaker S, Kaya D, Güvendik G.İ, Akarcalı İ. , 2007. İleri Derecede Kalça Dejeneratif Artritli Hastaların Alt Ekstremite Kas Kuvvetlerinin Denge ile İlişkisi, 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Tarsuslu T, Çıtaker S, Sürenkök Ö, Ergun N., 2007. Dansçılarda Ağrı Yaşam Kalitesini Etkiliyor mu?, 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Yüksel İ, Çıtaker S, Kaya D, Güvendik G.İ, Atilla B., 2007. İleri Derecede Kalça Dejeneratif Artritli Hastaların Denge ve Alt Ekstremite Kas Kuvvetlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması, 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Çıtaker S, Tarsuslu T, Sürenkök Ö, Kayıhan H., 2007. Fizyoterapistleri Lisans Eğitimine Bakışı, 1. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Ankara
 • Tugay N, Güvendik G. İ, Çıtaker S, Kaya D, Yüksel İ, Atilla B. , 2006. Gonartroz ve Koksartrozda Ağrı Şiddeti ile Yaşam Kalitesi Sonuçlarının Karşılaştırılması, XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu İstanbul
 • Kaya D, Özkan H, Özdağ F, Yıldız Y, Çıtaker S, Akarcalı İ., 2006. Ön Diz Ağrılı Hastaların Tedavisinde Patellar Bantlama Eşliğinde Yapılan Egzersiz Programının Kas Kuvveti EMG Aktiviteleri ve Q Açısı Üzerine Etkisi, XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu İstanbul
 • Çıtaker S, Kaya D, Tugay N, Yüksel İ, Atilla B, Tokgözoğlu M, İmamecioglu A.R., 2006. Total Kalça Artroplastisinin Yürüyüşün Zaman – Mesafe Karakteristiklerine Etkisi, XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu İstanbul
 • Akarcalı İ, Çıtaker S, Kaya D, Güvendik G, Atilla B, Tokgözoğlu M. , 2006. Bilateral Total Diz Protezli Hastaların Denge, Kas Kuvveti ve Diz Fonksiyonları Açısından Bilateral Dejeneratif Osteoartritli ve Sağlıklı Olgularla Karşılaştırılması, VIII. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi Aydın
 • Çıtaker S, Tuğay N, Kaya D, Tuğay U, Akarcalı İ., 2004. İleri Derecede Dejeneratif Kalça Artritinin Yürüyüşün Zaman-mesafe Karakteristikleri Üzerine Etkisi, X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Antalya
 • Tuğay N, Çıtaker S, Kaya D, Akarcalı İ, Tuğay U., 2004. Total Kalça Artroplastili Hastalarda Obezitenin Postoperatif Erken Dönem Fonksiyonel Aktiviteler Üzerine Etkisi, X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu Antalya
 • Cavlak U, Yagci N, Tuncay A, Citaker S., 2004. Evaluation of Upper Extremity Motor Performance in Mentally Retarded Subjets, 13th Balkan Sports Medicine Congress Yunanistan
 • Ekici G, Cavlak U, Taşkıran H, Çıtaker S. , 2002. Comparison of the effects of connective tissue manipulation, EMG biofeedback and placebo EMG biofeedback on patients with tension type headache, 3rd World Congress in Neurological Rehabilitation İtalya
 • Ekici G, Taşkıran H, Çıtaker S., 2001. The Effectiveness and Comparation Tissue Manipulation and EMG Biofeedback in the Treatment of Tension Type Headache, 2nd. World Congress of World Institute of Pain İstanbul
 • Çıtaker S, Taşkıran H, Ekici G., 2001. The Effectiveness and Comparation of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation and Mobilization Techniques in the Threatment of Shoulder Impingement Syndrome, 2nd. World Congress of World Institute of Pain İstanbul
 • Ekici G, Cavlak U, Çıtaker S. , 2001. Fizyoterapi Uygulanan Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olan Hastalarda Ağrı ile Depresyon Düzeyi Arsındaki İlişkinin İncelenmesi, 40. Yıl Fizyoterapi-Rehabilitasyon Kongresi Antalya
 • Kafa N, Citaker S, Basar S, Ozer H, Selek HY, Kafa N., 1960. Goniometric Measurements of Extension in Total Knee Arthroplasty Patients: in Different Body positions , 14 th EFORT Congress İstanbul

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Total diz artroplastileri ve hızlandırılmış rehabilitasyon: ağrı ve kas kuvveti. I. Ulusal Fizyoterapi-Ortopedi Ortak Sempozyumu - Antalya(2011)
 • Yumuşak doku yaralanmalarında kanıta dayalı fizyoterapi. 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - İstanbul(2011)
 • Postoperatif omuz rehabilitasyonu. Fizyoterapide Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu - Ankara(2010)
 • FTR'de deneysel çalışma 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - İzmir(2009)
 • Total kalça protezi ve diz protezinde fizik tedavi XX. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi - Ankara(2007)
 • Multiple travmalı hastalarda rehabilitasyon. XIX. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi - Antalya(2005)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Sosyal Komite Üyeliği I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi - Ankara(2007)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Müdür Yardımcısı (2010)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Kinesiotape uygulamasının deri dokusuna etkilerinin histolojik olarak incelenmesi (2013)

Dersler

 • Ortopedik Rehabilitasyon (2011-2012 )
 • Masaj, Mobilizasyon, Manipulasyon Teknikleri I (2011-2012)
 • Masaj, Mobilizasyon, Manipulasyon Teknikleri II (2011-2012)

Yabancı Dil

 • 2007 / 70

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2012). BMC Musculoskeletal Disorders, Early intervention for adolescents with Patellofemoral Pain Syndrome - a pragmatic cluster randomised controlled trial.
 • (2011). Arthritis Rheum, The relationship of vibratory perception with dynamic joint loading, radiographic severity, and pain in knee osteoarthritis.
 • (2011). ConScientiae Saúde, Vastus Medialis Obliquus Atrophy Does It Exist in Patellofemoral Pain Syndrome?
 • (2011). Am J Sports Med, Vastus Medialis Obliquus Atrophy Does It Exist in Patellofemoral Pain Syndrome?
 • (2010). Clinical Rehabilitation, Comparison of The Mobilization and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Methods in the Treatment of Shoulder İmpingement Syndrome.
 • (2009). Manual Therapy, Comparison of The Mobilization and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Methods in the Treatment of Shoulder İmpingement Syndrome.
 • (2009). J Rehabil Med, Comparison of The Mobilization and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Methods in the Treatment of Shoulder İmpingement Syndrome.
 • (2009). Clin Orthop Relat Res, Does regional anesthesia improve outcome after total knee arthroplasty?
 • (2007). Fisioterapia em Movimento, Comparison of The Mobilization and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Methods in the Treatment of Shoulder İmpingement Syndrome.
 • (2006). Physical therapy reviews, Comparison of The Mobilization and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Methods in the Treatment of Shoulder İmpingement Syndrome.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Guney H, Kaya D, Citaker S, Kafa N, Yosmaoglu B, Yetkin I, Yuksel I, Doral MN (2013). Is there any loss of ankle proprioception in diabetic patients without neuropathy? . Isokinetics and Exercise Science, 21(317-323).
 • Guclu-Gunduz A, Citaker S, Irkec C, Nazliel B, Batur-Caglayan HZ. (2013). The effects of pilates on balance, mobility and strength in patients with multiple sclerosis. . NeuroRehabilitation,
 • Citaker S, Guclu-Gunduz A, Yazici G, Bayraktar D, Nazliel B, Irkec C. (2013). Relationship between lower extremity isometric muscle strength and standing balance in patients with multiple sclerosis. . NeuroRehabilitation,
 • Arzu Guclu Gunduz, Seyit Citaker, Bijen Nazliel, Ceyla Irkec (2012). Upper extremity function and its relation with hand sensation and upper extremity strength in patients with multiple sclerosis. Neurorehabilitation, 30(1-6).
 • Kaya D, Doral MN, Nyland J, Toprak U, Turhan E, Donmez G, Citaker S, Atay OA, Callaghan MJ (2012). Proprioception level after endoscopically guided percutaneous Achilles tendon. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc,
 • Kaya D, Citaker S, Kerimoglu U, Atay OA, Nyland J, Callaghan M, Yakut Y, Yuksel I, Doral MN. (2011). Women with patellofemoral pain syndrome have quadriceps femoris volume and strength deficiency. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, 15(242-247).
 • Citaker S, Gunduz AG, Guclu MB, Nazliel B, Irkec C, Kaya D. (2011). Relationship between foot sensation and standing balance in patients with multiple sclerosis. Gait Posture, 34(275-278).
 • Kaya D, Atay OA, Callaghan MJ, Cil A, Cağlar O, Citaker S, Yuksel I, Doral MN. (2009). Hallux valgus in patients with patellofemoral pain syndrome. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 17(1364-1367).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Kaya D, Yüksel I, Callaghan MJ, Güney H, Atay OA, Citaker S, Huri G, Bilge O, Doral MN. (2013). High Voltage Pulsed Galvanic Stimulation adjunct to rehabilitation program for Patellofemoral Pain Syndrome: A prospective randomized controlled trial. . Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(1-8).
 • Citaker S, Kaya D, Yuksel I, Yosmaoglu B, Nyland J, Atay OA, Doral MN. (2011). Static Balance in Patients With Patellofemoral Pain Syndrome. Sports Health: A Multidisciplinary Approach, 3(524-527).
 • Defne Kaya, İnci Yüksel, Seyit Çıtaker, Gazi Huri, Hande Güney, Onur Bilge,Gürhan Dönmez, Özgür Ahmet Atay, Mahmut Nedim Doral. (2010). Patellofemoral ağrı sendromunda eksentrik koordinasyon, işlevsel dayanıklılık ve kas kuvvetinin değerlendirilmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(108-116).
 • Tugay N, Sarıcaoglu F, Satilmis T, Aypar U, Akarcali I, Citaker S, Tugay U, Atilla B, Tokgozoglu M. (2006). Single-injection femoral nerve block. Effects on the independence level in functional activities in the early postoperative period in patients with total knee arthroplasty. Neurosciences, 3(175-9).
 • Citaker S, Taskiran H, Akdur H, Arabaci UO, Ekici G. (2005). Comparison of The Mobilization and Proprioceptive Neuromuscular Facilitation Methods in the Treatment of Shoulder İmpingement Syndrome. The Pain Clinic, 2(197-202).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gürsoy S., Taşkıran H., Çıtaker S. (1998). Genç Amatör Sporcularda Solunum Fonksiyon Testleri.. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2(61-4).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Diyabetik nöropatili hastalarda fluidoterapi uygulamasının ayak taban duyusu, denge ve fonksiyona etkisi (2012) Gazi Üniversitesi
 • Total kalça protezli hastalarda denge ve postüral kontrolün değerlendirilmesi (2009) Hacettepe Üniversitesi