Prof. Dr. Sadık Özçelik

Gazi Eğitim Fakültesi > Güzel Sanatlar Eğitimi > Müzik Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Sadık ÖZÇELİK, The Effect of Globalization Upon Our National Music Culture, Avrupa";da ve Türk Cumhuriyetleri";nde Müzik Kültürü ve Eğitimi Kongresi Ankara, Türkiye

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı (2011)(15.03.2011 - )
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2011)(15.03.2011 - )
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Profesör Temsilcisi (2011)(15.03.2011 - )
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2011)(15.03.2011 - )
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı (2008)(2008 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Gitar Eğitiminde Yazarak Çalışma Yönteminin Teknik Becerileri Kazanmaya Etkisi (2015)
 • Geleneksel Türk Müziğine Dayalı Viyolonsel Öğretimine Yönelik Bir Model Önerisi ve Uygulamadaki Görünümü (Hüseyni Makamı Örneği) (2014)
 • Ses Eğitiminde Türkü Söylemeye Yönelik Öğretim Modeli ve Değerlendirilmesi (Elazığ Yöresi Örneği) (2014)
 • Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nı 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılında Kazanan Farklı Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Mezunlarının 1. Sınıf Müziksel İşitme-Okuma- Yazma Dersinin Başlangıç Düzeyini Belirlemedeki Etkileri (2014)
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Öz-Düzenlemeli Öğrenme Yöntemini Kullanmalarının Temel Piyano Eğitimindeki Bireysel Çalışma Sürecine Olan Etkililik Düzeyi (2012)
 • Mesleki Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Öğrenim Görmekte Olan Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması (2011)
 • Okul Öncesi Müzik Eğitimi'nde Uygulanan Orff Yaklaşımı'nın 5-6 Yaş Grubundaki Çocukların Ritimsel Becerilerine Etkileri (2008)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda okutulan GMÖ 311 Eşlik Dersinin Öğrencilerin Piyano Eşlik Becerilerinin Gelişimi Üzerindeki Etkileri (2008)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi Derslerinde Okutulmakta Olan Solfej Kitaplarının Kullanılan Süsleme Nota ve Sembolleri Bakımından İncelenmesi (2006)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi Sürecinde Öğrencinin Başarısını Etkileyen Faktörler (2005)
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 2000 ve 2001 Girişli Öğrencilerin Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi Dersindeki Başarıları ile Bireysel Çalgı Eğitimi Dersindeki Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (2005)
 • Sayısal ve Sözel Eğitim Almış Lisans Son Sınıf Öğrencilerinin Melodi Tekrarı Yoluyla Kısa Dönemli Müzikal Hafızalarının Arasındaki Farkın Ölçülmesi (2004)
 • Türkiye'deki Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi Dersinde Okutulmakta Olan Solfej Kitaplarının Müzik Eğitimine Uygunluğu Açısından İncelenmesi (2004)

Dersler

 • Armoni, Kontrpuan, Eşlik I (2016-2017 Güz)
 • Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi II (2016-2017 Güz)
 • Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi I (2016-2017 Güz)
 • Eşlik (2014-2015 Güz)
 • Seçmeli III (Armoni, Kontrpuan, Eşlik) (2016-2017 Güz)
 • Batı Müziği Teorisi ve İşitme Eğitimi III (2016-2017)
 • İki Sesli Müzikal Dikte ve Solfej
 • İki Sesli Müzikal Dikte Analizi

Yabancı Dil

 • 2000 / 72.50

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Sadık ÖZÇELİK. (2010). İki Sesli Müzikal Dikte ve Solfej. Türkiye. Başkent Matbaacılık ve Yayıncılık.
 • Sadık ÖZÇELİK. (2003). Müzikal Dikte ve Solfej. Türkiye. Başkent Matbaacılık ve Yayıncılık.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Hardalaç, Naciye (2015). The Effect of Self-Regulated Learning Method On İndividual Study Process Of Dimension of İnstrument Training. İnternational Journal of Academic Research, 7(94-100).
 • Hardalaç, Naciye., Ural, Berkan., Kutbay, Uğurhan., Özçelik, Sadık. (2015). Cognitive Process Analysis With Turkish Modal Musics. Journal of Education and Sociology, 1(149-156).
 • Özçelik, Sadık., Hardalaç, Naciye. (2011). The statistical measurements and neural network analysis of the effect of musical education to musical hearing and sensing. Expert Systems with Applications, Volume 38, issue:8(9517- 9521).
 • Kazkayası, Mustafa, Özçelik, Sadık, Yetişer, Sertaç. (2006). The Effect of Musical Perception and on Hearing Sensitivity: A Conventional and High Frequency Audiometric Comparison. The Journal of Otolaryngoloy, Vol 35, No:5(343-348).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Sadık ÖZÇELİK, Burçin UÇANER (2010). Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. EKEV Akademi Dergisi, 42(16).
 • Sadık ÖZÇELİK (2009). Mutlak İşitme. Ekev Akademi Dergisi, 39(13).
 • Sadık ÖZÇELİK, Naciye HARDALAÇ (2009). Çoklu Zeka Alanları Arasındaki Müzikal Algılama Farklılıkları. Ekev Akademi Dergisi, 40(15).
 • Sadık ÖZÇELİK (2008). Rastlantısal Müzik. EKEV Akademi Dergisi, 35(13).
 • Sadık ÖZÇELİK (2002). An Example of The Local Music In Turkey: Harput Music. Journal of the Institute of Macedonian Folklore, 61(13).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Sadık ÖZÇELİK, Naciye HARDALAÇ (2010). Classifying Musical Perception of Different Educational Disciplines of Students Using Jordan-Elman Neural Networks. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(18).
 • Sadık ÖZÇELİK (2002). Batı Müziği Yazısında Süslemeler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(14).
 • Sadık ÖZÇELİK (2001). On İki Ton Besteleme Tekniği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(13).
 • S. ÖZÇELİK, M. KAZKAYASI, D. ÇİVİTÇİ (1998). Müzik Eğitiminin Müzikal İşitme ve Algılama Üzerine Etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(13).
 • Sadık ÖZÇELİK (1995). A Brief Rewiev on Military Music in Turkish History. Journal of Turkish Cooperative Association, 23(5).
 • Sadık ÖZÇELİK (1994). Müzik Eğitiminde Prozodinin Yeri ve Önemi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türkiye";de Müzik Öğretmenliği Eğitiminin Yetmişinci Yılı Özel Sayısı, 60(3).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Gazi Üniversitesi Uluslar arası Yayınları Teşvik Ödülü (2011)
 • Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2006)