Prof. Dr. Selim Acar

Fen Fakültesi > Fizik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • IRMAK KARADUMAN,TUĞBA ÇORLU,SEZİN GALİOĞLU,BURCU AKATA KURÇ, MEMET ALİ YILDIRIM,AYTÜNÇ ATEŞ,SELİM ACAR, 2017. Fabrication Of Zeolite Modified Cu Doped Zno Films And Their Response Towards Nitrogen Monoxide, 19. World Academy Of Science, Engineering And Technology Conference (waset 2017) İTALYA
 • TUĞBA ÇORLU,IRMAK KARADUMAN,SEZİN GALİOĞLU, BURCU AKATA KURÇ, MEMET ALİ YILDIRIM,AYTÜNÇ ATEŞ, SELİM ACAR, 2017. Impedance Analysıs And No Gas Sensıng Performance Of Zeolıte Deposıted Zn0.75cu0.25o Thın Fılm, 1th Internatıonal Conference On Advances In Scıence And Arts (ıcasa 2017) İSTANBUL
 • TUĞBA ÇORLU,IRMAK KARADUMAN,BURCU AKATA KURÇ,MEMET ALİ YILDIRIM,AYTÜNÇ ATEŞ,SELİM ACAR, 2017. NO Gas Sensıng Propertıes Of Zn1-xsnxo Nanostructure Thİn Fılms Synthesızed By Sılar Method, 1th Internatıonal Conference On Advances In Scıence And Arts (ıcasa 2017) İSTANBUL
 • KARADUMAN IRMAK, ÇORLU TUĞBA, YILDIRIM MEMET ALİ, ATEŞ AYTUNÇ, ACAR SELİM , 2016. Effect of Temperature on low-cost CuO thin film gas sensing properties grown by Successive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) method., International Material Scienceand Technology in Cappadocia (IMSTEC’16) NEVŞEHİR
 • KARADUMAN IRMAK, ÇORLU TUĞBA, SÜREL HAKAN, YILDIRIM MEMET, ATEŞ AYTUNÇ, ACAR SELİM , 2016. H2 Gas Sensing Properties of SILAR Deposited Nanocrystalline NiO Thin Films, International Physics Conference at the Anatolian Peak (IPCAP) ERZURUM
 • 2016. A SCHOTTKY DIODE TYPE NITROGEN DIOXIDE GAS SENSORS WITH HFO2 NANOSTRUCTURES, INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE AT THE ANATOLIAN PEAK IPCAP-2016 ERZURUM
 • 2016. H2 GAS SENSING PROPERTIES OF SILAR DEPOSITED NANOCRYSTALLINE NIO THIN FILMS, 1ST INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE AT THE ANATOLIAN PEAK-IPCAP-2016 ERZURUM
 • 2016. NO2 GAS SENSING PROPERTIES OF AL/HFO2/P-SI SCHOTTKY DIODE, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CAPPADOCIA IMSTEC-2016 NEVŞEHİR
 • 2016. ACETONE GAS SENSOR BASED ON ZNO NANOSTRUCTURE PRODUCED BY SUCCESSIİVE IONIC LAYER ADSORPTION AND REACTION (SILAR) METHOD, 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOSENSORS-BIOSENSORS-2016 ANKARA
 • 2016. NO GAS SENSING PROPERTIES OF CUO NANOSTRUCTURE AT LOW OPERATING TEMPERATURE, 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON BIOSENSORS-BIOSENSORS-2016 ANKARA
 • 2016. EFFECT OF NI DOPING ON THE GAS SENSING PROPERTIES OF ZNO NANOSTRUCTURES, 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS-WITAM-2016 KIRŞEHİR
 • 2016. ENHANCED NO SENSING PERFORMANCE OF THE ZN(1-X)CU(X)O FILMS WITH DIFFERENT CU-CONTENT, 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS-WITAM-2016 KIRŞEHİR
 • 2016. INFLUENCE OF ANNEALING ENVIRONMENT ON THE GAS SENSING OF ZNO THIN FILMS GROWN BY SUCCESSIVE IONIC LAYER ADSORPTION AND REACTION METHOD, 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS-WITAM-2016 KIRŞEHİR
 • 2016. TOWARD A LOW CONCENTRATION NO SENSOR FOR EXHALED BREATH SENSING MEASUREMENTS, 2ND INTERNATIONAL CONGRESS ON THE WORLD OF TECHNOLOGY AND ADVANCED MATERIALS-WITAM-2016 KIRŞEHİR
 • 2016. NH3 SENSING PROPERTIES OF ZNO THIN FILM GROWN BY SILAR METHOD, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMOPHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ADVANCED MATERIALS-THERMAM-2016 İZMİR
 • 2016. TEMPERATURE DEPENDENCE OF METAL OXIDE BASED GAS SENSING PROPERTIES THIN FILMS GROWN BY SILAR METHOD, 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON THERMOPHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF ADVANCED MATERIALS-THERMAM-2016 İZMİR
 • Irmak KARADUMAN,Özlem BARİN,Metin ÖZER,Selim ACAR, 2015. EFFECTS OF THICKNESS ON GAS SENSING PROPERTIES OF HFO2 THIN FILMS, The Proceedings of Third European Conference on Renewable Energy Systems – ECRES ANTALYA
 • Irmak KARADUMAN Özlem BARİN Metin ÖZER Esra YILDIZ Selim ACAR, 2015. Influence of annealing atmosphere on the HfO2 based gas sensors, International Science and Technology Conference St. Petersburg-RUSSIA
 • Irmak KARADUMAN Özlem BARİN Mehmet DEMİR Dilber Esra YILDIZ Bahtiyar G. SALAMOV Selim ACAR, 2015. Effect of annealing on the thermophysıcal propertıes of HfO2 gas sensors, Internatinal Conference;' Thermophysical and Mechanical Properties Materials' and 4th Rostocker International Symposium;' Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics' Bakü-AZARBEYCAN
 • Tuğba ÇORLU Irmak KARADUMAN Özlem BARİN Metin ÖZER Selim ACAR, 2015. Long term stability and sensivitity on the metal oxide sensing surface, 9th INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION-BPU9 İSTANBUL
 • Özlem BARİN Irmak KARADUMAN Mehmet DEMİR D. Esra YILDIZ Selim ACAR, 2015. Influence of annealing temperature under UV light irradiation for room temperature NO2 gas sensors, 11th NANOSCİENCE AND NANOTECHNOLOGY CONFERENCE (NANOTR-11) ANKARA
 • 2015. THE TEMPERATURE DEPEDENT CHARACTERISTICS OF AL/HFO2/P-SI STRUCTURE USING DIFFERENT OXIDE THICKNESS, OEMT-2015 ELAZIĞ
 • 2015. THE EFFECTS OF CONTACT CONFIGURATIONS ON THE HFO2 BASED GAS SENSORS, OEMT-2015 ELAZIĞ
 • 2015. PPM LEVEL NO2 DETECTION USING METAL OXIDE GAS SENSOR AT ROOM TEMPERATURE, OEMT 2015 ELAZIĞ
 • Irmak Karaduman,Dilber E.Yıldız,Mehmet ,M.Sincar,SelimAcar, 2014. UV LIGHT ACTIVATED GAS SENSOR FOR NO2 DETECTION, INTERNATİONAL SEMİCONDUCTOR SCİENCE& TECHNOLOGY CONFERENCE (ISSTC) İSTANBUL
 • Koseoglu K. , Ozturk S. , Karaduman I. , Acar , Salamov B. G., 2013. A NANOPOROUS ZEOLİTE CATHODE GAS DİSCHARGE ELECTRONİC DEVİCES FOR PLASMA LİGHT SOURCE APPLİCATİONS, INTERNATİONAL CONFERENCE ON THE PHYSİCS AND TECHNOLOGY OF THİN FİLMS AND NANOSYSTEMS (ICPTTFN-XIV) UKRANYA
 • A. YILDIZ, S. ACAR ve M. KASAP, Conductivity analysis at low temperature range in InGaN., 13. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • A. İ. KILIÇ, S. ACAR, M. KASAP ve S. ÖZÇELİK,, IV-VI grubuna ait Pb(1-x) SnxTe/BaF2";nin elektriksel özelliklerinin sıcaklığa bağlı incelenmesi, XI. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • S.B. LİŞESEVDİN, Ü. YURDUGÜL, S. DEMİREZEN S. ACAR ve M.KASAP,, LEC tekniği ile büyütülen Te- katkılı InSb yarıiletkeninde galvanomegnetic ölçümler,, XI. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • S. ACAR, S.B. LİŞESEVDİN ve M.KASAP,, Two dimensional hole gas 2DHG formation evidencein AlGaN/GaN/AlN HEMTs, 13. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • B.Y. IŞIK, A. YILDIZ, S. ACAR ve M. KASAP, LEC tekniği ile büyütülen GaSb yarıiletkeninde nicel mobilite spektrum analiz tekniğinin uygulanması., XI. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • A. YILDIZ, S. ACAR ve M.KASAP, Optical and electrical properties of InxGa 1-xN., 13. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • S.B. LİŞESEVDİN, S. ACAR ve M.KASAP,, Transprt properties of the 2DEGand minority carriers in AlGaN/GaN HEMT structures grown by MOCVD, 13. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • A. YILDIZ, S.B. LİŞESİVDİN, S. ACAR and M. KASAP,, Activation mechanism in InGaN grown by MOVPE, 6th International Conference of the Balkan Physical Union İstanbul, TURKEY
 • YILDIZ, S.B. LİŞESİVDİN, S. ACAR and M. KASAP, Mole Fraction dependence of mobility in InxGa1-xN alloys., 6th International Conference of the Balkan Physical Union İstanbul, TURKEY
 • M. YILMAZLAR, S. ACAR, HAVVA BOĞAZ, Bi1.6Pb0.4Sr2Ca2-xSmxCu3OY Örneğinde Sm2O3 Katkısının Etkileri., TFD 23. Fizik Kongresi, Muğla Türkiye
 • S.KARADENİZ, N. TUĞLUOĞLU, A.B. SELÇUK, S. ACAR,, Low temperature currnt-voltage characteristics for aluminum schottky contact on p-type tin sulfide grown by Bridgeman-Stockbarger method, TFD 22. Fizik Kongresi Bodrum Türkiye
 • İ.KARA, S.B. LİŞESEVDİN, S. ACAR ve M.KASAP,, LEC Tekniği ile büyütülen S katkılı InAs yarıiletkeninin Sıcaklık bağımlı magneto ve elektron iletim özellikleri,, XI. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı ANKARA
 • S.B. LİŞESEVDİN, S. ACAR, M. KASAP, S. ÖZÇELİK, QMSA analysis and effects of extreme space-charge scattering on the mobility in III-V systems grown by MBE., TFD 23. Fizik Kongresi Muğla Türkiye
 • A. YILDIZ, S. ACAR, M. KASAP,, Metallic behavior ın Te-doped GaSb and S-doped InAs semiconductors., TFD 23. Fizik Kongresi Muğla Türkiye
 • E. KURT, S. ACAR, R. KASAP, A nonlinearity analyze of the nonlinear resistör cırcuit using a statistical test, I.T.U.-VI. STATISTIVAL PHYSICS DAYS İstanbul
 • S. CAVDAR, H. KORALAY, E. AKSU, A GÜNEN, H. ÖZKAN, N. GASANLY, S. ACAR, ,i, TL-223 süperiletkenin yapısal, elektriksel ve magnetik özelliklerine B2O3 katkılama etkis, TFD 22. Fizik Kongresi Bodrum Türkiye
 • N. TUĞLUOĞLU, S.KARADENİZ, A.B. SELÇUK, S. ACAR,, An investigation of characteristics parameters of Ag/p-Si schottky diodes based on I-V-T and C-V-T measurements,, TFD 22. Fizik Kongresi Bodrum Türkiye

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • III-V Yarıiletkenlerinde Hall karakterizasyonu için Kantitatif Mobilite Spektrum Analizleri ANKARA

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Dekan Yardımcılığı (2013)(Haziran 2012 - )
 • Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı (2013)(2013 - )
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı (2011)(Eylül 2011 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Grafen Yapıların Karbonoksit Ortamında Elektriksel Karakterizasyonu (2013)
 • Al/Al2O3/p_Si Yapısının CO, CO2 Gazlarına Karşı Duyarlılığının İncelenmesi (2013)
 • Nano Gözenekli Zeolit Malzemeye Dayalı Yeni Gaz Boşalma Elektronik Cihazının Özellikleri (2013)
 • Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Deneylerinin Fiziksel Analizi ve 900/1800 MHZ GSM Bandında İletim ve Işınım Deneylerinin Değerlendirilmesi (2011)
 • GaP Yarıiletkeninde Optik ve Elektriksel Karakterizasyon (2011)

Dersler

 • ELEKTRONİK -II (2009-2010)
 • FİZİK-I (2009-2010)
 • ELEKTRONİK -I (2009-2010)
 • FİZİK II (2009-2010)
 • ELEKTRONİK-II (2008-2009 (YAZ))
 • SİSTEM ELEKTRONİĞİ (2009-2010)
 • FİZİK-I (2009-2010 (YAZ))
 • ELEKTRONİK -I (2008-2009 GÜZ)
 • ELEKTRONİK -I (i.ö.) (2008-2009 GÜZ)
 • FİZİK-I (BİL, TEF) (2008-2009 GÜZ)
 • ELEKTRONİK-II (2008-2009 (BAHAR))
 • ELEKTRONİK (2009-2010 (YAZ))
 • ELEKTRONİK -II (Yüksek Lisans) (2009-2010)
 • FİZİK-I (TAL, TEF) (2008-2009 GÜZ)
 • ELEKTRONİK-II (İ.ö) (2008-2009 (BAHAR))
 • SİSTEM ELEKTRONİĞİ (2008-2009 (BAHAR))
 • SİSTEM ELEKTRONİĞİ (2008-2009 (YAZ))
 • ELEKTRONİK-II (2007-2008 (YAZ))
 • SİSTEM ELEKTRONİĞİ (2009-2010 (YAZ))
 • ELEKTRONİK -I (İ.Ö.) (2009-2010)
 • ELEKTRONİK -II (İ.Ö.) (2009-2010)
 • ELEKTRONİK -I (Yüksek Lisans) (2009-2010)
 • SİSTEM ELEKTRONİĞİ (İ.ö.) (2008-2009 (BAHAR))

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2008). ACTA PHYSICA POLONICA A, Stokes shift and band gap bowing in InxGa1-xN (0.060 x 0.105) grown by metalorganic vapour phase epitaxy
 • (2008). THIN SOLID FILMS, Determination of two-dimensional electron and hole gas carriers in AlGaN/GaN/AlN heterostructures grown by Metal Organic Chemical Vapor Deposition
 • (2008). THIN SOLID FILMS, Determination of two-dimensional electron and hole gas carriers in AlGaN/GaN/AlN heterostructures grown by Metal Organic Chemical Vapor Deposition
 • (2008). ACTA PHYSICA POLONICA A, Stokes shift and band gap bowing in InxGa1-xN (0.060 x 0.105) grown by metalorganic vapour phase epitaxy
 • (2008). THIN SOLID FILMS, Determination of two-dimensional electron and hole gas carriers in AlGaN/GaN/AlN heterostructures grown by Metal Organic Chemical Vapor Deposition
 • (2008). ACTA PHYSICA POLONICA A, Stokes shift and band gap bowing in InxGa1-xN (0.060 x 0.105) grown by metalorganic vapour phase epitaxy
 • (2007). PHYSICA B-CONDENSED MATTER, The effect of strain relaxation on electron transport in undoped Al0.25Ga0.75N/GaN heterostructures
 • (2007). PHYSICA B-CONDENSED MATTER, The effect of strain relaxation on electron transport in undoped Al0.25Ga0.75N/GaN heterostructures
 • (2007). APPLIED PHYSICS LETTERS, Electronic transport characterization of AlGaN/GaN heterostructures using quantitative mobility spectrum analysis
 • (2007). PHYSICA B-CONDENSED MATTER, The effect of strain relaxation on electron transport in undoped Al0.25Ga0.75N/GaN heterostructures
 • (2007). APPLIED PHYSICS LETTERS, Electronic transport characterization of AlGaN/GaN heterostructures using quantitative mobility spectrum analysis
 • (2007). APPLIED PHYSICS LETTERS, Electronic transport characterization of AlGaN/GaN heterostructures using quantitative mobility spectrum analysis
 • (2007). APPLIED PHYSICS LETTERS, Electronic transport characterization of AlGaN/GaN heterostructures using quantitative mobility spectrum analysis

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Karaduman Irmak,Çağırtekin Ali Orkun,Çorlu Tuğba,YILDIRIM MEMET ALİ,ATEŞ AYTÜNÇ,ACAR SELİM (2019). Low-level NO gas sensing properties of Zn1−xSnxO nanostructure sensors under UV light irradiation at room temperature . Bulletin of Materials Science, 42(32).
 • YILDIRIM MEMET ALİ,TUNA YILDIRIM SÜMEYRA,Çağırtekin Ali Orkun,Karademir Mert,Karaduman Irmak,COŞKUN AYSUN,ATEŞ AYTÜNÇ,ACAR SELİM (2019). The effect of deposition time on the structural, morphological and H2S gas sensing properties of the V2O5 nanostructures deposited by hydrothermal method. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 30(12215).
 • Çorlu Tuğba,Karaduman Irmak,Galioğlu Sezin,AKATA KURÇ BURCU,YILDIRIM MEMET ALİ,ATEŞ AYTÜNÇ,ACAR SELİM (2018). Low level NO gas sensing properties of Cu doped ZnO thin films prepared by SILAR method. MATERIALS LETTERS, 212(292).
 • Galioğlu Sezin,Karaduman Irmak,Çorlu Tuğba,AKATA KURÇ BURCU,YILDIRIM MEMET ALİ,ATEŞ AYTÜNÇ,ACAR SELİM (2018). Zeolite A coated Zn1−XCuXO MOS sensors for NO gas detection. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(1356).
 • ÖZÜTOK FATMA,Karaduman Irmak,DEMİRİ SANİ,ACAR SELİM (2018). Influence of Different Aluminum Sources on the NH3 Gas-Sensing Properties of ZnO Thin Films. Journal of Electronic Materials, 47(2648).
 • IRMAK KARADUMAN ,TUĞBA ÇORLU , MEMET ALİ YILDIRIM , AYTÜNÇ ATEŞ , SELİM ACAR (2017). Hydrogen Gas Sensing Characteristics of Nanostructured NiO Thin Films Synthesized by SILAR Method. Journal of Electronic Materials, 46(4017-4023).
 • IRMAK KARADUMAN, ENGİN ER, HÜSEYİN ÇELİKKAN, NEVİN ERK, SELİM ACAR (2017). Roomtemperature ammonia gas sensor based on reduced graphene oxide nanocomposites decorated by Ag, Au and Pt nanoparticles.. Journal of Alloys and Compounds, 722(569-578).
 • IRMAK KARADUMAN, AZİZE GÜNGÖR ALAYLI, HAYRUNNİSA NADAROĞLU, ALİYE ALTUNDAŞ, SELİM ACAR (2017). Green synthesis of y-Fe2O3 nanoparticles for methane gas sensing. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 44(1-12).
 • TUĞBA ÇORLU,IRMAK KARADUMAN, MEMET ALİ YILDIRIM ,AYTÜNÇ ATEŞ , SELİM ACAR (2017). Effect of Doping Materials on the Low-Level NO GasSensing Properties of ZnO Thin Films. Journal of Electronic Materials, 46( 3995–4002).
 • TUĞBA ÇORLU, IRMAK KARADUMAN, MEMET ALİ YILDIRIM, AYTÜNÇ ATEŞ , SELİM ACAR (2017). NH3 sensing properties of nanostructure ZnO thin film prepared by silar method. High Temperatures-High Pressures, 46(155–165).
 • I. KARADUMAN ,M. A. YILDIRIM , S. T. YILDIRIM, A. ATEŞ, Y. A. ÖZDEMİR, S. ACAR (2017). The effect of different doping elements on the CO gas sensing properties of ZnO nanostructures. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, (1–10).
 • ZAKİR M.O. RZAYEV, KOUROUSH SALİMİ, ULVİYA BUNYATOVA, SELİM ACAR, BAHTİYAR SALAMOV, MUSTAFA TURK (2016). Fabrication and characterization of PVA/ODA-MMT-poly(MA-alt-1-octadecene)-g-graphene oxide e-spun nanofiber electrolytes and their response to bone cancer cells. Materials Science and Engineering C, 61(257-268).
 • IRMAK KARADUMAN, ÖZLEM BARİN, METİN ÖZER, SELİM ACAR (2016). Low-Concentration NO2 Gas Sensor Based on HfO2 Thin Films Irradiated by Ultraviolet Light. Journal of ELECTRONIC MATERIALS, 45(3914–3920).
 • Murat Şimşek, Zakir M. O. Rzayev, Selim Acar, Bahtiyar Salamov and Ulviya Bunyatova (2016). Novel Colloidal Nanofiber Electrolytes from PVA-Organoclay/ Poly(MA-alt-MVE), and Their NaOH and Ag-Carrying Polymer Complexes. Polymer Engineering & Science, 56 (2)(204-213).
 • IRMAK KARADUMAN , ÖZLEM BARİN, SELİM ACAR (2016). UV assisted room temperature gas sensing by HfO2 thin films. Journal of the Korean Physical Society, 68(1334–1340).
 • K. Koseoglu, I. Karaduman, M. Demir, M. Ozer, S. Acar, B.G. Salamov a (2015). Effects of temperature and electric field on the transport mechanisms in the porous microstructure. Superlattices and Microstructures, 81(97-106).
 • IRMAK KARADUMAN, NEVİN DEMİREL, DİLBER ESRA YILDIZ, SELİM ACAR (2015). Al/Al2o3/P-Si Yapısının Co Gaz Algılama Özellikleri. Politeknik Dergisi, 18 (2)(79-84).
 • KARADUMAN IRMAK,ER ENGİN,ÇELİKKAN HÜSEYİN,ACAR SELİM (2015). A new generation gas sensing material based on high-quality graphene. Sensors and Actuators B: Chemical, 221(1188-1194).
 • GÖKMEN FATMA ÖZGE, RZAYEV ZAKİR, SALİMİ KOUROUSH, BUNYATOVA ULVİYA, ACAR SELİM, SALAMOV BAHTİYAR, TÜRK MUSTAFA (2015). Novel multifunctional colloidal carbohydrate nanofiber electrolytes with excellent conductivity and responses to bone cancer cells.. Carbohydrate Polymers , 133(624-636).
 • KARADUMAN IRMAK,BARİN ÖZLEM,YILDIZ DİLBER ESRA,ACAR SELİM (2015). The effect of ultraviolet irradiation on the ultra-thin HfO2 based CO gas sensor.. Journal of Applied Physics, 118(17)( 174501).
 • DEMİR MEHMET,BARİN ÖZLEM,KARADUMAN IRMAK,YILDIZ DİLBER ESRA,ACAR SELİM (2015). Journal Concentration of CO Gas Sensor by Atomic Layer Deposition.. Journal of Physical and Application, 4(8)(488-492).
 • KÖSEOĞLU KIVILCIM,DEMİR MEHMET,KARADUMAN IRMAK,SALAMOV BAHTİYAR,ACAR SELİM (2015). TEMPERATURE DEPENDENT TRANSPORT MECHANISMS OF NANOPOROUS ZEOLITE IN GAS DISCHARGE ELECTRONIC DEVICES. PHYSICS, CHEMISTRY AND APPLICATION OF NANOSTRUCTURES ,
 • Irmak Karaduman, Mehmet Demir, Dilber Esra Yıldız and Selim Acar (2015). CO2 gas detection properties of a TIO2/Al2O3 heterostructure under UV light irradiation. Physica Scripta, 90 (5)(055802).
 • Irmak Karaduman, DilberE.Yıldız, MehmetM.Sincar, SelimAcar (2014). UV light activated gas sensor for NO2 detection. Materials Sciencein Semiconductor Processing, 28(43-47).
 • Mehmet Demir, Özlem Barin, Irmak Karaduman, Dilber Esra Yıldız and Selim Acar1 (2014). Low Concentration of CO Gas Sensor by Atomic Layer Deposition. Journal of Physical Science and Application 4 (8) (2014) , 4 (8)(488-492).
 • KÖSEOĞLU, K.; KARADUMAN, I.; ACAR, S.; SALAMOV, B.G. (2013). The charge transport in the nanoporous natural zeolite. MATERIALS SCIENCE, 19(12-16).
 • K. Aktaş, S. Acar, B.G. Salamov (2011). Hydrogen discharges operating at atmospheric pressure in semiconductor gas discharge system. Plasma Sources Sci. and Technol., 20(045010).
 • Y. Sadiq, K. Aktas, S. Acar and B.G Salamov (2010). Influence of the microstructure on the charge transport in semiconductor gas discharge electronic devices. Super Lattices and Microstructures, 47(648-660).
 • A. Yıldız, F. Dagdelen, S. Acar, S. B. Lişesivdin, , M. Kasap, Y. Aydogdu and M. Bosi (2008). Stokes shift and band gap bowing in InxGa1-xN (0.060 8804; x 8804; 0.105) grown by metalorganic vapour phase epitaxy. Act. Phys. Polonica A, 113(731-739).
 • S. Acar, S. B. Lişesivdin, M. Kasap, S. Özçelik, E. Özbay (2007). Determination of two-dimensional electron and hole gas carriers in AlGaN/GaN/AlN heterostructures grown by Metal Organic Chemical Vapor Deposition. Thin Solid Film, 516(2041).
 • S B Lişesivdin, A Yıldız, S Acar, M Kasap, S Özçelik and E Özbay (2007). The Effect of Strain Relaxation on Electron Transport in Undoped Al0.25Ga0.75N/GaN Heterostructures. Physica B, 399(132-137).
 • S. B. Lişesivdin, A. Yıldız, S. Acar,, M. Kasap, S. Özçelik and E. Özbay (2007). Electronic transport characterization of AlGaN/GaN heterostructures using quantitative mobility spectrum analysis. Appl. Phys. Lett. 91, 91(102113(1-3).
 • A. Yıldız, S. B. Lişesivdin, S. Acar, M. Kasap and M. Bosi (2007). Electron Transport in Ga-Rich InxGa1-xN Alloys. Chin. Phys. Lett, 24(2930).
 • S.B. Lisesivdin, S. Acar, M. Kasap, S Özçelik, S. Gökden, and E. Özbay, (2007). Scattering analysis of 2DEG carrier extracted by QMSA in undoped Al0.25Ga0.75N/GaN heterostructures. Semicond. Sci. Technol., 22(543-548).
 • S. Acar, A. Yıldız, M. Kasap and M. Bosi (2007). Temperature dependent electron transport in In0.5Ga0.5P/GaAs grown by MOVPE. Chin. Phys. Lett., 24(2373).
 • S. Acar, M. Kasap, B. Y. Işık, S. Özçelik, N. Tuğluoğlu and S. Karadeniz (2005). Quantitative Mobility Spectrum Analysis (QMSA) for Determination of Electron and Magneto Transport Properties of Te-doped GaSb. Chin. Phys. Lett., 22(2363-2366).
 • M. Kasap, S. Acar, S. Özçelik, S. Karadeniz and N. Tuğluoğlu (2005). Temperature dependent Galvanomagnetic Measurements on Doped InSb and InAs Grown by Liquid Encapsulated Czochralski,. Chin. Phys. Lett, 22(1218-1221).
 • N. Tuğluoğlu, S. Karadeniz, S. Acar, M. Kasap (2004). Temperature dependent barrier characteristics of inhomogeneous In/p-Si (100) Schottky barrier diodes,. Chin. Phys. Lett., 21(3113-3120).
 • M. Kasap and S. Acar, (2004). The temperature dependence of electron and magneto transport properties in Te-doped InSb,. Phys. Stat. Sol.(a), 201(3113-3120).
 • S. Acar, S. Karadeniz, N Tuğluoğlu, A.B. Selçuk, M. Kasap (2004). Gaussian distribution inhomogeneous barrier height in Ag/p-Si (100) Schottky barrier diodes. Appl. Surf. Sci., 233(373-381).
 • S. Acar and M. Kasap (2004). Conductivity, Hall and magnetoresistance effect measurements on SI GaAs and InP. Phys. Stat. Sol.(a), 201(1551).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • T. Güzel, M.Özer, S. Acar AND B. Salamov (2010). SERIES RESISTANCE CALCULATIONS OF Au/n-GaP SCHOTTKY DIODE. Fizika, 16(237-239).
 • A. Kıymaz, B. Önal, M. Özer and S. Acar (2009). Investigation of series resistance and surface states ın Au/n-GaP structures. FİZİKA, 15(162).
 • M. Özer and S. Acar (2008). Temperature dependent barrier height in Au/GaP Schottky barrier diodes. Fizika, 14(141-143).
 • T.S. Mamadov,H. Kanbur, Y. Şafak, Ş. Altındal, S. Acar, N.K. Akhmedzade (2007). Frequency and Temperature dependent interface states and series resistance of Au/CdTe Schottky diodes. Fizika, 13(219).
 • E. Kurt, R. Kasap, S. Acar (2004). Effect of Periodic Magnetic field to the dynamics of vibrating beam,. Mathematical Computational Applications, 9(275-284).
 • E. Kurt, S. Acar, R. Kasap (2000). A comparision of chaotic cırcuits a statistical approach,. Mathematical Computational Applications, 5(95-103).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • R. Ahıska, E. Güler, S. Acar ve M Kasap (2005). n-tipi (Bi2Te3)Se3 yarıiletken kristallerin 11-373 K sıcaklık aralığında termoelektrik karakterizasyonu. G.U. Journal of Science, 18(187-191).
 • M. Kasap, S. Acar, B.Alkan (2004). Electron mobility in relaxed In0.51Ga0.49As and In0.60Ga0.40As semiconductors and the effect of dis scattering,. G.U. Journal of Science, 17(31-35).
 • Irmak KARADUMAN, Nevin DEMİREL, Dilber Esra YILDIZ ve Selim ACAR (1960). Al/Al2o3/P-Si Yapısının Co Gaz Algılama Özellikleri. Politeknik dergisi,

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Düşük özdirençli yarıiletkenlerde plazma aşındırmanın elektriksel karakteristiklere etkisi (2009) Gazi Üniversitesi
 • SNo2 Ara yüzeyli metal-yalıtkan (MIS) yapıların bazı parametrelerinin incelenmesi. (2003) Gazi Üniversitesi
 • Yarıiletken stronsiyum-titanyum-oksit (SrTiO3) Filmlerin fiziksel özelliklerinin incelenmesi (2002) Gazi Üniversitesi
 • Yarıiletken kristallerin elektriksel ve manyetik özelliklerini ölçme sistemi. (1998) Gazi Üniversitesi
 • Yarıiletken materyallerde Hall ölçümleri. (1997) Gazi Üniversitesi
 • Yüksek dirençli yarıiletkenler ve polimer Filmlerdeki Elektriksel Homojensizliklerin görüntülenmesi. (1996) Gazi Üniversitesi