Prof. Dr. Rahmi ÜNAL

Mühendislik Fakültesi > Makina Mühendisliği

MM542 TRİBOLOJİ

(Ders Tanım Bilgi Formu)

Dersin amacı:       

Bu dersin amacı sürtünme, aşınma ve yağlama biliminin temelleri hakkında öğrencilerin teorik ve pratik bilgi düzeyinin arttırılmasıdır.

Dersin İçeriği:

Triboloji kavramlarına giriş, yüzey kalitesi ve sürtünme, temas eden cisimlerde mekanik davranış, aşınma mekanizmaları, aşınmanın ölçülmesi, aşınma teorileri ve aşınmaya etki eden etkenler, yağlama yöntemleri.

Ders Öğrenme Çıktıları:

1) Yüzey topografyası, katı yüzeylerinin fiziko-kimyasal özellikleri ve yüzey etkileşimlerini açıklayabilmek

2) Katı elastik ve elastoplastic temasların mekaniği analiz edebilme yeteneği kazanmak

3) Aşınma türlerini ve mekanizmalarını kavramak, açıklayabilmek

4) Aşınmanın teorik yaklaşımlarını öğrenmek ve hesaplama becerisi kazanmak

5) Yağlama ve tribolojik yüzeylerin tasarımı hakkında bilgi sahibi olmak

 

DOSYALARA ULAŞMAK İÇİN:

Ders Notlarına Ulaşmak İçin:   https://drive.google.com/open?id=1JicfP0hAqIhK-U0rxv-hCONPw-apWrar


ÖDEV dosyalarına ulaşmak için:  https://drive.google.com/open?id=1gOwgsXdsZkTGP58cGOzWQZEp2LtwSAo1