Prof. Dr. Rahmi ÜNAL

Mühendislik Fakültesi > Makina Mühendisliği

MM509 Toz Metalurjisi Üretim Yöntemleri

(Ders Tanım Bilgisi Formu)

Dersin Amacı: Toz metalujisi yöntemi üretim aşamaları, avantajları, dezavantajları, parça tasarımında dikkat edilecek hususlar konularında öğrencilerin temel bilgi edinmeleri hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği: Giriş, üretim aşamaları, toz özelliklerinin belirlenmesi, toz üretimi, şekillendirme yöntemleri, sinterleme, ilave işlemler, parça tasarımı.

Ders Kitabı: R.M. german, Toz Metalurjisi ve Parçacıklı Malzeme İşlemleri, Çeviri, TTMD 2007, 2. Basım 2016.

---------------------------------------------