Prof. Dr. Rahmi ÜNAL

Mühendislik Fakültesi > Makina Mühendisliği

Doktora Tezleri

 

1.     Mustafa Güleşen, Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, İkinci Danışman olarak yürütmüştür, Haziran 2013.

2.     Yunus Emre Kayalı, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Danışman olarak yürütmektedir, Tez aşaması devam etmektedir.

 

Yüksek Lisans Tezleri  :

1.     Kılavuz, Mehmet C.Ş., “Kömür Öğütme Değirmenlerinde Kullanılan Ostenitik Manganlı Çeliklerin Aşınma Davranışlarının İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2002.

2.     Güzeltepe, Hakan, “Kömür Öğütme Değirmenlerinde Kullanılan Hadfield Çeliklerinin Aşınma Davranışının Isıl İşlem ile Geliştirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi , 2002.

3.     Tufan, M., “Doğal Gaz Şebeke Tasarımı, İşletmede Karşılaşılan Problemler ve Örnek Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2003.

4.     Arı, Y., “Güvenilirlik Merkezli Bakım Yöntemi (RCM) ile Asansör Bakımı Planlaması”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,  2003.

5.     Çetin, M., “Borlanmış Hadfield Çeliklerinin Aşınma Dayanımının İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2003.

6.     Bozkurt, Ç., “Gaz Atomizasyon Yöntemi ile Metal Tozu Üretiminde Gaz Akış Modelleri”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2004.

7.     Aksoy, A., “Gaz Atomizasyon Yöntemi ile Metal Tozu Üretiminde Süpersonik Nozul Değişkenlerinin Toz Özelliklerine Etkisinin Araştırılması”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2005.

8.     Gürçay, E.A., “Toz Metalurjisi ile Elmas Soket Üretiminde Kobalt-Bronz Oranının Soket Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2005.

9.     Aydın, M., “Gaz atomizasyon yönteminde yeni bir nozul tasarımı ve toz üretimi”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2005.

10.  Aksoy, A.L., “Orta ölçekli bir işletmede üretim hatalarının azaltılmasında kalite yönetim sisteminin uygulanması”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi 2006.

11.  Ebeoğlu, Ali Rıza, “Gaz Atomizasyonu ile üretilen Al-Sn alaşım tozlarının özelliklerinin İncelenmesi”, Dumlupınar Üniversitesi FBE, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ekim 2008.