Prof. Dr. Rahmi ÜNAL

Mühendislik Fakültesi > Makina Mühendisliği

1.     Yüksek Lisans Tezi: “Gaz Atomizasyonu ile Metal Tozu Üretimi Değişkenlerinin Araştırılması”, Tez danışmanı: Prof.Dr. Süleyman Sarıtaş.

2.     Doktora Tezi: “Production, Consolidation and Investigation of PM Al-Mg-Sc Alloys”, Tez Danışmanları: Doç. K.U. Kainer and Prof. B.L. Mordike,

 

A. Uluslararası makaleler (SCI/SCI-expanded) :

A1. Ünal, R. ve K.U. Kainer, “Production of high strength Al-Mg-Sc alloys by PM,”  Powder Metallurgy, 41, No.2, pp.119-122, (1998).

A2. Aksoy, A. ve R. Ünal, “Effects of Gas Pressure and Protrusion Length of Melt Delivery Tube on Powder Size and Powder Morphology of Nitrogen Gas Atomised Tin Powders”, Powder Metallurgy, 49, No.4, pp.349-354, (2006).

A3. Ünal, R., “The Influence of The Pressure Formation at The Tip of The Melt Delivery Tube On Tin Powder Size And Gas/Melt Ratio In Gas Atomization Method”, Journal of Materials Processing Technology, 180, No.1-3, pp.291-195, (2006).

A4. Ünal, R. ve E.A. Gürçay, “Matrix Composition Effect on the Wear Behaviour of Diamond Segments”, Materials Science Forum, 534-536, pp.1113-1116, (2007).

A5. Ünal, R., “Effects of the Cobalt-Bronze Ratio on the Mechanical Properties of Diamond Segments”, Materials Science Forum, 534-536, pp.1105-1108, (2007).

A6. Ünal, R. ve M. Aydın, “High Efficient Metal Powder Production by Gas Atomisation Process”, Materials Science Forum, 534-536, pp.57-60, (2007).

A7. Ünal R., “Improvements to Close-Coupled Gas Atomisation Nozzle for Fine Powder Production”, Powder Metallurgy, 50, No.1, pp.66-71, (2007).

A8. Ünal, R., “Investigation of the Metal Powder Production Efficiency of a New Convergent-Divergent Nozzle in Close-Coupled Gas Atomisation”, Powder Metallurgy, 50, No.4, pp.302-306, (2007).

A9. Aydın Ö., Ünal R., “Experimental and numerical modeling of the gas atomization nozzle for gas flow behavior”, Computers and Fluids, Volume 42, Issue 1, March 2011, Pages 37-43 (2011).

A10. Güleşen M, Ünal R, “Estimation of Optimum Protrusion Length by CFD Modeling for the Gas Atomization Nozzle”, Advanced Science Letters, 2012,  in press.

A11. E. Uçgun, H.Y. Ocak, R. Unal, Experimental and First-Principles Investigation of the Crystal Structure of Powder Metallurgy (PM) Al-1.1Sc and Al-2Sc Alloys, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, DOI Number: 10.1016/S1003-6326(13)62855-1.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Ünal, R. ve S. Sarıtaş, “Investigation of Gas Atomization Parameters for Aluminium Metal Powder Production”, Proc. Euro PM’95, 23-25 Oct., Vol. 1, p. 443-447, EPMA, Birmingham UK, 1995.

B2. Ünal, R. ve K.U. Kainer, “Production of High Strength Al-Mg-Sc Alloys by PM”, Proc. Euro PM’97 on advances in structural materials, 15-17 October, p 482., 1997.

B3. Aksoy, A. ve R. Ünal, “Gaz Atomizayon Yönteminde Süpersonik Nozul Kullanılarak Kalay Tozu Üretimi”, Proc., 4th Int. Powder Metallurgy Congress, 18-22 May, 520-530, Turkish Powder Met. Assoc., Sakarya-Turkey, 2005.

B4. Tuzlu, H. ve R. Ünal, “Süpersonik Nozul Tasarımının Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, Proc., 4th Int. Powder Metallurgy Congress, 18-22 May, 969-987, Turkish Powder Met. Assoc., Sakarya-Turkey, 2005.

B5. Aksoy, A. ve R. Ünal, “T/M Çelik Parça Üretiminde Sıkıştırma Basıncının Mekanik Özelliklere Etkisinin Araştırılması”, Proc., 4th Int. Powder Metallurgy Congress, 18-22 May, 848-854, Turkish Powder Met. Assoc., Sakarya-Turkey, 2005.

B6. Yetgin, S.H., A. Köken, M. Aydın ve R. Ünal, “Toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiş al-B4C mmk’lerde karıştırıcı tipi ve takviye oranının mekanik ve mikroyapı özelliklerine etkisi”, Proc., 4th Int. Powder Metallurgy Congress, 18-22 May, 622-631, Turkish Powder Met. Assoc., Sakarya-Turkey, 2005.

B7. Ünal, R. ve A. Aksoy, “Investigation of High Efficient Supersonic Nozzle Parameters for Tin Powder production By Gas Atomization”, Proc. Euro PM2005, 2-5 October, Prag, Czech  Republic , vol.2, 15-21., EPMA, 2005.

B8. Ünal R., Theoretical and Experimental Investigation of a Supersonic Nozzle Design”, Proc. Euro PM2005, 2-5 October, Prag, Czech  Republic , vol.2, 39-44., EPMA, 2005.

B9. Yetgin, S. H., M. Aydın, A. Aksoy, R. Ünal, “The Effect Of The Mixer Type And Ratio Of Reinforcement Particle On The Mechanical Properties Of NbC Reinforced Al Composite Material Produced Via Powder Metallurgy”, Proc. Euro PM2005, 2-5 October, Prag, Czech  Republic , vol.2, 271-277., EPMA, 2005.

B10. Ünal, R., “Effect of the Pressure Formation at the Tip of the Melt Delivery Tube in Close-Coupled Nozzles in Gas Atomization Process”, Proc. Powder Metallurgy World Congress, 24-28 Sept., Busan, Korea, Vol.1, 477-478, Korean PM Institıte, 2006.

B11. Güleşen M., Ünal R., Kuşhan M. C., “Farklı Geometrilere Sahip Gaz Atomizasyonu Nozul Performanslarının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) İle Karşılaştırılması”, 6th International Powder Metallurgy Conference, 278-287, Ankara, 2011

B12. Aydın Ö., Ünal R., “ Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yönt emi ile Gaz At omizasyon Nozul Geometrisinin İyileştirilmesi” 6th International Powder Metallurgy Conference, 288 - 298, Ankara, 2011

B13. Güleşen M., Ünal R., Aydın Ö., “Gaz Atomizasyonu Nozulunun Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) İle Nümerik Modellenmesi”, 6th International Powder Metallurgy Conference,  808 – 815, Ankara, 2011

B14. Güleşen M., Ünal R., Kuşhan M. C., “Gaz Atomizasyonu İle Metal Tozu Üretimi İçin Nozul Tasarımının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) Yöntemi İle Geliştirilmesi” 14th International Materials Symposium, Denizli, 2012

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1.     “Powder Metallurgy and Particulate Materials” kitabının 3. bölüm Türkçe’ye çevirisi, Türk Toz Metalürjisi Derneği, Temmuz 2007. Kitap 2010 TÜBA ödülü almıştır.

2.     Mühendislik Formülleri, Bilim Teknik Yayınevi, Bölüm çevirisi, 2010.

3.     Modern Manufacturing Technologies, Wiley, Chapter: Powder Forming, Bölüm yazarı, 2013’te yayımlanması beklenmektedir.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Mehmet Aydın, Rahmi Ünal, "Laval tipi yeni bir nozul tasarımı ile metal tozu üretimi ve üretim değişkenlerinin etkisinin incelenmesi", Makina Teknolojileri Elektronik Dergisi, MTED (1), pp. 69-76, (2007).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Ünal, R. Ve K.U. Kainer, “Toz Metalurjisi Yöntemi ile Al-Sc Alaşımı Üretilmesi ve Mekanik Özellikleri”, Uluslararası katılımlı 2. Ulusal Toz Metalürjisi Konferansı, 15-17 Eylül 1999, 579-584, ODTÜ, ANKARA.

E2. Ünal, R. Ve K.U. Kainer, “Gaz Atomizasyonu ile Al-Mg-Sc Alaşım Tozu Üretilmesi ve Tam Yoğunlaştırılmış Malzemenin Özellikleri”, Uluslararası katılımlı 2. Ulusal Toz Metalürjisi Konferansı, 15-17 Eylül 1999, 393-398, ODTÜ, ANKARA.

E3. Ünal, R., “TM Al-Mg-Sc Alaşımının Havacılık Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği”, III. Ulusal Havacılık Sempozyumu, 10-12 Mayıs, s. 500-502, Kayseri, 2000.

E4. Ünal R., “Havacılık Uygulamalarında Dengesiz Toz Alaşım Yöntemleri”, III. Ulusal Havacılık Sempozyumu, 10-12 Mayıs, 518-522, Kayseri, 2000.

E5. Arı, Y. ve R. Ünal, “Güvenilirlik Merkezli Bakım (RCM) Yöntemi ile Asanasör Bakımı Planlaması”, Bakım Teknolojileri Kongresi, Denizli, 16-19 Ekim, 233-240, Denizli, 2003.

E6. Aksoy, A. ve R. Ünal, “Sıkıştırma Basıncı ve Yağlayıcı Miktarının Demir Tozlarının Ham Mukavemetine Etkisinin İncelenmesi”, 10. Denizli Malzeme Sempozyumu, 14-16 Nisan, 599-603, Denizli, 2004.

E7. Bozkurt, Ç. ve R. Ünal, “Gaz Atomizasyon Yöntemi ile Metal Tozu Üretiminde Gaz Akış Modelleri”, I. Ulusal metalurji ve Malzeme Günleri, 27-28 mayıs, 125-142, Eskişehir, 2004

E8. Aydın, M. ve R. Ünal, “Küresel Şekilli İnce Tozların Üretilmesi için Laval Tipi Gaz Atomizasyon Nozul Tasarımı”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES’07, Kocaeli, 699-702, 2007.