Prof. Dr. Hüseyin Rıza BÖRKLÜ

Teknoloji Fakültesi > Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Eş zamanlı Mühendislik Tasarım Dili,

G. Ü. Rektörlüğü Araştırma Destek Fonundan Desteklenmiş, Ocak 1996 – Haziran 1998 arası yürütülmüştür.

CAD/CAM Uygulamalarının Sektör ve Alt Sektör Bazında İncelenmesi Kapsamında “CAD/CAM Yapılanma Modellerinin Belirlenmesi ve Uygulama Olanaklarının Araştırılması”,

KOSGEB tarafından desteklenmiş ve TEMAV Vakfı adına 28 Nisan 1997 - 15 Temmuz 1997 tarihleri arasında yürütülmüştür.

Yapay Zeka Teknikleri ile İki Boyutlu Görünüşlerden Katı Model Oluşturma,

G. Ü. Rektörlüğü BAP Projesi, Ocak 2004 – Ekim 2007 arası yürütülmüştür.