Prof. Dr. Hüseyin Rıza BÖRKLÜ

Teknoloji Fakültesi > Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Juster, N.P.,, A Mechanical Design Description Language, International Conference on Engineering Design ICED 1995 Praha
 • Juster, N.P. ve de Pennington, A Procedural Mechanical Design Language, 6th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics, Advances in Computer Based - Design Environments Convention Center - Kongresshaus, Baden - Baden, Germany
 • Juster, N.P.,, A Mechanical Design Language, Uluslararası Mekatronik Tasarım ve Modelleme Çalışma Toplantısı Ankara

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • MATİK"97 Makina Tasarım Teorisi ve Modern İmalat Yöntemleri Konferansı G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Makina Resim ve Kons. Anabilim Dalı Başkanlığı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Eş zamanlı Mil Tasarımı
 • Yatay Eksenli Rüzgar Tribünü Tasarım ve Prototip İmalatı
 • Bilgisayar Destekli Kavramsal Tasarım
 • Web Tabanlı Kavramsal Tasarım
 • Gerçekleştirilebilir Toleransların Genetik Algoritma Yöntemi ile Belirlenmesi
 • Yapay Zeka Teknikleri ile İki Boyutlu Görünüşlerden Katı Model Oluşturma
 • CE Kriterlerine Göre Sterilizasyon Cihazı Tasarımı
 • Bilgisayar Destekli Montaj
 • Üretim İçin Tasarım
 • Temel İzdüşümlerden Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Katı Modeller Oluşturma
 • İki Kademeli Düz Dişli Hız Kutusu Tasarımı
 • İkili Vektör Temsili ile Yeni Bir Bilgisayar Destekli Montaj Sırası Planlama Sistemi

Dersler

 • MAR439 Robotik (2007/08)
 • MAR433 Sistematik Tasarım - I (2007/08)
 • MAR434 Sistematik Tasarım - II (2007/08)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Sinanoğlu, C.. (2005). MANUFACTURING THE FUTURE: Concepts – Technologies - Visions. Germany. pIV pro literatur Verlag.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Şahin, İ. (2007). Reconstruction of solid models of prismatic parts from their two views with the use of expert system. G.Ü. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 22/4(819-827).
 • Sinanoğlu, C. (2005). An Assembly sequence - planning system for mechanical parts using neural network. Assembly Automation, 25/1(38-52).
 • Sinanoğlu, C. (2004). An Approach to Determine Geometric Feasibility to Assembly States by Intersection Matrices in Assembly Sequence Planning. Journal of Intelligent Manufacturing, 15/4(543-559).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kertlioğlu, S. (2008). Dönel Makina Parçalarının Kolay Üretilebilir Geometrik Özelliklerde Yeniden Tasarımı. Mühendis ve Makina Dergisi, 42/494(25-35).
 • Şahin, İ. (2008). Hacimsel Kesiştirme Yaklaşımı Kullanarak Silindirik Parçaların Katı Modellerinin Oluşturulması. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 10/1(71-77).
 • Şahin, İ. (2003). Üç Temel Görünüşü Verilen Nesnelerin AutoCAD 2000 Ortamında Otomatik 3B Modellerini Oluşturma. ODTÜ Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 5/1(9-21).
 • Sinanoğlu, C. (2002). Montaj Sırası Planlamada Öncelik İlişkileri Kullanımı. .Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 15/1(141-152).
 • Şahin, İ. (2002). İzdüşümlerden Hacime Dayalı 3B Nesneler Elde Etmede Dahili Elemanlar Kullanımı. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 15/2(351-360).
 • Şahin, İ. (2002). 2B Görünüş Verilerinden Bilgisayar Destekli 3B Modeller Oluşturulması: Kaynak Araştırması. Mühendis ve Makina Dergisi, 43/507(20-30).
 • Sinanoğlu, C. (2002). Montaj Sırası Planlama Sistemlerinde Bir Optimizasyon Yaklaşımı. ODTÜ Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 4/3(155-172).
 • Şahin, İ. (2002). Teknik Resimleri Verilen Parçaların Bilgisayar Destekli 3B Modellerinin Elde Edilmesi: Hacimsel Bir Yaklaşım. Mühendis ve Makina Dergisi, 43/510(37-45).
 • Sinanoğlu, C. (2001). Bilgisayar Destekli Montaj Sıra Planlamada Yön Graf Temsili ve Bir Örnek Çalışma. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4/1(1-11).
 • Sinanoğlu, C. (2001). Montaj Sırası Planlama Yaklaşımları – II: BDT Verisi Kullanan, Yapay Zeka, Unsur Tabanlı, Özel Veri Yapıları Kullanan, Dil Temsil ve Sıralı Liste Metotları. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4/2(1-13).
 • Gültekin, A. (2001). Tolerans Analiz Yaklaşımları –I: Genel Metotlar, Tolerans Diyagramı ve Graf Teori. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4/4(11-24).
 • (2001). Computer – Aided Conceptual Design Based on Design Catalogues. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4/3(77-86).
 • Sinanoğlu, C. (2001). Montaj Sırası Planlama Yaklaşımları – I: Graf Temelli. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4/1(63-77).
 • Şahin, İ. (2001). 2B İzdüşüm Görünüşlerinden Otomatik 3B Sınır Temsili Modellerin Oluşturulması. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 14/4(1455-1464).
 • Gültekin, A. (2001). Tolerans Analiz Yaklaşımları –II: Monte Carlo Similasyonu Metodu, Diğer Yöntemler ve Endüstri Uygulamaları. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4/4(11-24).
 • Şahin, İ. (2001). Temel İzdüşüm Görünüşlerinden Bilgisayar Destekli Üç Boyutlu Nesnelerin Elde Edilmesi. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 4/3(1-10).
 • Sinanoğlu, C. (2000). Montaj Bağlantı Çizgesinin Temas Matrisleri ile Tanımlanması ve Temsili. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4/2(43-56).
 • (1998). Unsur – Tabanlı Modellemede Kullanılan Çeşitli Unsur Tanıma Teknikleri. Mühendis ve Makina Dergisi, 39/462(35-47).
 • Çelik, S. (1998). Dönel Simetrik Parçaların Eksenel Simetrik Unsurlarla Modellenmesi. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 3/4(174-183).
 • Kertlioğlu, S. (1998). Dönel Makina Parçalarının Üretim İçin Tekrar Tasarımı. G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Politeknik Dergisi, 1/3-4(49-60).
 • Sinaoğlu, C. (1998). 2 Boyutlu Bilgisayar Destekli Montaj Tasarım Programı. E.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 14/1-2(36-55).
 • Çelik, S. (1998). Unsur Tabanlı Bir Makina Tasarım Programı. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 11/3(589-605).
 • (1995). BİLGİSAYAR DESTEKLİ AÇINIMLAR - I: Eğik Kesilmiş Silindir Açınımı. Endüstriyel Teknoloji, 1/2(5).
 • (1995). Amerikan Savunma Sanayi Tasarım Dilleri: ADA ve VHDL. Teknik Gelişim, 10(12 - 13).
 • Erdiller, B. (1995). Rüzgar - Dizel Elektrik Üretim Sistemleri. Kaynak Elektrik Uluslararası Enerji, Elektrik, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, 87(114-120).
 • (1995). Makina Mühendisliğinde Tasarım ve Tasarım İşlem Modelleri. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, 3/1(35-41).
 • (1995). BİLGİSAYAR DESTEKLİ AÇINIMLAR - II: Simetrik Koni Açınımı. Endüstriyel Teknoloji, 1/3(3-4).