Prof. Dr. Pervin Ünlü Yavaş

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Fizik Eğitimi

Üstün Yeteneklilerle Fizik Eğitimi

Hayati Tarhan 2005

Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları

Başak Gök 2006

Işık Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesine Yönelik Uygulamalar

Burcu Kaçan 2006