Prof. Dr. Pervin Ünlü Yavaş

Gazi Eğitim Fakültesi > Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi > Fizik Eğitimi

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Pervin Ünlü (2010). Pre-service physics teachers"; ideas on size, visibility and structure of the atom. European Journal of Physics, 31(881).
 • Pervin Ünlü (2009). Üstün Yetenekli Öğrencilerin Fizik Yeteneklerinin Gelişiminin Ölçülmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(294).
 • Pervin Güneş, Selma Şimşek, Şakir Erkoç (2000). A Comparative Study of Empirical Potential Energy Functions: Applications to Clusters. International Journal of Modern Physics C, 11(3).
 • Şakir Erkoç, Bilal Güneş, Pervin Güneş (2000). Molecular Dynamics Simulation of Nickel Clusters. International Journal of Modern Physics C, 11(5).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Mustafa KARADAĞ (2019). An electronic electroscope for determining polarity of charge. Physics Education, 54(1-6).
 • Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Sultan ÇAĞAN (2017). Development of an Attitude Scale towards High School Physics Lessons. Journal of Education and Training Studies, 5(56-66).
 • Hasan Şahin KIZILCIK, Pervin ÜNLÜ YAVAŞ (2017). Pre-Service Physics Teachers’ Opinions about the Difficulties in Understanding Introductory Quantum Physics Topics. Journal of Education and Training Studies, 5(101-109).
 • Pervin Ünlü Yavaş, Hasan Şahin Kızılcık (2016). Pre-Service Physics Teachers’ Difficulties in Understanding Special Relativity Topics. European Journal of Physics Education, 7(1).
 • Seher Damlı, Pervin Ünlü Yavaş (2015). An Activity on Teaching the Nature of Science: Magnetic Field Lines. European Journal of Physics Education, 6(4).
 • Pervin ÜNLÜ (2008). An Application of the Three Stage-Purdue Model in Physics Education in Turkey. Journal of Applied Sciences, 8(4137).
 • Dilek Erduran Avcı, Pervin Ünlü, Rahmi Yağbasan (2008). Using Concept Maps as a Method of Assesment in WorkEnergy Subject. Journal of Applied Sciences, 9(3).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Hasan Şahin KIZILCIK Pervin ÜNLÜ YAVAŞ (2017). Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(399).
 • Pervin ÜNLÜ YAVAŞ, Sultan ÇAĞAN (2017). Lise Öğrencileri İçin Basınç ve Kaldırma Kuvveti Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 11(174).
 • Duygu Pehlivan, Hayati Tarhan (2010). Ortaöğretim Kurumlarinda Öğrenim Gören Görme Engelli Öğrencilerin Fizik Dersi Hakkindaki Düşünceleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(39).
 • Gök, B. (2007). Öğrencilerin Düzgün Dairesel Harekette Merkezcil Kuvvet Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3).
 • İngeç, Ş.K., Taşar, M.F. (2006). Momentum Kavramının Öğrenme Gelişim Sıralamasının Araştırılması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • İngeç, Ş.K., Taşar, M.F. (2006). Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Kavramlarına İlişkin Bilgi Yapılarının Kavram Haritaları Yöntemi ile Araştırılması. Eğitim ve Bilim, 31(139).
 • İngeç, Ş.K., Taşar, M.F. (2005). Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama-II: Öğretmen Adaylarının Momentum ve İmpuls Konuları ile İlgili Durumlar İçeren Problemlere Verdikleri Yazılı Cevapların İncelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2).
 • İngeç, Ş.K., Taşar, M.F. (2002). Momentum ve İmpuls Kavramlarını Anlama-I: Öğretmen Adaylarının Açık Uçlu Sorularla Momentum ve İmpulsu Nasıl Tanımladıklarının Belirlenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Çağan, S., Ünlü Yavaş, P., 2016. Elektrik Ve Manyetizma Konusuna Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışmaları, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Trabzon
 • Şahin Kızılcık, H. ve Ünlü Yavaş, P., 2015. Öğrencilerin Özel Görelilik Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Ünlü Yavaş, P. ve Şahin Kızılcık, H., 2015. Öğrencilerin Kuantum Fiziğine Giriş Konularında Zorlanma Nedenlerinin Araştırılması, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Çağan, S., Ünlü Yavaş, P., 2015. Ortaöğretim Fizik Dersi 10. Sınıf Müfredatında Yer Alan Dalgalar Konusuna Ait Öğrencilerin Tutumlarını Ölçebilecek Likert Tipi Bir Ölçek Geliştirmek, II. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Altuntaş, G., Ünlü Yavaş, P. , 2014. Ortaöğretim Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Konusundaki Kavram İmajları, International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology Konya
 • Damlı, S. ve Ünlü, P. , 2014. Bilimin Doğası Öğretimine Yönelik Bir Etkinlik Örneği: Manyetik Alan Çizgileri, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Adana
 • Seher Pervan, Pervin Ünlü, 2010. MANYETİZMA ve ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON KONULARIYLA İLGİLİ HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMİN DOĞASI GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Kongresi İzmir
 • Kanlı, U., Damlı, V., Gencer, A., Ünlü, P. ve Güneş, B., 2010. Determination of Science and Physics Teacher Candidates Misconceptions about Basic Astronomy Concepts with a Three-tier Test, GIREP-ICPE-MPTL Reims 2010 International Conference Fransa
 • Şahin E., Kızılcık H, Ş., Önder N., Damlı V., Mert V., Çopur T. ve Ünlü P. , 2010. Farklı Bir Laboratuvar Yaklaşımının Fizik Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkisi, Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi İstanbul
 • Pervin Ünlü, 2009. Research on Pre-service Physics Teachers"; Views on Atom via Phenomenographic Method, European Science Education Research Association Conference İstanbul
 • Ünlü, P. ve Kaçan, B. , 2008. Determination of the Misconceptions About Light by Using Structural Communicatıon Grid, 13th International Organization for Science and Technology Education Kuşadası,Türkiye
 • Pervin Ünlü, 2008. An Investigation of Preservice Teachers"; Views About Atom By The Use of Phenomenographical Analysis, 11th International Conference Further Education in The Balkan Countries Konya
 • Ünlü, P., Tarhan, H. ve Kandil-İngeç, Ş., 2007. An application of the Three Stage-Purdue Model in Physics Education in Turkey, European Science Education Research Association Conference Malmö, Sweden
 • Ünlü, P., Tarhan, H., Kandil-İngeç, Ş., 2007. An application of the Three Stage-Purdue Model in Physics Education in Turkey, European Science Education Research Association Conference Malmö, Sweden
 • Ünlü, P. ve Özel, M., 2006. Fizik Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Eğitim Hakkındaki Düşünceleri ve Yöntemin Uygulanabilirliği, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Ünlü, P., Kandil-İngeç, Ş., Saygı, B. ve Yeter, K., 2006. Kavram Haritalarının Değerlendirme Yöntemi Olarak Kullanılması ve Başarı Testi İle Karşılaştırılması, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Taşar, M.F., Ünlü, P. ve Kandil-İngeç, Ş. , 2006. Teacher Candidates" Understanding of Impulse and Momentum, Modelling in Physics and Physics Education, GIREP Conference Amsterdam, Netherlands
 • Kandil-İngeç, Ş., Yıldız, İ. ve Ünlü, P., 2006. Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgısı Tespitinde Kullanılması: Düzgün Dairesel Hareket, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Ünlü, P., Gök, B., Kandil-İngeç, Ş., 2006. Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Ünlü, P., Kandil-İngeç, Ş., Saygı, B., Yeter, K., 2006. Kavram Haritalarının Değerlendirme Yöntemi Olarak Kullanılması ve Başarı Testi İle Karşılaştırılması, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Güneş, P.Ü., Taşar, M.F., İngeç, Ş.K., 2002. Öğrencilerin Momentumun Korunumu Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Kavramın Öğretilmesi Üzerine Görüşler, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Taşar, M.F., İngeç, Ş.K. ve Güneş, P.Ü., 2002. Grafik Çizme ve Anlama Becerisinin Saptanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • İngeç, Ş.K., Güneş, P.Ü. ve Taşar, M.F., 2002. Öğrencilerin İmpulsu Tanımlamaları ve Bir Probleme Uygulanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Güneş, P.Ü.,Taşar, M.F., İngeç, Ş.K., 2002. Öğrencilerin Momentumun Korunumu Hakkındaki Düşünceleri ve Bu Kavramın Öğretilmesi Üzerine Görüşler, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Taşar, M.F., İngeç, Ş.K. ve Güneş, P.Ü., 2002. Grafik Çizme ve Anlama Becerisinin Saptanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Güneş, P. ve Şimşek, S., 1960. SWKB Yaklaşımının Morse ve –A(A+1)sech2x Potansiyellerine Uygulanması, 16. Fizik Kongresi Ayvalık, Balıkesir
 • Duygu Pehlivan, Pervin Ünlü, 1960. Fen ve Matematik Eğitimi, VIII. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi Bolu
 • İngeç, Ş.K., Taşar, M.F., Öğrencilerin İmpulsu Tanımlamaları ve Bir Probleme Uygulanması, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara
 • Kandil-İngeç, Ş., Yıldız, İ., Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgısı Tespitinde Kullanılması: Düzgün Dairesel Hareket, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Ankara

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2014). Genel Fizik III. Fizik Ders Kitabı Türkiye. Pegem Akademi.
 • Taşar, M.F., Orbay, M., Ayvacı, H.Ş., Değirmenci, S., Ersanlı, C.C., Gümüş, Kabadayı, Ö., S., İngeç, Ş., Karabulut, B., Karaca, İ., Öner, F., Özdoğan, T., Ünlü, P., Ünsal, Y., Yılmazlar, M.. (2009). Genel Fizik II. Elektrik ve Manyetizma Teorisine Giriş Türkiye. Pegem Akademi.
 • Mehmet Fatih Taşar, Metin Orbay, H.Şevki Ayvacı, Salih Değirmenci, Sedat Gümüş, Şebnem İngeç, Feda Öner, Mustafa Yılmazlar. (2008). Genel Fizik I. Newtoncu Kuvvet ve Hareket Teorisi Türkiye. PEGEM AKADEMİ.
 • Dr. Şebnem Kandil İngeç, Mustafa Güray Budak, Dilek Erduran Avcı. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenliği için Fizik IV Modern Fizik. Türkiye. Anı Yayıncılık.

Atıf

 • (2008). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Fizik Eğitiminde Kullanılması
 • (2008). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Kavram Haritalarının Değerlendirme Aracı Olarak Fizik Eğitiminde Kullanılması
 • (2007). International Journal of Modern Physics C, Global minima for PdN (N580) clusters described by SuttonChen potential
 • (2007). International Journal of Modern Physics C, Global minima for PdN (N580) clusters described by SuttonChen potential
 • (2006). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Ortaöğretim Fizik Dersi ";Yeryüzünde Hareket"; Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
 • (2006). INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, Thermal conductivity of small nickel particles
 • (2006). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Ortaöğretim Fizik Dersi ";Yeryüzünde Hareket"; Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ve Ünitenin Öğretim Programının Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma
 • (2006). INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMOPHYSICS, Thermal conductivity of small nickel particles
 • (2005). PROGRESS IN NATURAL SCIENCE, Thermal conductivity of nanoscale thin nickel films
 • (2005). PROGRESS IN CHEMISTRY, Interatomic potential function in cluster research
 • (2005). JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, Shellsub periodic structures of icosahedral nickel nanoclusters
 • (2005). PROGRESS IN NATURAL SCIENCE, Thermal conductivity of nanoscale thin nickel films
 • (2005). PROGRESS IN CHEMISTRY, Interatomic potential function in cluster research
 • (2005). JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, Shellsub periodic structures of icosahedral nickel nanoclusters
 • (2004). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, On the structuralenergetic features of small metal clusters: Nin, Cun, Pdn, Ptn,Pbn; n313
 • (2004). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, On the structuralenergetic features of small metal clusters: Nin, Cun, Pdn, Ptn,Pbn; n313
 • (2004). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, The effect of the range of the potential on the multistep cluster melting process
 • (2004). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, On the structuralenergetic features of small metal clusters: Nin, Cun, Pdn, Ptn,Pbn; n313
 • (2004). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, On the structuralenergetic features of small metal clusters: Nin, Cun, Pdn, Ptn,Pbn; n313
 • (2004). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, The effect of the range of the potential on the multistep cluster melting process
 • (2003). JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, AlTiNi ternary alloy clusters: Molecular dynamics simulationsdensity functional theory calculations
 • (2003). JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, AlTiNi ternary alloy clusters: Molecular dynamics simulationsdensity functional theory calculations
 • (2001). CHEMICAL PHYSICS LETTERS, New insights into the structure of supported bimetallic nanocluster catalysts prepared carbonylated precursors: a combined density functional theoryEXAFS study
 • (2001). CHEMICAL PHYSICS LETTERS, New insights into the structure of supported bimetallic nanocluster catalysts prepared carbonylated precursors: a combined density functional theoryEXAFS study
 • (2000). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, Meltingfragmentation of nickel nanoparticles: Moleculardynamics simulations
 • (2000). INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, Meltingfragmentation of nickel nanoparticles: Moleculardynamics simulations

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları
 • Işık Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesine Yönelik Uygulamalar
 • Üstün Yeteneklilerle Fizik Eğitimi", Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Ortaöğretim Öğrencilerinin Kütle Çekim Kuvveti Hakkındaki Kavrayışları
 • Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları
 • Işık Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesine Yönelik Uygulamalar
 • Üstün Yeteneklilerle Fizik Eğitimi", Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Ortaöğretim Öğrencilerinin Kütle Çekim Kuvveti Hakkındaki Kavrayışları

Dersler

 • Fizik IV Lab.(Elektromanyetizma Lab.) (2007)
 • Okul Deneyimi II (2007)
 • Kuantum Fiziği (2007)
 • Fizik IV Modern Fizik (2007)
 • Fizikte Matematik Metodlar II (2007)
 • Temel Fizik I (2007)
 • Okul Deneyimi I (2008)
 • Fizikte Matematik Metodlar I (2008)
 • Fizikte Özel Konular I (2008)
 • Fizikte Özel Konular II (2008)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2007-2008)
 • Fizik IV Lab.(Elektromanyetizma Lab.) (2007)
 • Okul Deneyimi II (2007)
 • Kuantum Fiziği (2007)
 • Fizik IV Modern Fizik (2007)
 • Fizikte Matematik Metodlar II (2007)
 • Temel Fizik I (2007)
 • Okul Deneyimi I (2008)
 • Fizikte Matematik Metodlar I (2008)
 • Fizikte Özel Konular I (2008)
 • Fizikte Özel Konular II (2008)
 • Öğretmenlik Uygulaması (2007-2008)

Yabancı Dil