Prof. Dr. Pervin Aktuna Arıkan

Fen Fakültesi > Fizik

1. U.Büget,P.Arıkan,A.Zararsız,N.Efe,…
    Bursa Maden İşletmesi Müessesesi sahalarından alınan numunelerde
    en uygun wolfram analiz yönteminin tesbiti ve geliştirilmesi ( 1985)
 
2. P.Arıkan,A.Zararsız.N.Efe.S.Turhan,A.Özmen,vd….
    Yeni teknoloji araştırma ve uygulaması (1991)
 
3. P. Arıkan, B. Ender, S. Yücel Şenyurt, “Büyükardıç Kazısı Çanak Çömlek
    Buluntularının x-ışını Floresans Tekniği İle İncelenmesi”, in: S. Yücel   
    Şenyurt,  Büyükardıç. Doğu Anadoluda bir Erken Demir Çağ Tepe  
    Yerleşmesi/An Early Iron Age Hilltop Settlement in Eastern Anatolia. Gazi
    Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi, Bakü-Tiflis-
    Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Kurtarma Kazıları
    Yayınları Serisi 2, Ankara (2006)
 
4. P. Arıkan, A. Zararsız, S. Yücel Şenyurt, “Büyükardıç Kazısından
    Elde Edilen Metalurjiye Yönelik Arkeolojik Bulguların x-ışını Floresans
    Tekniği İle İncelenmesi”, in: S. Yücel Şenyurt,  Büyükardıç. Doğu Anadoluda
    bir Erken Demir Çağ Tepe Yerleşmesi/An Early Iron Age Hilltop
    Settlement in Eastern Anatolia. Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre
    Değerleri Araştırma Merkezi, Bakü-Tiflis-Ceyhan
    Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik Kurtarma Kazıları Yayınları Serisi 2,
    Ankara (2006)
 
5. P. Arıkan, B. Ender, S. Yücel Şenyurt, R. Kasap,  ’’ Tasmasor kazısında ele geçen
    seramik  örneklerinin X-ışını floresans (XRF) tekniği ile analizi ‘’ , in :    
    S.Yücel Şenyurt, Gazi Üniversitesi Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma
    Merkezi, Bakü-Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi Arkeolojik
    Kurtarma Kazıları Yayınları Serisi 4, Ankara (2011)