Prof. Dr. Haşim Özüdoğru

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Pervin KARAHOCAGİL, Haşim ÖZÜDOĞRU (2011). Agricultural Development Cooperatives in Turkey The Example Sanliurfa Province. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(372-377).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU (2011). Calculation of peanut production cost and functional analysis in Osmaniye Province of Turkey. African Journal Of Agricultural Research, 6(573-577).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Kadir ÖZER, Haşim ÖZÜDOĞRU (2014). Kooperatiflerde Denetim. Karınca Kooperatif Postası, 872(1-5).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, Rahime Dilek KOÇAK (2012). Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonu Ve Performansı Üzerindeki Etkileri: Kamu Ve Özel Hastanelerinde Bir Uygulama . Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(76-78).
 • Hakan UZUN, Haşim ÖZÜDOĞRU (2011). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Tarımsal Örgütlenme. Ziraat Mühendisliği, 356(12-18).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, Onur ÖZYILMAZ (2011). Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği’nin Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(41-51).
 • Gülen ÖZDEMİR, Gülşen KESKİN, Haşim ÖZÜDOĞRU (2011). Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Tarımsal Kooperatiflerin Önemi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(15-18).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU (2010). Kooperatiflerde Pazarlama. Ziraat Mühendisliği, 354(5-8).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, Reyhan TAŞKIRAN (2010). Türkiye’de Tarımsal Kredi Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(5-8).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU (2006). Kooperatif İşletmelerde Başarı Kavramı ve Başarı Değerlendirme Yöntemleri. Karınca Kooperatif Postası, 840(1-15).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU (2006). Tarım Satış Kooperatiflerinin Yapılandırılması Çerçevesinde Ürün İhtisas Borsacılığı ve Lisanslı Depoculuk Sistemi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 41(8-15).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU (2005). Türkiye'de Tarım Kooperatifleri ve Tarımsal Nüfusla İlişkisinin İncelenmesi. Ziraat Mühendisliği, 345(5-8).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, Ahmet ERKUŞ (2005). Köy-Koop Kırklareli Birliği'nin Ekonomik Analizi ve Yöneticilerin Kooperatif İşletmelerinin Başarısına Etkilerinin Değerlendirilmesi. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 150(12-16).
 • Hakan KOÇ, Haşim ÖZÜDOĞRU (2000). Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(15-25).
 • Haşim ÖZÜDOĞRU (2000). Türkiye'de Kooperatifçilik Eğitimi. Türk-Koop Ekin Dergisi, 13(5-9).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Haşim ÖZÜDOĞRU, Ali Fuat Ersoy, Nurettin Parıltı, 2015. Türkiye'de Tarım Kredi Kooperatifleri, Uluslararası 2. Kooperatifçilik Kongresi Davao,Filipinler
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, M. Burak ÜNLÜÖNEN, 2015. Sigorta Sistemi İçerisinde Tarım Sigortaları ve TARSİM, 21. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi Karabük
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, Kadir ÖZER, 2010. Küçük ve Orta Ölçekli Hazır Giyim İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu Yozgat
 • Gülen Özdemir, Keskin Gülşen, Haşim ÖZÜDOĞRU, 2010. Türkiye'de Ekonomik Krizlere Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Tarımda Güçlü ve Etkin Üretici Örgütlenme Modeli, IX. Tarım Ekonomisi Kongresi Şanlıurfa
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, Mehmet Bülbül, , 2010. Yeşil Pazarlama Açısından Organik Ürün Pazarlaması, 9. Uluslararası Türki-Alman İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları Sempozyumu Hatay
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, 2008. Tarımsal Ürün Pazarlamasında Kooperatifler, XVIII. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi (Tam Metin Bildiri) Ankara
 • Rasih DEMİRCİ, Harun TANRIVERMİŞ, Haşim ÖZÜDOĞRU, 2004. Türkiye’de Tarımsal Kooperatifler, Üretici Birlikleri Tartışmaları ve Uygun Örgütlenme Modelleri, VI. Tarım Ekonomisi Kongresi Tokat
 • Haşim ÖZÜDOĞRU, 2003. Türkiye'de Pamuk Pazarlamasında Kooperatiflerin Rolü, Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu Antalya
 • Rasih DEMİRCİ, Ahmet ERKUŞ, Harun TANRIVERMİŞ, Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Nurettin PARILTI, Haşim ÖZÜDOĞRU, 2002. Türkiye'de Ekolojik Tarım Ürünlerinin Ekonomik Yönü ve Geleceği: Ön Araştırma Sonuçlarının Tartışılması, V. Tarım Ekonomisi Kongresi Erzurum

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Haşim ÖZÜDOĞRU. (2004). Köy-Koop Kırklareli Birliği’nin Ekonomik Analizi ve Yöneticilerin Kooperatif İşletmelerinin Başarısına Etkilerinin Değerlendirilmesi . Tarım Kooperatifleri Ekonomik Analiz ve Yönetim Başarısı Türkiye. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü.
 • Harun TANRIVWEMİŞ , Erdemir GÜNDOĞMUŞ, Vedat CEYHAN, Halil FİDAN, Haşim ÖZÜDOĞRU. (2000). Türkiye'de Özelleştirme Uygulamalarının Tarım Kesimine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Özellişterme Uygulamaları Türkiye. Tarım Bakanlığı Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü.

Editörlük

 • (2015). Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,
 • (2015). Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Yönetim Sorunları ve Bir Uygulama (2013)
 • KOBİ'lerin Üretim ve Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Araştırma: Ostim Örneği (2012)
 • Yöneticilerin Liderlik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkileri: Kamu ve Özel Hastanelerinde Bir Uygulama (2011)
 • Türkiye'de Tarımsal Kredi Politikaları Uygulamaları (2011)
 • Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliğinin Hizmetlerinin Değerlendirilmesi (2010)
 • Türkiye'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri: Şanlıurfa ili Örneği (2010)

Dersler

 • C/C++ Programlama Dili (2013/2014)
 • İşletme Bilimine Giriş (2014-2015)
 • İşletme Ekonomisi (2014-2015)
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (2013/2014)
 • İşletme Ekonomisi (2015/2016)
 • Enformatik II (2013/2014)
 • Sigorta İşletmeciliği (2013/2014)
 • Sigorta İşletmeciliği (2014-2015)
 • Seminer (2013/2014)
 • Seminer (2014-2015)
 • Sigorta İşletmeciliği (2015/2016)
 • Kooperatif İşletmeciliği Eğitimi (2014-2015)
 • Sağlık Ekonomisi (2015/2016)
 • E-Ticaret (2015/2016)

Doktora ve Tıpta Uzmanlık Sonrası Burs

 • Cornell University (16.06.2012) - (18.08.2012)

Yabancı Dil

 • 2001 / 75
 • 2005 / 69