Yrd. Doç. Dr. Özlem Alkan Ersoy

 

Esra DEMİRHAN-HARMANDA

Ankara İl Merkezinde Görev Yapan Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri İle Çocuklarda Görülen İstenmeyen Davranışları Değerlendirmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2011.

Zeynep GÜNDOĞDU

Bursa İl Merkezindeki Anadolu Liseleri, Kız Meslek Liseleri ve Genel Liselere Devam Eden 9. ve 12. Sınıf  Öğrencilerinin Çatışma Eğilimleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2010.

Ülkü ZAĞLI

Sakarya İlinde Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerin Zihinsel Engelli Çocukların Kaynaştırma Yoluyla Eğitimlerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2010.

Neslihan ÇÜRÜK

Ankara İl Merkezindeki İş Okullarında 1. ve 4. Sınıfa Devam Eden Zihinsel Engelli Çocukların Annelerinin Kaygı ve Sosyal Destek Düzeylerinin Karşılaştıkları Problemlere Göre İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2008.

Zeynep DERE

 

Ankara İl Merkezindeki Anasınıflarında Görev Yapan Öğretmenlerin Müzik Eğitiminde Yaşadıkları Sorunların  İncelenmesi . Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2008.

Seçil DIŞLIKLI

24-36 Aylık Otistik Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişim Özelliklerinin İncelenmesi . Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2007.

Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU

Yirmibeş- Yetmişiki Aylar Arasındaki Otistik Çocukların Gelişimlerinin İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2006.

Gönül ERDOĞAN

İlköğretim 8.Sınıf (14-15 Yaş) Öğrencilerinin Depresif Belirti  ve Öz-Kavram  Düzeylerine Yaratıcı Drama Çalışmalarının  Etkisinin İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2006.

Hilal ERKAN

Drama ve Rahatlama Çalışmalarına Katılan ve Katılmayan Anasınıfına Devam Eden 6 Yaş Grubu Çocukların Yaratıcılıklarının İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi.Ankara, 2005

Hatice RASTGELDİ

6 Yaş Çocuklarının Meslekleri Tanıma Durumlarının İncelenmesi. Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi.Ankara, 2005.

Mukaddes GİRGİN

Anne ve Babaların  Cinsiyet Rollerine İlişkin Özellikleri  İle 4-6 Yaş Grubundaki Çocuklarının Cinsel Kimlik Gelişimleri  Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri  Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi.Ankara, 2004.

İlkay IŞIK

 

Sanayi Bölgesinde Çalışan, Sokakta Çalışan  ve Çalışmayan   9- 15 Yaş   Grubundaki   Çocuklarda   Öz Kavramının İncelenmesi.  Gazi   Üniversitesi, Eğitim  Bilimleri   Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi.Ankara, 2003

Esin BARUTÇU

 

Özel Anaokullarına Devam Eden  6  Yaş Çocuklarının Cinsiyet  Özelliklerine İlişkin Kalıpyargıları İle Annenin Sosyal   Uyumları  Arasındaki   İlişkinin    İncelenmesi. Gazi  Üniversitesi   Eğitim   Bilimleri  Enstitüsü Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans Tezi.Ankara, 2002.