Yrd. Doç. Dr. Özlem Alkan Ersoy

 

ULUSAL KURUMLAR NEZDİNDEKİ  PROJELER

 

 

Baykan,S., Ömeroğlu, E., Temel, Z.F., Aksoy, A., Ersoy,Ö.,Tezel Şahin, F., Avcı,N., Turla,A., Erdemir, N., Can Yaşar,M., Öğretir, A.D., Kurtulmuş, Z., Yayla, Ş. (2000). “Erken Çocukluk Gelişimi Anne Çocuk Eğitimi Programı” MEB Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, UNICEF ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk  Gelişimi ve Eğitimi ABD işbirliğiyle 1993 Mayıs ayında başlamıştır. Tamamlanmış bir projedir.

Temel, F., Ersoy, Ö. , Turla, A. , Avcı, N. (1999) .“Ankara Köylerindeki 0-6 Yaş Çocuklarının Gelişim Durumlarının İncelenmesi ” Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk  Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi Bölümü İşbirliği ile 1993 yılında başlamış ve 1999 yılında sona ermiştir.

Baykan, S., Turan, E., Temel, F., Aksoy, A., Ersoy, Ö., Şahin, T.F., Avcı, N., Turla, A., Erdemir, N., Yaşar, M.C., Dere, H., Öğretir, A.D., Yazıcı, Z. (1997). “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü, UNICEF ve Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi A.B.D. işbirliği ile yürütülmüş ve 1997 Aralık ayında başlayan proje, 2001 yılında tamamlanmıştır.

 

 

 

ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA FONU PROJELERİ

 

 

Temel, F. , Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A. ( 2004 )“Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA)  Norm Çalışması II Projesi” Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiş ve kesin   proje   raporu (MEF 08/ 96-1 ) Araştırma Fonu’na  sunulmuştur. 08/2004-02.

Baykan, S. , Temel, F. , Turan, E. , Ersoy, Ö., Avcı, N., Turla, A. (1997) “Gazi Üniversitesi 0-72 Ay  Erken Çocukluk Gelişimi Ölçeği Türkiye Standardizasyonu” Gazi Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından  desteklenmiştir. Araştırma 1997  yılında   tamamlanmış  ve   kesin   proje   raporu (MEF 08/ 96-1 ) Araştırma Fonu’na  sunulmuştur.