Yrd. Doç. Dr. Özlem Alkan Ersoy

Lisans

 • 1985-1989 : Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü

Yüksek Lisans

 • 1990-1992 : Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bilim Uzmanlığı

  Tez Konusu: Özel ve Kurum Anaokuluna Devam Eden Beş ve Altı Yaş Grubu Çocukların Cinsel Kimlik      Kazanmalarının İncelenmesi

Doktora

 • 1992-1997 : Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Doktorası

  Tez Konusu: İşitme ve Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Çocuklarını Kabullenme Durumlarına “Destekleyici Eğitim Programlarının” Etkisi

İş Deneyimi

 • 1992, Eylül: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  Uygulama Anaokulu Öğretmenliği

  1993-1994: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

   1994-2000: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi

   2000-……: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi  Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

Doğum Yeri

 • Ankara

Doğum Tarihi

 • 29.07.1968